Освітньо-наукові програми 2020

спеціальність 051 Економіка

спеціальність 075 Маркетинг

спеціальність 076 Підприємництво торгівля та біржова діяльність

спеціальність 122 Комп'ютерні науки

спеціальність 126 Інформаційні системи та технології

спеціальність 132 Матеріалознавство

спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

спеціальність 181 Харчові технології

спеціальність 182 Технології легкої промисловості

спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування