Головна

Наука / Спеціалізовані вчені ради / Спеціалізована вчена рада Д 67.052.05

Спеціалізована вчена рада Д 67.052.05

ЛОМОНОСОВА ОКСАНА ЕДУАРДІВНА

Здобувач наукового ступеня: ЛОМОНОСОВА ОКСАНА ЕДУАРДІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «АДАПТАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДО ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

ПРІГУНОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Здобувач наукового ступеня: ПРІГУНОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

ДЕМ’ЯНЧУК МАРИНА АФАНАСІЇВНА

Здобувач наукового ступеня: ДЕМ’ЯНЧУК МАРИНА АФАНАСІЇВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА»

СИВОЛАП ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА

Здобувач наукового ступеня: СИВОЛАП ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ»

ХАЧАТРЯН ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНІВНА

Здобувач наукового ступеня: ХАЧАТРЯН ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

ЦИМБАЛЮК ГАННА СЕРГІЇВНА

Здобувач наукового ступеня: ЦИМБАЛЮК ГАННА СЕРГІЇВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

СИТА ЄВГЕНІЯ МИКОЛАЇВНА

Здобувач наукового ступеня: СИТА ЄВГЕНІЯ МИКОЛАЇВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ»

ДОБРОВОЛЬСЬКА КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА

Здобувач наукового ступеня: ДОБРОВОЛЬСЬКА КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «БРЕНДИНГ У ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ»

ПОЛІЩУК ІРИНА ІГОРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ПОЛІЩУК ІРИНА ІГОРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»

БРЄЄВА ЄВГЕНІЯ МИКОЛАЇВНА

Здобувач наукового ступеня: Брєєва Євгенія Миколаївна

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ»

ГУСАРІНА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ГУСАРІНА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДИНАМІЧНИХ ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

ОТЛИВАНСЬКА ГАЛИНА АРТУРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ОТЛИВАНСЬКА ГАЛИНА АРТУРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА»

         

ДЕЙНЕГА ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ДЕЙНЕГА ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА»

ДЖЕРЕЛЮК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ДЖЕРЕЛЮК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «СИСТЕМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ»

         

ЛАЗЕБНИК МАКСИМ РОМАНОВИЧ

Здобувач наукового ступеня: ЛАЗЕБНИК МАКСИМ РОМАНОВИЧ

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА»