СКАЛОЗУБОВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

Здобувач наукового ступеня: СКАЛОЗУБОВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

Шифр спеціальності: 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів

На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Назва дисертації: «РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ БАВОВНЯНОГО ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА »

Відгук_2.pdf 626,23 kB