Освітньо-наукові програми 2021

Спеціальність 051 Економіка

Спеціальність 075 Маркетинг

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

Спеціальність 132 Матеріалознавство

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціальність 181 Харчові технології

Спеціальність 182 Технології легкої промисловості

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування