Головна

Структура / Відділи / Відділ кадрів ХНТУ

Відділ кадрів ХНТУ

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАДРІВ —

ІОНОВА Лариса Степанівна

Тел. +38(0382) 77-35-65

e-mail: viddil.kadriv@kntu.net.ua

 
 

Відділ кадрів Херсонського національного технічного університету створено у 1965 році, з метою забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи.

У своїй роботі відділ кадрів керується чинним законодавством України, нормативними та методичними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом та нормативними документами університету,

Завдання та цілі роботи відділу кадрів

Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрової політики у ХНТУ.

Задоволення потреб структурних підрозділів університету у кваліфікованих кадрах.

Документальне оформлення проходження трудової діяльності та навчального періоду.

Забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи.

Контроль за дотриманням Кодексу Законів про працю України та інших актів законодавства з питань кадрової роботи.

Функції відділу кадрів

Відділ кадрів аналізує якісний склад кадрів, здійснює підготовку, опрацювання та відповідне оформлення документів з питань:

- призначення на посади та звільнення з роботи співробітників;

- оформлення, ведення та облік особових справ співробітників;

- оформлення, ведення та облік особових справ студентів.

Відділ кадрів: - здійснює роботу, пов’язану із заповненням і збереженням форми П-2 (особових карток) співробітників;

 • обчислює стаж роботи співробітників ХНТУ;
 • складає щорічні графіки відпусток співробітників ХНТУ;
 • проводить роботу з резервом кадрів ХНТУ, формує кадровий резерв на керівний склад, вносить пропозиції керівництву щодо формування кадрового резерву;
 • здійснює заходи щодо організації конкурсного відбору;
 • співпрацює з засобами масової інформації по підбору персоналу;
 • сприяє співробітникам ХНТУ у своєчасній підготовці документів на призначення пенсій, відповідно до його компетентності;
 • видає довідки з місця роботи співробітникам ХНТУ та довідки про навчання студентам навчального закладу, веде їх облік;
 • у межах своєї компетентності бере участь у розробці структури та штатного розпису ХНТУ, контролює розроблення посадових інструкцій співробітників ХНТУ, вносить відповідні пропозиції;
 • разом з іншими відділами вносить пропозиції до річних планів роботи ХНТУ;
 • бере участь у роботі атестаційної комісії, вносить відповідні записи до трудової книжки співробітника (за бажанням), поповнює особову справу відповідними документами;
 • бере участь у підготовці нагородних матеріалів;
 • розглядає пропозиції, заяви, скарги співробітників ХНТУ, надає роз’яснення, веде прийом співробітників, студентів з питань, що належать до компетенції відділу кадрів;
 • надає звіти до центру зайнятості про наявність вакантних посад та про прийнятих працівників;
 • надає звіти до ДФС про прийнятих працівників;
 • готує матеріали до звіту ПФУ про прийняття, звільнення, переведення працівників.

Відділ кадрів у межах своїх повноважень здійснює комплекс заходів стосовно військового обліку згідно діючого законодавства.

У межах своєї компетентності відділ кадрів здійснює заходи для забезпечення трудової та виробничої дисципліни.

Список співробітників відділу кадрів

Фахівець з обліку та бронювання військовозобов'язаних

Дзьобан Аліна Володимирівна

Старший інспектор

Петренко Анна Миколаївна

   
 

Контакти:

Адреса: Україна, 29016 м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11.

Телефон: +38(0382) 77-35-65

e-mail: viddil.kadriv@kntu.net.ua