Головна

Про університет / Історія університету

Історія університету

Керівники нашого навчального закладу

1960-1962 роки

Марченко В.Й.

декан Херсонського загальнотехнічного факультету

при Київському технологічному інституті легкої промисловості

1961-1962 роки

Семерніков О.Д.

в.о. декана Херсонського загальнотехнічного факультету

при Одеському технологічному інституті харчової промисловості

ім. М.В. Ломоносова

1963-1965 роки

Заглубоцький П.М.

директор Херсонського філіалу при Одеському

технологічному інституті харчової промисловості

ім. М.В. Ломоносова

1965-1971 роки

Морін Ю.Ф.

директор Херсонського філіалу при Одеському

технологічному інституті харчової промисловості

ім. М.В. Ломоносова

1971-1977 роки

Андросов В.Ф.

директор Херсонського філіалу при Одеському технологічному

інституті харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова

1977-1983 роки

Шмат К.І.

ректор Херсонського індустріального інституту

1983-1988 роки

Грицак В.Т.

ректор Херсонського індустріального інституту

1989-1996 роки

Васильєвих Л.А.

ректор Херсонського індустріального інституту

1997-2022 роки

Бардачов Ю. М.

ректор Херсонського національного технічного університету

з 2023 року

Чепелюк О. В.

ректорка Херсонського національного технічного університету

 

Херсонський національний технічний університет (ХНТУ) є суб’єктом вищої освіти України, який реалізує програми підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, а також виконує науково - дослідні роботи для підприємств, організацій, галузей машинобудування, харчової та легкої промисловості, технічної та економічної кібернетики, електроніки, менеджменту, економіки, комп’ютерних наук, комп’ютерної інженерії тощо.

ХНТУ – це навчальний заклад, що перебуває у постійному творчому пошуку і в останні роки спромігся вийти на якісно новий рівень розвитку. Національний технічний університет - сучасний потужний науковий і навчально-методичний комплекс, історія якого почалася ще в 1959 році, коли у Херсоні для задоволення потреб у кадрах найбільшого в Європі Херсонського бавовняного комбінату, першу чергу якого тоді тільки що ввели в експлуатацію, було створено навчально - консультаційний пункт Київського технологічного інституту легкої промисловості. На початку 50-х років минулого століття в області та в Херсоні розгорнулося масштабне будівництво. Будувалася Каховська ГЕС і грандіозні іригаційні системи. У короткий термін було збудовано друге місто обласного підпорядкування Нова Каховка і пущено в експлуатацію первісток на Півдні України - Новокаховський електромашинобудівний завод. В обласному центрі будувалися індустріальні гіганти – суднобудівний завод, реконструювалися і розширювалися заводи ім. Петровського і «Електромаш», на місці заводу «Сільгоспзапчастини» з’явився завод карданних валів.

Зростало в той період і населення Херсона, в основному за рахунок переїзду до міста та в робітничі селища робітників і службовців з інших регіонів. Область швидкими темпами перетворювалася із аграрної в індустріально - аграрну. Збільшувалася частка робітників, що були зайняті у промисловості, будівництві, на підприємствах транспорту і зв’язку. Особливо цей процес прискорився після того, як у 1957 році рішенням VП сесії Верховної Ради СРСР був створений Херсонський економічний адміністративний район – з центром у Херсоні. На його вулицях і площах з’явилися нові адміністративні будови, будови культурно - просвітницьких закладів і торгівлі, сучасні житлові будинки. Населення міста в 1959 році зросло у порівнянні з 1950 роком майже в півтори рази і становило 157 тисяч чоловік. Кількість робітників і службовців до того часу перевищило 50 тисяч чоловік. На будівництві бавовняного комбінату працювало 18 тисяч, суднобудівному – біля 10 тисяч, на заводі ім. Петровського- 3,5 тисяч чоловік.

Очікувалося велике збільшення кількості робітників і службовців на нафтоперегонному заводі, заводі карданних валів, напівпровідниковому заводі, верфі залізобетонного суднобудування і судноремонтному заводі ім. Куйбишева. І всюди потрібні були фахівці з вищою технічною освітою. Задовольнити потребу в них залученням випускників стаціонарних вузів у короткі терміни не представлялося можливим. Вирішити цю проблему можна було тільки шляхом навчання без відриву від виробництва робітників і службовців, що мали середню і спеціальну освіту. У той час навчання здійснювалося в основному в заочних вузах або на заочних факультетах вузів Києва, Одеси та інших міст.

