Ректорат

СКЛАД РОЗШИРЕНОГО РЕКТОРАТУ

 

П.І.П.

Посада

1.

Олена ЧЕПЕЛЮК

ректор ХНТУ, голова Вченої Ради

2.

Володимир ШЕРСТЮК

проректор з навчальної роботи

3.

Марія АРТЕМЕНКО

перший проректор

4.

Юлія САРІБЄКОВА

проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків

5.

Юрій ДЗЕКАН

проректор з адміністративно-господарської діяльності

6.

Олена ПОНОМАРЬОВА

головний бухгалтер

7.

Марія РАСТОРГУЄВА

декан факультету Інтегрованих технологій

8.

Віктор КОЗЕЛ

декан факультету Інформаційних технологій та дизайну

9.

Олена ВОЛКОВА

декан факультету Міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу

10.

Ольга ВОЙТОВИЧ

декан факультету Інженерії та транспорту

11.

Ганна ПОЛЄТАЄВА

в.о. зав. каф. кафедри дизайну

12.

Дмитро ДМИТРІЄВ

в.о. зав. каф. автоматизації, робототехніки та мехатроніки

13.

Павло ЛУБ'ЯНИЙ

зав. каф. транспортних систем і технічного сервісу

14.

Владислав КУРАК

в.о. зав. каф. енергетики, електротехніки і фізики

15.

Валентина ЄВТУШЕНКО

в.о. зав. каф. товарознавства, стандартизації та сертифікації

16.

Микола ВАЛЬКО

зав. каф. харчових технологій

17.

Людмила САЛЄБА

в.о. зав. каф. хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції

18.

Оксана ОГНЄВА

в.о. зав. каф. програмних засобів і технологій

19.

Олена ВЕНГЕР

в.о. зав. каф. загальноосвітніх гуманітарних та природничих дисциплін

20.

Руслан НАБОКА

в.о. зав. каф. менеджменту, маркетингу і туризму

21.

Віра ФОМІШИНА

зав. каф. зовнішньоекономічної діяльності

22.

Вікторія ФІЛЛІПОВА

зав. каф. державного управління і місцевого самоврядування

23.

Наталія ШАНДОВА

в.о. зав. каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки

24.

Володимир ЛИТВИНЕНКО

зав. каф. інформатики і комп'ютерних наук

25.

Лариса СІДЕЛЬНИКОВА

в.о. зав. каф. фінансів, обліку та оподаткування

26.

Оксана ПОДВОЙСЬКА

в.о. зав. каф. галузевого перекладу та іноземних мов

27.

Софія ЄРИФА

в.о. президента студентського парламенту ХНТУ

28.

Ірина ПОГРЕБНЯК

начальник навчального відділу

29.

Ірина ЛУР’Є

начальник навчально-методичного відділу

30.

Анжела ГРИГОРОВА

в.о. зав. каф. інформаційних технологій

31.

Ірина КУЛІШ

завідувач аспірантури і докторантури

32.

Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО

начальник відділу інформаційних технологій

33.

Олена РАДКЕВИЧ

заступник головного бухгалтера

34.

Лариса ІОНОВА

начальник відділу кадрів

35.

Володимир ЄВТУШЕНКО

фахівець 2 категорії з питань надзвичайних ситуацій і цивільної оборони, інженер 1 категорії відділу охорони праці

36.

Надія МАТРЮК

директор Економіко-технологічного фахового коледжу ХНТУ

37.

Світлана ІВАНОВА

директор бібліотеки

38.

Надія ТИМЧЕНКО

вчений секретар

39.

Тетяна ДРАГОМЕРЕЦЬКА

провідний юрисконсульт

40.

Наталя СЕМЕНЯК

помічник ректора, секретар ректорату