Головна

Наука / Наукові публікації / Матеріали наукових конференцій

Матеріали наукових конференцій

Матеріали XV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі"

На кафедрі галузевого перекладу та іноземних мов було проведено XV Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію, яка була присвячена вирішенню актуальних проблем сучасної лінгвістики і перекладознавства, що охоплюють питання лексичної семантики, термінології, фразеології, теорії та практики перекладу, лінгвокультурології, соціолінгвістики, дискурсу, компаративістики, проблем вивчення іноземних мов та перекладу. За результатами конференції було опубліковано Збірник наукових праць та опубліковано 119 тез. За рішенням учасників прийнято провести XVІ Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію 3-4 квітня 2025 року та залучити студентів ХНТУ та інших ЗВО України до наукової діяльності.

Матеріали І-ї наук.-практ. конф. «Сучасні стратегії сталого розвитку держави та суспільства: наукові горизонти та перспективи»

22 лютого 2024 року відбулася І-а науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні стратегії сталого розвитку держави та суспільства: наукові горизонти та перспективи», організована та проведена Херсонським національним технічним університетом. Мета конференції – обговорення актуальних питань сталого розвитку держави та суспільства, актуальних питань застосування законодавства в умовах воєнної агресії; гармонізації вітчизняного законодавства із законодавством ЄС; удосконалення економічної, фінансової, правотворчої, освітньої, психологічної діяльності та інші проблемні питання. І І-а науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні стратегії сталого розвитку держави та суспільства: наукові горизонти та перспективи» об’єднала науковців та практичних співробітників майже зі всіх куточків України, а також Словенії та Польщі. До організаційного комітету конференції надійшло 179 тез доповідей від науковців, представників органів державної і місцевої влади, суду, Національної поліції, Служби безпеки України, ад’юнктів, аспірантів та здобувачі вищої освіти, які формують нові погляди та розуміння фундаментальних стратегій сталого розвитку держави.