Саме тоді з ініціативи групи студентів - заочників, що працювали на місцевому бавовняному комбінаті, згідно з наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти від 7 вересня 1959 р. № 66, на базі Херсонського текстильного комбінату в Херсоні був організований навчально - консультаційний пункт (НКП) Київського технологічного інституту легкої промисловості. До цього часу всі випускники шкіл України, які бажали отримати спеціальність інженера - текстильника, змушені були звертатися до вищих навчальних закладів (ВНЗ) міст Москви, Ленінграда, Іваново. Ті, хто бажав навчатися за заочною системою, вступали до Всесоюзного інституту текстильної і легкої промисловості або у Київський технологічний інститут легкої промисловості. Відкриття НКП у нашому місті значно полегшило навчання студентів - заочників і стало першим кроком на шляху до створення вищого навчального закладу.

Серед перших студентів - виробничників були такі, що глибоко вивчали програмовий матеріал і успішно поєднували набуті знання на практиці. Це насамперед: А.Подольський - робітник заводу ім. Комінтерну, В.Смирнов - вантажник заводу склотари, Л.Фрадкін - слюсар заводу залізобетонних виробів, Н.Єременко - рівничниця і В.Масюк – зарядниця, обидві з бавовняного комбінату та інші.

У березні 1960 року Рада Міністрів УРСР прийняла постанову про заходи щодо вдосконалення системи підготовки фахівців для промисловості, будівництва, транспорту і зв’язку без відриву від виробництва. Одним з таких заходів була організація в крупних містах , де не було вищих технічних навчальних закладів, загальнотехнічних факультетів у складі провідних вузів республіки. На виконання цієї постанови згідно з наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 11 березня 1960 року. № 84, НКП був реорганізований, вірніше створений, загальнотехнічний факультет (ЗТФ). Це була установа нового начального закладу з трирічним терміном навчання. До його складу переводилися, за бажанням студентів, студенти - заочники П-Ш курсів, що мешкали у Херсоні та області, незалежно від того, в яких інститутах вони у той час навчалися. Отже, студенти отримали можливість пройти тут перший етап навчання (1-3 курси) за обраною спеціальністю, а другий етап завершити в іншому ВНЗ України без відриву від виробництва. Першим деканом ЗТФ був В.І.Марченко, методистом А.В.Голобородько, зав. бібліотекою В.В.Майборода, викладачами Л.К.Марченко, М.К.Подать, А.Я.Кучма, В.Г.Яровой, І.П.Бачковський, В.І.Карленко та інші. Деканом заочного відділення працював А.М.Матвієнко.

З метою впорядкування системи навчання, тісного зв’язку начально - виховного процесу з виробництвом і більш широкого використання для заочної освіти начально-матеріальної бази і професорсько - викладацького складу, покращення умов для навчання студентів - заочників, Мінвуз УРСР від 14 березня 1961 року. № 119, Херсонський ЗТФ було передано Одеському технологічному інститутові харчової промисловості (ОТіХП) ім. М.В. Ломоносова, ректором якого був П.М.Платонов. Етап перетворення загальнотехнічного факультету в філіал пов'язаний з ім’ям декана факультету кандидата економічних наук, доцентом П.М.Заглубоцьким. При ЗТФ поряд із заочним було організовано і стаціонарне навчання як з відривом (денна форма навчання ), так і без відриву від виробництва (вечірня форма навчання). На денне відділення було прийнято 75 чоловік. Станом на перше вересня 1961 року в філії началося 1200 студентів, з них 150 на денному і вечірньому відділеннях. У штаті було лише 12 викладачів, у тому числі один кандидат економічних наук.

Було організовано перші чотири кафедри та завершено будівництво навчального корпусу вечірнього текстильного технікуму, у якому 2200 кв.м. було відведено для занять студентів ЗТФ. Крім того, була відкрита бібліотека і створено дві лабораторії фізики та одна неорганічної хімії, а також кабінети фізики, інженерної графіки, суспільних дисциплін. У липні 1961 року відбувся перший конкурс на заміщення посад завідуючих кафедрами «Опір матеріалів», «Хімія», «Технологія металів». На посади вказаних кафедр були обрані кандидат економічних наук, доцент В.І.Попов, кандидат фізико-математичних наук, доцент Є.Д.Селіванов, кандидат технічних наук, доцет А.Д.Семерніков. З першого вересня 1961 року підготовка кадрів для текстильної промисловості здійснювалася за такими спеціальностями:

- машини й апарати текстильної і легкої промисловості;

- автоматизація виробничих процесів;

- механічна технологія волокнистих матеріалів;

- хімічна технологія волокнистих матеріалів.

