Головна

Про університет / Документи (доступ до публічної інформації) / Матеріальне-технічне забезпечення ХНТУ

Матеріальне-технічне забезпечення ХНТУ

Відповідність технологічного забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі

Адреса примі-щення

Повне наймену-вання власника майна

Площа, кв. метрів

Наймену-вання та реквізити документа про право власності або оперативного управління, або користу-вання

Документ про право користування (договір оренди)

загаль-на

призначена для використан-ня під час навчання за спеціаль-ністю, що ліцензується

призначена для використан-ня за іншими спеціаль-ностями відповідно до отриманої ліцензії

строк дії договору оренди

_____ по ______)

наявність державної реєстрації

наявність нотаріаль-ного посвідчення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

м. Херсон

Бериславське

шосе,24

Корпус № 1

МОНУ

11337,7

Свідоцтво на право власності САА № 799034

Реєстраційний номер 1346160265101

м. Херсон

Кулика,130

Корпус № 2

МОНУ

4279,9

Свідоцтво на право власності

САА № 799032

Реєстраційний номер 1346038265101

м. Херсон

Бериславське

шосе,22

Корпус № 3

МОНУ

7558,5

Свідоцтво на право власності

САС № 889682

Реєстраційний номер 1346150665101

м.Херсон

вул. Миру,40

Корпус № 6

МОНУ

2794,9

Свідоцтво на право власності САА № 799166

Реєстраційний номер 1349163865101

м. Херсон

вул.

Перекопська,175

Корпус № 7

МОНУ

6604,6

Свідоцтво на право власності САА № 799076

Реєстраційний номер 1348922965101

№1196-14-065 від 22.05.2014р. – 24.05.2020р.

м. Херсон

вул Миру, 38

Гуртожиток №1

МОНУ

3962,6

Свідоцтво на право власності САА № 799048 Реєстраційний номер 1348678665101

м. Херсон

вул Миру, 42

Гуртожиток №2

МОНУ

3993,9

Свідоцтво на право власності САА № 799038 Реєстраційний номер 1356241465101

м. Херсон

вул Миру, 44

Гуртожиток № 3

МОНУ

6931,9

Свідоцтво на право власності САС № 879568

Реєстраційний номер 1356259065101

м. Херсон

вул І.Кулика,

141-Б

Будинок станції Юнатів

МОНУ

482,8

Свідоцтво на право власності САА № 799073

Реєстраційний номер 1368734165101

м. Херсон

Затон №3 Водно-спортивна станція

МОНУ

1681,8

Свідоцтво на право власності

САС № 879564

Реєстраційний номер 1354589465101

м. Генічеськ

вул. Центральна

196

ХНТУ

1365, 1

Договір купівлі продажу АЕВ № 693550

Договір купівлі продажу АЕВ № 693572

Договір купівлі продажу АЕВ

№ 693585

Договір купівлі продажу АЕВ № 693587

Договір купівлі продажу АЕВ

№ 693586

№1487-18-065 від 16.07.2018р. –16.06.2021р.

Всього

50993,7

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Найменування приміщення

Площа приміщень, кв. метрів

усього

у тому числі

власних

орендованих

зданих в оренду

1. Навчальні приміщення, усього

у тому числі:

15981,04

15981,04

1887,9

приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо)

13641,1

13641,1

1887,9

комп’ютерні лабораторії

1772,94

1772,94

-

спортивні зали

567,00

567,00

-

2. Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників

2840,50

2840,50

315,8

3. Службові приміщення

2385,7

2385,7

158,0

4. Бібліотека, у тому числі читальні зали

1438,96

1438,96

-

5. Гуртожитки

7584,00

7584,00

-

6. Їдальні, буфети

293,80

293,80

-

7. Профілакторії, бази відпочинку

-

-

-

8. Медичні пункти

180,0

180,0

-

9. Інші

20289,4

20289,4

4987,47

Інформація про соціальну інфраструктуру

Найменування об’єкта
соціальної інфраструктури
(показника, нормативу)

