Головна

Наука / Рада молодих вчених ХНТУ

Рада молодих вчених ХНТУ

Рада молодих вчених ХНТУ є добровільним, самоврядним об'єднанням наукової молоді та колегіальним, дорадчим і представницьким органом, створеним з метою сприяння рішенню наукових проблем та захисту соціальних інтересів молодих вчених і спеціалістів.

Рада молодих вчених поєднує:

кандидатів наук (докторів філософії), аспірантів, здобувачів, наукових співробітників, асистентів, спеціалістів, старших лаборантів ХНТУ, які не досягли віку 35 років

докторів наук і докторантів, які не досягли віку 40 років

які успішно займаються науково-дослідною роботою.

Головною метою діяльності Ради є здійснення науково-дослідної та науково-практичної діяльності шляхом залучення молодих науковців на добровільних засадах до колективної науково-дослідної та організаційної роботи, сприяння, активізація та підтримка професійного становлення, творчого зростання, накопичення досвіду, максимального використання наукового потенціалу молоді ХНТУ.

Основними принципами діяльності Ради є: верховенство наукової творчості та конкурсності; органічний зв’язок навчання, професійної діяльності та науково-дослідної роботи; активна життєва позиція; рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у роботі.

Основні завдання Ради молодих вчених:

- пошук та підтримка талановитих дослідників серед молодих вчених, надання їм всебічної допомоги;

- підтримувати наукову наступність, зберігати наукові школи і напрямки ХНТУ;

- сприяти науково-дослідній роботі молодих вчених ;

- вести інформаційну підтримку наукової молоді шляхом пошуку і розповсюдження даних про фонди і грантову підтримку молодих вчених;

- організація та проведення наукових конференцій, конкурсів, семінарів, симпозіумів, круглих столів, ле­кцій тощо;

- сприяти участі молодих вчених в розробці і реалізації проектів, що можуть бути запропоновані підприємствами та організаціями;

- сприяти поширенню (впровадженню) результатів наукових досліджень молодих вчених і спеціалістів. Проводити аналіз можливості виконання замовлень і договірних робіт в різних організаційно-правових формах;

- запровадження організаційно-просвітницької діяльності;

- співпраця з іншими установами, підприємствами та організаціями незалежно від форми власності та форми господарювання, в тому числі з іноземними, або їх представництвами чи підрозділами;

- висувати кандидатури на здобуття премій, грантів, стипендій;

- представляти інтереси молодих вчених і спеціалістів в державних органах, обласних, наукових, громадських об’єднаннях та інших організаціях.

Склад Ради

Голова ради молодих вчених

- д.т.н., провідний науковий співробітник
науково-дослідного сектору

Семешко Ольга Яківна

e-mail: solgaya@gmail.com

тел: роб. 326-968,

ауд. 111 (1)

Заступник голови ради молодих вчених

- д.е.н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу та туризму

Савін Станіслав Юрійович

e-mail: Savin.Stanislav@kntu.net.ua

тел: роб. 326-924,

ауд. 317 (1)

Члени РМВ:

   

факультет інтегрованих технологій

- к.т.н., доцент кафедри хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції

Куник Олександра Миколаївна

e-mail: ximtabs@kntu.net.ua

тел: роб. 326-949,

ауд. 428 (1)

факультет міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу

- к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Новосьолова Олена Сергіївна

e-mail: novoselova27@gmail.com

тел: роб. 326-684,

ауд. 315 (1)

факультет міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу

- асистент кафедри теорії та практики галузевого перекладу

Петренко Євгенія Миколаївна

e-mail: Petrenko.Yevheniia@kntu.net.ua

тел: роб. 326-947,

ауд. 401(1)