Херсонська міська комісія з організації першотравневої демонстрації 1961 року вважала за необхідне, щоб колектив загальнотехнічного факультету йшов окремою від колективу бавовняного комбінату колоною. Це було зроблено для того, щоб мешканці області знали, що в обласному центрі з’явився новий навчальний заклад.

Перший випуск фахівців відбувся в 1962 році і налічував всього дев’ять чоловік. У цьому ж році до Херсонського ЗТФ був приєднаний вечірній текстильний технікум, а навчальний заклад згідно наказу №299 Міністерства вищої і середньої освіти України від першого червня 1963 року, було перетворено у філію Одеського технологічного інституту імені М.В.Ломоносова з двома факультетами: механіко - технологічним і загальнотехнічним. З першого вересня в філії було організовано кафедри: хімічної технології волокнистих матеріалів та технології машинобудування і технології металів. Це було викликано перш за все збільшенням контингенту студентів. Так, за станом на перше лютого 1963 року тут здобували вищу освіту вже 1729 студентів, яких навчали 44 викладача. Першого вересня 1963 року Херсонська філія почала функціонувати із самостійним балансом і бюджетним рахунком у державному банку. В 1964 році деканом загальнотехнічного факультету був знову обраний В.І.Марченко і разом з деканами механічного і технологічного факультетів В.П.Нетьосовим і В.О.Захаркінським входили до дирекції філіалу, яку очолював П.М. Заглубоцький. У складі шести кафедр працювало 44 штатних викладачів, з них 8 чоловік мали наукові ступені і звання.

З цього часу Херсонська філія почала розвиватися дуже стрімко. В експлуатацію було введено новий навчальний корпус, що дозволило піднести навчальну, наукову, методичну і виховну роботу на більш високий рівень. З року в рік зростала чисельність студентів, удосконалювалася матеріальна база, зміцювалися зв’язки з промисловістю, трудовими колективами текстильних підприємств. У 1965 році в філії вже навчалося на денному відділенні 384 студента, на вечірньому - 596 і на ЗТФ - 1825. В 1965 році тут існувало вже 10 кафедр, на яких працювало 100 викладачів, з яких 30 мали вчені ступені і звання. Наприкінці 1965 року директором філіалу було призначено Ю.Ф. Моріна.У 1970 році в філії нараховувалося 3380 студентів, з них на стаціонарі - 1300, на вечірньому відділенні - 880 і на заочному та ЗТФ - 1200 чоловік. На 23 кафедрах філії працювало 210 викладачів, з них понад 80 з науковими ступенями доктора або кандидата наук і вченими званнями професора чи доцента.

Філія розташована у лісопарковій частині міста і займала територію 28,6 гектарів. У той період вона мала два корпуси, у яких знаходилися три потокові аудиторії, що були розраховані на 200 місць, фундаментальна бібліотека на 130 тисяч томів книг з просторою читацькою залою та інші приміщення: навчальні аудиторії, наукові лабораторії, кабінети гуманітарних кафедр, обчислювальна лабораторія. У межах навчальних корпусів було збудовано два облаштованих гуртожитки для студентів, кожен на 450 місць. Тимчасово мешкали у них і викладачі. Поруч гуртожитків знаходилася студентська їдальня на 430 посадкових місць та буфет. На території філії в парковій зоні було обладнано футбольне поле і різні спортивні майданчики. У головному корпусі розміщувалися спортивні зали, де проводилися заняття з фізичної підготовки, а також секційні заняття спортивного товариства "Буревісник". Працював у філії і студентський клуб, у якому проводилися репетиції студентського хору, естрадного і духового оркестрів та інших гуртків художньої самодіяльності.

У 1973 році філія випустила 500 інженерів, а всього до цього часу було підготовлено 2733 спеціаліста. Випускники денної форми навчання на роботу, згідно тогочасних правил, направлялися на промислові підприємства, в проектно - конструкторські та науково - дослідні заклади понад 60 міст України і Радянського Союзу. Спеціалісти успішно трудилися в Києві, Донецьку, Луганську, Харкові, Одесі, Черкасах, Тернополі, Чернівцях, Лисичанську, Сімферополі, Рівне, а також у Кишиневі, Ташкенті, Намангані, Душанбе та інші. Випускники філії працювали на посадах майстрів, технологів, начальників цехів і виробництв, головних інженерів і директорів підприємств. Слід зазначити, що ті студенти, які навчалися заочно, як правило, залишалися працювати на своїх підприємствах. При філії в той період існувала й аспірантура. У 70-ті роки підготовка інженерів здійснювалася на п'яти факультетах з восьми спеціальностей.