Кількість

Площа,
кв. метрів

1. Гуртожитки для студентів

3

14888,4

2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку

585

12,96

3. Їдальні та буфети

4/ 152

293,9

4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах

17

0,110

5. Актові зали

1

540

6. Спортивні зали

1

567

7. Плавальні басейни

-

-

8. Інші спортивні споруди:

малі спортивні зали в гуртожитках

стадіони

спортивні майданчики

корти

тощо

4

1

10

-

295,6

5100

1881,9

-

9. Студентський палац (клуб)

1

40

10. Інші

-

-

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

Інформація про наявність бібліотеки

Найменування бібліотеки

Площа,
кв. метрів

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури, примірників

Площа читального залу,

кв. метрів, кількість місць

Примітка*

Бібліотека ХНТУ

1438,96

Навчальна – 193097 пр.,

Наукова – 39601 пр.

294,3 м2,

150 місць

- електронна бібліотека;

- цифровий депозитарій ХНТУ;

- безоплатний доступ до міжнародної науково-метричної бази Scopus (наказ МОН України від 19.09.2017р. №1286)

http://kntu.net.ua/ukr/content/view/full/42513

Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами

Використання інформаційних ресурсів. Основна інформація про діяльність Херсонського національного технічного університету розміщена на офіційному веб-сайті закладу освіти www.kntu.net.ua: структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітньо-наукова діяльність, зразки документів про освіту, інформація про навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, освітні програми, правила прийому, контактна інформація. Також, на офіційному веб-сайті університету розміщена основна інформація про діяльність англійською мовою, що включає інформацію про структуру, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітні програми, зразки документів про освіту, правила прийому іноземців та осіб без громадянства, умови навчання та проживання іноземців та осіб без громадянства, контактна інформація.

Для забезпечення якісної підготовки фахівців в університету на належному рівні налагоджена робота з організації інформаційного забезпечення освітнього процесу.

Так, для проведення самостійної підготовки функціонує бібліотека Херсонського національного технічного університету, яка є важливим структурним підрозділом університету, що забезпечує доступність до інформації, підвищення рівня знань, ефективний розвиток освітньої і наукової діяльності та задоволення інформаційних потреб науково-педагогічних працівників та студентів. Для читачів бібліотеки працюють 2 абонементи, 3 читальних зали, у тому числі комп’ютерний клас у читальній залі із загальною кількістю 10 посадкових місць, зал каталогів і картотек, служба міжбібліотечного абонемента. Загальна площа бібліотеки університету - 1438,96 кв. м, посадкових місць в читальних залах - 150.

Бібліотека забезпечує доступ до навчальної та наукової інформації на різноманітних носіях (підручники, навчальні посібники, періодика, аудіо- відеодокументи, електронні документи, CD-ROМи, бази даних, у тому числі, бази даних Інтернет та ін.) у достатній кількості, що задовольняє потребу учасників освітнього процесу на 100%. Станом на 01.10.2018 року бібліотечний фонд налічує 327244 примірника, у тому числі наукової літератури – 39601 примірника, навчальної – 193097 примірників, іноземними мовами – 220434 примірника. За останні роки бібліотечний фонд поповнювався сучасними виданнями.

Режим роботи бібліотеки встановлено з урахуванням потреб освітнього процесу і інтенсивності відвідин його учасників. Всі приміщення бібліотеки університету відповідають своєму призначенню і принципам діяльності, а саме: реалізації бібліотечних технологій (надходження і рух документів, доступ в бібліотеку, шляхи переміщення користувачів і персоналу); привабливої зовнішньої і внутрішньої архітектури і оформлення; підтримці в процесі експлуатації стану, відповідного стандартів і норм (освітлення, температурний режим, пожежна безпека тощо). У приміщеннях бібліотеки забезпечено безоплатний доступ до мережі Інтернет, що створює умови для розширення можливостей отримання необхідної інформації. Зокрема, через ресурси бібліотеки, а також локальну мережу університету, здійснюється безоплатний доступ до контенту періодичних наукових видань англійською мовою міжнародної науково-метричної бази Scopus (наказ МОН України від 19.09.2017р. №1286).

