Головна

Наука / Спеціалізовані вчені ради / Спеціалізована вчена рада ДФ 67.052.004

Спеціалізована вчена рада ДФ 67.052.004

Литвинчук Дмитро Григорович

Литвинчук Дмитро Григорович, аспірант Херсонського національного технічного університету, тема дисертації: «Оптимізація процесу керування обладнанням зерносушильної ділянки на хлібоприймальному підприємстві»,

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». – Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2020.

Науковий керівник: Поливода О.В., к.т.н., доцент, доцент кафедри автоматизаці, робототехніки і мехатроніки Херсонського національного технічного університету.