Відповідно до постанов Ради Міністрів СРСР від 12 квітня 1979 р. та Ради Міністрів УРСР від 28 травня 1979 року, згідно з наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 25 грудня 1979 року на базі Херсонської філії ОТІХП був створений самостійний індустріальний інститут. Значна роль у цьому належала тогочасному директорові філії кандидату технічних наук, доценту Шмату Костянтину Івановичу Уже в ті роки інститут був осередком розвитку освіти і науки в Херсоні та області. У ньому працювали видатні вчені і організатори науки текстильник Морін Ю.Ф., хімік Андросов В.Ф., економіст Стерлін Ю.А., машинобудівник Гостєв В.В.та інші.

Значний внесок у розвиток вітчизняної науки зробили минулі і сучасні вчені. Серед них дійсний член Нью - Йоркської академії наук професор С.Й. Крічмар, лауреати Державної премії України з науки і техніки професор Г.С. Сарібеков, доцент В.П. Гнідець, Заслужені діячі науки і техніки професор Ю.М. Бардачов, професор В.Є. Ходаков, Заслужені працівники освіти України професори: Рогальський Ф.Б., Крючковський В.В., Чурсіна Л.А., Лопушинський І.П.; Заслужений винахідник СРСР професор Лубяний В.З.

У той час індустріальний інститут був єдиним ВНЗ України, що готував інженерів - технологів з первинної обробки льону, ткацтва, прядіння. На базі традиційних спеціальностей була створена принципово нова навчальна структура – республіканський навчально - науково - виробничий комплекс безперервної трьохзмінної підготовки інженерів текстильного профілю, у який, крім інституту, входили шість текстильних навчальних закладів України. На 26 кафедрах інституту сформувався висококваліфікований професорсько - викладацький колектив. Із 324 викладачів майже половина мала вчені ступені і звання. Адміністрація націлювала викладачів на удосконалення організації навчального процесу і виховання юнаків та дівчат з тим, щоб майбутні фахівці вдумливо, з перспективою підходили до розв'язання актуальних проблем розвитку народного господарства, кваліфіковано вирішували питання наукової організації праці та управління виробництвом, мали глибоку теоретичну й професійну підготовку, вміли працювати з людьми.

На початку 80 - х років минулого століття в інституті вже існувало шість факультетів, на яких навчалося 4500 студентів, з них 2280 - на денному відділенні. Велика увага приділялася подальшому зміцненню науки з виробництвом. Основною формою надання науково - технічної допомоги промисловим підприємствам і організаціям були господарські договори на виконання наукових і дослідно-конструкторських розробок та договори на творче науково - технічне співробітництво. У середині 80-х років лише для підприємств Херсона та області було виконано госпрозрахункових робіт на суму 689 тисяч карбованців. Усього ж обсяг виконаних науково - дослідних робіт по господарствах та підприємствах краю з 1980 до 1984 рр. склав 2459,7 тисяч карбованців з економічним ефектом від впровадження їх у народне господарство 3508 тисяч карбованців.За 1980-1990 роки обсяги науково-дослідних робіт збільшилися у 3,5 рази. Цьому сприяло впровадження госпрозрахунку в науково - дослідницькому секторі, відкриття галузевої лабораторії, факультету підвищення кваліфікації, науково - технічної діяльності студентів. Тісні зв'язки ВНЗ з трудовими колективами позначилися і на соціальному складі студентів. Більшість юнаків і дівчат, що навчалися на денному відділенні, були робітниками або з робітничих сімей. Понад 13% - становили виробничники, 17% - загін робітників - передовиків підприємств, що були направлені на навчання в інститут.

У різні роки навчальний заклад очолювали: Марченко Володимир Йосипович (1960-1962,1964 рр.), Семерніков Олександр Данилович (короткочасно, 1961-1962 рр.), Заглубоцький Павло Михайлович (1963-1964 рр.), Морін Юрій Федорович (1965-1971 рр.), Андросов Віктор Федорович (1971-1977 рр.), Шмат Костянтин Іванович (1977-1983 рр.), Грицак Володимир Трохимович (1983-1988 рр.), Васильєвих Леонід Аркадійович (1989 – 1996 рр.). У різні періоди протягом короткого терміну навчальний заклад очолювали кандидат технічних наук, доцент С.О. Александров та доктор технічних наук, професор В.Б. Кльонов. Секретарями партійного комітету навчального закладу були : Суворов Василь Олексійович (1971-1974 рр.), Аронова Любов Андріївна (1974-1977 рр.), Мельников Юрій Анатолійович (1977-1980 рр.), Сусоров Віктор Дмитрович (1980- 1983 рр.), Жуганов Євген Петрович (1983- 1988 рр.), Чермошенцев Микола Іванович ( 1988 - 1990 рр.), Гомонюк Володимир Трохимович (1990- 1991 рр.).