При бібліотеці ХНТУ працює інформаційно–просвітницький клуб «Спадщина», з патріотичного та художньо-естетичного виховання молоді. У рамках клубу «Спадщина» поводяться: семінари, літературні та мистецькі вітальні, інформаційні години, книжкові виставки та бібліографічні огляди

У 2017-2018 рр. студенти разом з бібліотекою ініціювали заходи, щодо популяризації української мови і культури, патріотичного виховання та знайомства з рідним університетом.

Бібліотека Херсонського національного технічного університету є навчально-інтелектуальним центром освіти і науки, сприяє підвищенню інтелектуального і морального потенціалу, гуманітаризації всіх інтелектуальних процесів, формуванню наукового світогляду і підвищенню культурного рівня кожного студента.

Використання навчального обладнання лабораторій, майстерень. Для здійснення професійної підготовки в Херсонському національному технічному університеті створена відповідна навчально-матеріальна база, яка дозволяє здійснювати навчання студентів.

В університеті є п’ять навчально-лабораторних корпусів загальною площею 50993,7 кв. м, площа навчальних приміщень – 15981,04 кв. м, у тому числі: аудиторії для занять – 13641,1 кв. м, комп’ютерні лабораторії – 1772,94 кв. м, спортивні зали – 567,00 кв. м.

Контингент студентів на 01.10.2018 р. становить – 3268 осіб. На одного студента припадає: 15981,04 кв. м / 3268 = 4.9 кв. м навчальних приміщень, які призначені для використання за спеціальностями відповідно до отриманих ліцензій, що дозволяє забезпечити на 100% робочими місцями студентів.

Площі, що належать університету, у розрахунку на одного студента дозволяють повністю витримати відповідні державні нормативи. А кількість аудиторій, кабінетів та лабораторій забезпечити заняття всіх академічних груп в одну зміну.

Комп'ютерне устаткування університету, яке використовується у освітньому процесі, налічує 391 одиниць персональних ЕОМ (ПЕОМ) із додатковим організаційним та периферійним обладнанням. Значна частина ПЕОМ зосереджена у спеціалізованих навчальних аудиторіях інформаційно-комп’ютерного центру. Крім того, в більшості навчальних комп'ютерних аудиторій, кафедрах, інших структурних підрозділах, науковій бібліотеці створено декілька автономних сегментів локальної мережі з власним виділеним сервером. Студентам надається доступ до мережі Internet з 391 робочих місць, який забезпечується виділеною лінією. Тривалість щоденної роботи комп’ютерних класів – близько 10 годин.

Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, що необхідні для виконання освітніх програм

Показник

Значення показника за семестрами навчального року

1 семестр

2 семестр

Кількість навчальних тижнів в навчальному році по семестрам

14

16

Кількість наявних комп’ютерних робочих місць, од.

391

391

Наявні для використання під час навчання на семестр (з урахуванням 5 денного робочого тижня, однозмінним робочим днем, за фактичною кількістю створених робочих місць), тис. годин

391*10*5*14=273,7

391*10*5*16=312,8

Потреба у використанні комп’ютерних ресурсів за всіма спеціальностями за раніше отриманими ліцензіями (із розрахунку фактичної кількості студентів станом на 01.10.2018 р., (дані ЄДЕБО), тис. годин

242,8

259

Завантаженість комп’ютерних робочих місць за всіма спеціальностями за раніше отриманими ліцензіями, %

88,7

82,8

Забезпеченість комп’ютерними робочим місцями студентів спеціальностей ХНТУ повністю покриває потребу їх використання.

Лекційні аудиторії оснащені сучасними технічними засобами: мультимедійні проектори, ПЕОМ, спеціальні екрани та інше. Технічні характеристики комп'ютерної та презентаційної техніки, мережевого обладнання відповідають вимогам сучасних програмних продуктів на основі Windows-технологій. В університеті наявні 62 комплектів мультимедійного забезпечення, які функціонують у 150 аудиторіях. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних аудиторіях усіх спеціальностей складає 41,3 % при нормативному показнику мінімального відсотка кількості аудиторій – 30%.

