Склад Вченої ради

Склад Вченої ради

Херсонського національного технічного університету

(До наказу № 169 від 03.10.2023)

1.

Чепелюк Олена Валеріївна

ректор, д.т.н., професор, голова Вченої ради

2.

Шерстюк Володимир Григорович

проректор з навчальної роботи, д.т.н., професор, заступник голови Вченої ради

3.

Тимченко Надія Миколаївна

вчений секретар, к.е.н., доцент

4.

Артеменко Марія Павлівна

перший проректор, к.т.н., доцент

5.

Сарібєкова Юлія Георгіївна

проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, д.т.н., професор

6.

Дзекан Юрій Олександрович

проректор з адміністративно-господарської роботи

7.

Матрюк Надія Олександрівна

директор Відокремленого структурного підрозділу «Економіко-технологічний фаховий коледж ХНТУ»

8.

Пономарьова Олена Борисівна

головний бухгалтер

9.

Момоток Олена Миколаївна

голова первинної профспілкової організації співробітників

10.

Погребняк Ірина Федорівна

начальник навчального відділу, к.т.н., доцент

11.

Лур`є Ірина Анатоліївна

начальник навчально-методичного відділу, к.т.н., доцент

12.

Куліш Ірина Миколаївна

завідувач аспірантури, к.т.н., доцент

13.

Іванова Світлана Валентинівна

директор бібліотеки

14.

Козел Віктор Миколайович

декан факультету інформаційних технологій та дизайну, к.т.н., доцент

15.

Расторгуєва Марія Йосипівна

декан факультету інтегрованих технологій, к.т.н., доцент

16.

Войтович Ольга Андріанівна

декан факультету інженерії та транспорту, к.т.н., доцент

17.

Волкова Олена Володимирівна

декан факультету міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу, к.е.н., доцент

18.

Дмитрієв Дмитро Олексійович

в.о. завідувача кафедри автоматизації, робототехніки та мехатроніки, д.т.н., доцент

19.

Валько Микола Іванович

в.о. завідувача кафедри харчових технологій, д.т.н., професор

20.

Литвиненко Володимир Іванович

в.о. завідувача кафедри інформатики і комп'ютерних наук, д.т.н., професор

21.

Філіппова Вікторія Дмитрівна

в.о. завідувача кафедри державного управління і місцевого самоврядування, д. н. держ. упр., професор

22.

Луб'яний Павло Вікторович

завідувач кафедри транспортних систем і технічного сервісу, к.т.н., доцент

23.

Подвойська Оксана Володимирівна

в.о. завідувача кафедри галузевого перекладу та іноземних мов, к. філол. н., доцент

24.

Набока Руслан Миколайович

в.о. завідувача кафедри менеджменту, маркетингу і туризму, к.е.н., доцент

25.

Григорова Анжела Анатоліївна

в.о. завідувача кафедри комп’ютерних систем та мереж, к.т.н., доцент

26.

Сідельникова Лариса Петрівна

в.о. завідувача кафедри фінансів, обліку та оподаткування, д.е.н., професор

27.

Салєба Людмила Володимирівна

в.о. завідувача кафедри хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції, к.т.н, доцент

28.

Євтушенко Валентина Вікторівна

в.о. завідувача кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації, к.т.н., доцент

29.

Фомішина Віра Миколаївна

в.о. завідувача кафедри зовнішньо-економічної діяльності, д.е.н., професор

30.

Шандова Наталія Вікторівна

в.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки, д.е.н., професор

31.

Огнєва Оксана Євгенівна

в.о. завідувача кафедри програмних засобів і технологій, к.т.н., доцент

32.

Венгер Олена Олексіївна

в.о. завідувача кафедри загальноосвітніх, гуманітарних та природничих дисциплін, к.т.н, доцент

33.

Полєтаєва Ганна Норайрівна

в.о. завідувача кафедри дизайну, к.т.н., доцент

34.

Семешко Ольга Яківна

професор кафедри хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції, д.т.н., старший дослідник;

35.

Козуб Наталія Олександрівна

доцент кафедри програмних засобів і технологій, к.т.н., доцент

36.

Захарченко Раїса Миколаївна

доцент кафедри програмних засобів і технологій, к.т.н., доцент

37.

Березовський Юрій Всеволодович

професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації, д.т.н., доцент

38.

Рудакова Ганна Володимирівна

професор кафедри автоматизації, робототехніки і мехатроніки, д.т.н., професор

39.

Калінський Євген Олександрович

доцент кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації, к.т.н., доцент

40.

Губа Марина Ігорівна

доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, к.е.н., доцент

41.

Єрифа Софія Вікторівна

в.о. президентки Студентського парламенту ХНТУ, здобувачка факультету інформаційних технологій та дизайну

42.

Курінна Катерина Володимирівна

здобувачка факультету інформаційних технологій та дизайну, голова освітньо-наукового сектору

43.

Зубаль Олена Павлівна

здобувачка факультету міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу, голова PR-сектору

44.

Наконечний Іван Ігорович

здобувач факультету інтегрованих технологій, групи 5ХТв

45.

Бункус Світлана Вікторівна

аспірантка 2 курсу спеціальності 122 Комп’ютерні науки