Роки студентські - молоді роки, коли прагнення утвердитись, перевірити свої можливості переживаються особливо гостро. У ті роки для студентів було традицією влітку працювати у народному господарстві. Тож під час літніх канікул юні романтики одягали робочі спецівки студентських будівельних загонів. Студентські загони інституту нерідко були переможцями серед трудових загонів області. Для будівельників учасники художньої самодіяльності, ВІА давали концерти, організовували КВК з метою профорієнтації абітурієнтів.

Студенти і викладачі мали можливість удосконалювати свої творчі та художні здібності, брати участь у різноманітних гуртках художньої самодіяльності. В інституті діяв духовий оркестр, танцювальний та бальний колективи, хор студентів (100 чоловік, факультет МТВМ) та викладачів (50 чоловік), жіночий вокальний ансамбль викладачів (25 чоловік) та інші колективи.

Студентська молодь - одвічний оплот прийдешнього та генератор майбутнього - в усі часи позиціонувала себе як активний прошарок суспільства, саме вона в стінах інституту прагнула здобувати нові знання задля реалізації поставлених цілей. Мережа наукових, спортивних гуртків, систематична виховна робота, безпосередній зв'язок кураторів із студентами забезпечували зміцнення в інституті людських стосунків, сприяли розвиткові колективізму, доброзичливості, взаємодопомоги. Актив студентської молоді відігравав консолідуючу роль як у навчанні, так і в позанавчальній роботі. Серед виховних заходів у 80-ті роки ХХ ст. були виступи в актовій залі інституту танцювальних колективів Херсона, області, Грузії, акторів з Росії, Прибалтики. Відвідували в інституті відомі співаки, знатні люди, Герої Радянського Союзу, ветерани Великої Вітчизняної війни, передовики праці, а також депутати усіх рівнів.

Студенти мали можливість розвивати свої фізичні уподобання в спортивних залах, спортклубі і на водно - спортивній станції. За час існування навчального закладу і до 1981 року було підготовлено 35 майстрів спорту, чотири майстрів спорту СРСР та міжнародного класу. Були серед студентів і переможці різних чемпіонатів Союзу, Європи і світу, а також ХХII Олімпійських ігор у Москві. Саме там у 1980 році студент Сергій Пострехін став чемпіоном з веслування на каное на 1000 м., а також отримав срібну медаль на дистанції 500 м.

У 1997 році згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 24 березня № 254, на базі індустріального інституту було створено Херсонський державний технічний університет. Це стало можливим завдяки особистим зусиллям ректора Ю.М. Бардачова та вагомим здобуткам усього трудового колективу. Відкриття першого університету в нашому місті ознаменувало собою нову сторінку в історії ВНЗ.

Основними напрямами діяльності університету є підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців для різних галузей народного господарства, підприємств, установ і організацій. Технічний університет надає освітні послуги, пов'язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра за 15 напрямами та 28 спеціальностями, а також здійснює підготовку до вступу в університет випускників середніх шкіл України, іноземних громадян, перепідготовку і підвищення кваліфікації спеціалістів за базовими напрямами. Станом на перше жовтня 2003 року контингент студентів університету становив 5169 чоловік, з них 4062 особи - за денною формою навчання та 1107- за заочною формою навчання. За державним замовленням навчалося 2544 студента.

Згідно з Указом Президента України від 15 листопада 2004 року, №1403/2004, Херсонському державному технічному університетові надано статус національного. Таке рішення цілком справедливе. За останні декілька років в університеті відкрито 10 нових спеціальностей. Якщо нещодавно студентські квитки отримували 900 чоловік на рік, то згодом - 2300 лише за денною формою навчання. Університет готує кадри для всієї країни. З урахуванням різних форм освіти в університеті "грызут гранит науки" 10,5 тисяч студентів.

Навчально - виховний процес в університеті забезпечують 442 науково-педагогічних викладача. Наукові звання та вчені ступені мають 281 (47,5% ) викладачів, з них - 52 (12,1%) доктори наук, професори та понад 229 (51,7%) - кандидати наук, доценти, доктори філософії. Усього в університеті понад 115 докторів філософії, з них на факультеті кібернетики 51, технологій і дизайну - 40, економіки - сім, машинобудування -два, МЕВ – два. Доктори наук, професори очолюють 35 кафедр, у тому числі 90 % випускних кафедр. В університеті працюють 17 академіків і членів - кореспондентів галузевих наукових академій. Серед викладачів є Заслужені працівники науки і техніки, Заслужені працівники освіти, винахідники, два дійсних члени Нью-Йоркської академії наук, чотири - Лауреати державних премій України і Радянського Союзу, понад 35 - відмінники освіти України.