Використання спортивних залів, стадіонів. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі будинки і споруди ХНТУ за функціональним призначенням залежно від характеру їх використання віднесені до навчально-тренувальних, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-демонстративних споруд.

Для розвитку спортивно-масової роботи університет має: спортивний комплекс зі стадіоном, ігровими майданчиками для міні-футболу, баскетболу, волейболу; спортивну залу, спортивний майданчик, лабораторію водних видів спорту зі своїм стадіоном, волейбольним і баскетбольним майданчиками, ангаром для утримання спортивних човнів тощо.

В університеті наявні наступні спортивні споруди: одна спортивна зала з пропускною спроможністю 75 осіб у зміну загальною площею 567,0 кв. м; чотири малі спортивні зали у гуртожитках, загальною площею 295,6 кв. м; стадіон із загальною площею 5100 кв. м; десять спортивних майданчиків, загальною площею 1881,9 кв. м; 1 водна станція, зали з тренажерним обладнанням – 3 шт.

Приміщення лабораторії водних видів спорту використовуються для оздоровлення і відпочинку співробітників і студентів університету. При введенні їх на повну потужність там можуть відпочивати до 150 осіб одночасно.

Для проведення спортивно-масової роботи в університеті є спортивні зали, які дозволяють університету проводити заняття з 14 видів спорту, факультетські та між університетські спартакіади.

Спортивні споруди використовуються відповідно до їх цільового призначення, де здійснюються спортивні заходи університетського та над університетського рівня. На спортивних об’єктах університету проводяться навчальні заняття з фізичного виховання, здійснюються навчально-тренувальна робота спортивних секцій з волейболу, баскетболу, настільного тенісу, фут залу, шахів, футболу, та пляжному волейболу. На спортивних об’єктах університету проводяться спортивно-масові заходи і змагання. Таким чином, матеріально-технічно база спортивного комплексу університету повністю задовольняє потребу для проведення освітнього процесу та самореалізації активної особистості у сфері спорту.

Використання інших об’єктів соціальної інфраструктури.

Життєдіяльність та соціальні потреби студентів та викладачів забезпечується наявністю соціальної інфраструктури Херсонського національного технічного університету: їдалень, буфетів, гуртожитків, актових залів, баз відпочинку тощо.

Для медичного обслуговування створено студентську поліклініку сімейних лікарів, яка працює у взаємодії з поліклінікою Дніпровської районної лікарні ім. А. С. Лучанського. Щорічно проводиться диспансеризація студентів, флюорографія, проводяться щеплення, медичні огляди.

В університеті функціонує три гуртожитка, загальна площа яких складає 14888,4 кв. м, потужністю на 1223 особи, де фактично проживає 585 студентів. Житлова площа на одного мешканця складає в середньому 12,96 кв. м. Наявні потужності дозволяють повністю задовольнити відповідні потреби студентів та викладачів у проживанні у гуртожитках університету. Відповідно до встановлених вимог, вони облаштовані необхідними для функціонування приміщеннями: кімнатами для занять; читальними залами; кімнатою для відпочинку; душовими, кухнями, санвузлами; коморами; кімнатою для сушки одягу і взуття тощо. У гуртожитках наявні необхідні санітарно-побутові та підсобні приміщення, обладнані душові кімнати, побутові приміщення, кімнати для дозвілля.

У навчальних корпусах є їдальні та буфети, із загальною площею 293,8 кв. м, на одне посадкове місце – 17 студентів, що повністю забезпечує потреби надання послуг громадського харчування.

Для відпочинку та оздоровлення студентів університет має водну станцію на р. Дніпро площею 1681,8 кв. м на 150 місць.

Актова зала університету на понад 500 посадкових місць дає можливість проводити культурно-масові заходи, брати активну участь у художній самодіяльності та загально університетських заходах.