Головна

Наука / Структурні підрозділи / Відділ з навчально-наукової роботи і міжнародної діяльності

Відділ з навчально-наукової роботи і міжнародної діяльності

Основними завданнями відділу у сфері навчально-наукової роботи є:

 • підготовка охоронних документів для реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності та укладання ліцензійних договорів;
 • підготовка інформаційних та рекламних матеріалів щодо науково-технічних досягнень науковців університету;
 • складання річних планів проведення наукових і науково-технічних заходів університету і забезпечення звітності;
 • наповнення інформацією розділу «Наука» офіційного web-сайту університету;
 • підготовка до видання наукового журналу «Вісник ХНТУ», наповнення офіційного сайту журналу;
 • робота над введенням журналу «Вісник ХНТУ» до наукометричних баз;
 • організація студентської наукової роботи, забезпечення участі студентів у Всеукраїнських конференціях, олімпіадах, конкурсах.

Відділ проводить моніторинг науково-технічних розробок співробітників університету щодо можливості їх комерціалізації та трансферу технологій.

Метою відділу у сфері міжнародної діяльності є розробка та впровадження стратегії інтернаціоналізації, розширення й поглиблення міжнародних зв’язків, сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти та науки.

Головними завданнями відділу є:

 • академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними закладами та науково-дослідницькими організаціями
 • встановлення та підтримка зв’язків з дипломатичними представництвами інших держав
 • допомога студентам та співробітникам університету в участі у міжнародних програмах
 • залучення до навчання іноземних студентів
 • запрошення на роботу викладачів, учених-дослідників із вузів інших країн
 • координація роботи факультетів та кафедр ХНТУ з підвищення ефективності міжнародних договірних відносин із закордонними партнерами
 • надання сервісних послуг щодо прийому закордонних фахівців і студентів у ХНТУ, а також відрядження за кордон науково-педагогічних, адміністративних працівників і студентів університету в рамках договірних відносин із вузами-партнерами або в рамках, виділених міжнародними організаціями грантів
 • організація мовної практики студентів за кордоном
 • організація мобільності наукового-педагогічного та адміністративного складу та студентів
 • підготовка, обробка, збір даних про міжнародні програми, фонди, донорські організації
 • пошук зарубіжних університетів-партнерів
 • прийом закордонних гостей та делегацій
 • реклама університету за кордоном
 • розробка і виконання інноваційних проектів
 • розробка та виконання міжнародних договорів
 • участь у міжнародних форумах, конференціях, семінарах
 • участь у міжнародних програмах та проектах із залученням грантів
 • участь університету в міжнародних університетських та студентських асоціаціях

Контактна інформація :

ПОНОМАРЕНКО Лариса Валентинівна - начальник відділу з навчально-наукової роботи і міжнародної діяльності

E-mail: ponomarenko.larysa@kntu.net.ua

Тел. +380675532837 (Viber, WhatsApp, Telegram)

ЧЕПУРОВА Оксана Олексіївна - провідний фахівець

E-mail:chepurova.oksana@kntu.net.ua

Тел. +380997742477 (Viber)