Технічний університет є членом 12 міжнародних і державних асоціацій, зокрема Європейської вітроенергетичної асоціації, міжнародної організації "Консорціум із вдосконалення менеджменту - освіти в Україні", Українсько - Британської асоціації викладачів обліку і аудиту. При університеті функціонують відділення Національної академії наук України та декількох галузевих академій. Університет співпрацює з ВНЗ Нідерландів, Польщі, Великої Британії, США, Китаю, Туреччини, Греції, Єгипту, країн СНД. Крім цього, він є партнером Агентства міжнародного розвитку США та одним із засновників Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес - освіти.

До структури університету на початку ХХI входили сім факультетів: факультети заочного і дистанційного навчання, кібернетики, економіки, машинобудування, технології та дизайну, міжнародних економічних відносин, усього 35 кафедр, з них 20 - випускні.

ХНТУ - один з небагатьох вузів України, який упродовж 22 років створював систему регіональної освітии, відпрацьовуючи механізм її функціонування. До недавнього часу до структури університету входили відокремлені структурні підрозділи, які діяли на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України –серія АД № 073006 від 16.10.2012 р. Складовою частиною навчального закладу є економіко-технологічний технікум та колишніх шість відокремлених структурних підрозділів: Таврійський регіональний, Перекопський, Генічеський, Керченський, Феодосійський факультети та Ялтинський навчально-науково-консультаційний центр. Частина з них з різних причин згодом згорнули свою діяльність. У регіональних підрозділах підготовка фахівців здійснювалася за денною і заочною формами навчання. У цих містах на початку XXI ст. навчалося 5700 студентів, у тому числі на стаціонарі 2729. Усі регіональні підрозділи університету були об'єднані в інститут заочної і дистанційної освіти, забезпечували організацію навчального процесу викладачі базових кафедр університету. За багаторічну діяльність декілька разів суттєво змінювалася структура і чисельність регіональних підрозділів університету. Первинно ВСП були засновані як навчально-науково- виробничі комплекси, пізніше перетворені в навчально-науково-консультаційні центри ( наказ Міністерства освіти України від 30.12.1999 р.,№ 426), останнім новоутворенням стала їх реорганізація у регіональні факультети ( наказ Міністерстваа освіти і науки України від 27.09.2005 р.,№ 562).

Система регіональної освіти університету була спрямована на вирішення освітніх потенціалів регіонів, забезпечення прагнення молоді здобувати вищу освіту якомога ближче до місць проживання. Позитивним чинником було те, що навчання у ВСП дозволяло значно знизити затрати на здобуття вищої освіти для тих верств населення, прибуток яких сягав межі встановленого прожиткового мінімуму.

За роки існування регіональних факультетів утворилися сталі зв’язки між ХНТУ та провідними підприємствами регіонів, складовими яких була цільова підготовка фахівців, спільне використання лабораторної бази, обмін науковими розробками та організація підвищення кваліфікації.

ХНТУ має багаторічний досвід в організації роботи з підприємствами. У 1991 р. в Херсонському індустріальному інституті було відкрито експериментально-цільову підготовку спеціалістів без відриву від виробництва. З цією метою було укладено договори між університетом і підприємствами, як : ВАТ «Титан», ВАТ «Кримський солдовий завод», ВАТ «Сиваський аніліновофарбовий завод», ВАТ «Красноперекопський бромний завод», завод «Полівтор». Термін дії цих наказів тривав протягом тривалого періоду. Для проведення лабораторно-практичної частини програм у ВСП широко використовувалася виробнича база підприємств, а також бази провідних ВНЗ, з якими у ХНТУ існують договори про співпрацю. Це давало можливість використовувати унікальне за потужністю та технічними показниками обладнання, яке не має можливості придбати жоден ВНЗ.

Факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації (ФППК) -структурний підрозділ університету, який здійснює післядипломну освіту та підвищує кваліфікацію фахівців. Він розпочав свою роботу в 1987 році, першим деканом був доцент М.Ф. Фурсов. У 1989 році обов’язки декана виконував Г.А. Стасюк, а з 1990 року факультет знову очолив Фурсов М.Ф. У 1991 році професор А.В. Жуков. трансформував факультет у приватну «Вищу школу управління та підвищення кваліфікації».

З 1995 року відроджено факультет, обов’язки декана до серпня 1997 виконував В.А. Ліпков. З 1997 року факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації очолює доктор економічних наук, професор Н.С. Миколайчук. На сьогодні 95% викладачів факультету мають наукові ступені та вчені звання. Незмінними працівниками ФППК є заступник головного бухгалтера ХНТУ по ФППК Т.В. Остропольська та завідувач лабораторією О.Ф. Стебновська. Своїм головним призначенням ФППК вважає допомогу керівникам усіх рівнів і кожному фахівцеві відчути впевненість у своїх силах, вдосконалити знання і навички, необхідні для формування самодостатньої особистості, яка здатна брати на себе відповідальність, використовувати свої знання в інтересах суспільства та довкілля. Тривалість навчання з відривом від виробництва 10 місяців, без відриву 2-2,5 роки. Зараз у ФППК здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями: "Фінанси", "Облік і аудит", "Програмне забезпечення автоматизованих систем", "Економіка підприємств", "Менеджмент організацій", "Комп'ютерні системи та мережі", "Економічна кібернетика". На ФППК працює 87 штатних викладачів, у тому числі 10 докторів наук, професорів, 41 - кандидати наук, доценти. У розпорядженні ФППК - дев’ять навчальних аудиторій, три лабораторії та шість кабінетів.

Підвищення кваліфікації з числа безробітних здійснюється з урахуванням прогнозів соціально - економічного та політичного розвитку регіону, запровадження адміністративно - процесуальних механізмів виконання Конституції та Законів України, освітньо - кваліфікаційних характеристик за спеціальностями і професіями, і реалізується через сукупність професійних програм. Програми підвищення кваліфікації передбачають відновлення, розширення та поглиблення професійних знань, умінь та навичок слухачів за раніше набутими професіями (спеціальностями) до рівня, що відповідає сучасним вимогам науки і техніки та ринку праці.

За останні п'ять років університет розпочав підготовку актуальних для регіону спеціальностей: дизайн, нетрадиційні джерела енергії, переклад. У розпорядженні університету знаходяться сім навчальних корпусів. Тільки за останні два роки на власні кошти збудовано корпус № 6, у стані добудови корпус № 4, навчальні площі продовжують розширятися. Збільшення навчальних площ дає змогу нарощувати контингент студентів і значно покращувати навчальний процес. У 2003 році на перший курс було прийнято 5169 студентів, у тому числі 4062 осіб денної форми навчання та 1107 студентів заочної форми навчання. За державним замовленням навчалося 2216 студентів (54,5%). Контингент регіональних підрозділів становив 5715 осіб, у тому числі 2849 осіб денної форми навчання та 2866 чоловік заочної форми навчання. У 2012 році перепідготовку за заочною формою пройшли 49 слухачів, 208 слухачів підвищили кваліфікацію.Факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації плідно співпрацює з обласним та міським центром зайнятості, надаючи змогу тим, хто залишився без роботи, набути другу вищу освіту.

З метою пропаганди професій і відбору на навчання найбільш підготовленої молоді в університеті здійснюється постійна профорієнтаційна робота. Формування основного контингенту студентів відбувається через посередництво трьох ланок: Центру довузівської підготовки, фізико - технічного ліцею, приватного ліцею та через загальноосвітні школи з традиційними та новітніми профорієнтаційними заходами.

Центр довузівської підготовки (ЦДП) Херсонського національного технічного університету успішно функціонує понад 25 років. Спочатку були курси. За цей час студентами ХНТУ стали понад вісім тисяч слухачів. Нині наказ "Про перетворення курсів по підготовці до вступу у вуз при Херсонському індустріальному інституті в Центр довузівської підготовки і професійної орієнтації" Міністерства освіти мають історичне значення: саме цей документ № 160 від 21серпня 1990 року "дав життя" першому в Україні Центру довузівської підготовки.

Ініціатором, організатором створення та директором довузівської підготовки була і залишається Л.Д. Шкалікова, відмінник народної освіти, творчий керівник, інтелігентний наставник молоді. Її робота є тим містком між освітою, наукою та виконавчою базою, який забезпечує стабільне та високоякісне функціонування Центру.

З початку свого заснування Центр готує випускників шкіл і працюючу молодь для вступу до ВНЗ. У 1992 році тут було здійснено набір на заочну форму навчання, а в 1995 році до нього було включено підготовче відділення. Одразу після реформи стали відчутні позитивні результати, хоча і до цього підготовка майбутніх абітурієнтів проводилася на досить високому рівні. За два роки почала діяти дворічна підготовка для вступу до вузу десятикласників шкіл міста та області.

Сьогодення Центру - це здійснення підготовки понад семисот слухачів за денною, суботньою, вечірньою, заочною, дворічною та інтенсивною формою навчання на всі факультети університету. Згодом Центр розпочав підготовку школярів на факультет міжнародних економічних відносин, що зумовило введення поглибленого вивчення іноземних мов.

На базі ЦДП слухачі не лише здійснюють комплексну підготовку, а й знають результати цієї підготовки, оскільки процес отримання знань постійно контролюється. Так, майже десять років у Центрі діє рейтингова система оцінювання знань слухачів на основі результатів перевірочних контрольних та залікових робіт, що відповідає європейським стандартам освітньої системи і надає можливості майбутнім студентам адаптуватися до Болонського процесу. Слухачі, які успішно закінчували повний курс навчання у Центрі, радою Центру допускалися до дострокових випускних екзаменів, які одночасно були вступними до університету.

Навчальний процес у Центрі з перших днів його заснування забезпечує когорта педагогів-науковців університету. Плідний внесок в організацію навчально - виховного процесу ЦДП зробили викладачі ХНТУ. Ознайомлення слухачів з новими гранями таких складних наук як математика та фізика викладачі університету перетворюють на цікавий та захоплюючий процес. Протягом багатьох років, з самого початку заснування Центру, активно, творчо, самовіддано викладали математику А.М. Матвієнко, Л.Г. Лазаренко, О.І Блінова, Н.М. Чуйко, Л.Я Білоус, Т.А. Ільїна, К.В. Польшакова. Високої оцінки заслуговує внесок в освітню систему Центру викладачів фізики і серед них: В.Г Бічевой, Л.Ф. Оберніхіна, О.В. Шарко, А.М. Шершень. Ці викладачі створили міцний методичний фундамент сучасних наук, розробили чимало програм, методичних посібників, пакетів контрольних та тестових завдань, без яких важко уявити майбутнього студента технічного вузу.

Активно впроваджувалася у життя навчально-виховна концепція вивчення державної мови, натхненно і творчо працюють у цьому напрямку викладачі кафедри історії України і культури професійного спілкування кандидат філологічних наук, доцент Л.О. Козакова, кандидат педагогічних наук, доцент Н.Л.Тоцька. старші викладачі Л.І Голдун. та С.І.Микитась.

Високою відповідальністю і старанністю відзначається робота адміністративного апарату. Важливу сторінку в історію Центру вписали завідувач підготовчим відділенням Т.М. Попова, заступник директора В.Т. Чумакова. Відповідально підходять до своїх обов'язків заступник директора В.Ф Подрез, методисти А.М Хілько, Г.А Гавдан, Р.О. Крючковська. У 2005 році завдяки плідній праці колективу Центр одержав високу оцінку Міністерства освіти і науки України та отримав ліцензію на 10 років.

На сучасному етапі розвитку національної освіти мета Центру довузівської підготовки - відбір талановитих, здібних дітей з усієї України, з метою подальшого їх навчання і виховання до рівня всебічно розвинених спеціалістів з технічних галузей, які матимуть реальний вплив на формування стабільного майбутнього нашої держави. У 1990 р. відкрито фізико - технічний ліцей, навчально - науково- виробничий комплекс у Новій Каховці та кримському місті Армянську, новий навчально-обчислювальний центр із сіткою комп’ютерних класів.

Починаючи з 1992 року в технічному університеті впроваджена ступенева система підготовки фахівців: бакалавр, спеціаліст, магістр. Природничо-наукова, гуманітарна та соціально-економічна підготовка майбутніх фахівців забезпечується загальноосвітніми кафедрами. Обсяг та зміст дисциплін цього циклу, прийнята форма їх реалізації в навчальному процесі, дають необхідну природничо - наукову підготовку та достатній рівень загальноінженерної чи загальноекономічної підготовки студентів. Професійна підготовка фахівців зосереджена на факультетах університету та здійснюється випускаючими кафедрами, що входять до їх складу. Усі види навчально - виховного процесу забезпечені навчально - методичними посібниками та розробками. Зміст спеціальних дисциплін постійно доповнюється шляхом урахування результатів наукових досліджень та передового досвіду вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл. Нині викладачі здійснюють велику роботу, спрямовану на підготовку слухачів до зовнішнього незалежного оцінювання.

За розпорядженням Ради Міністрів СРСР №3-780 30 квітня 1955 року був створений Херсонський вечірній текстильний технікум, який підпорядковувався Міністерству легкої промисловості. Його завданням була підготовка без відриву від виробництва кадрів для місцевого бавовняного комбінату. За час свого існування технікум перетерпів декілька структурних реорганізацій. У 1997 році на його базі було створено текстильний технікум Херсонського державного технічного університету. В 2006 році текстильний технікум було переіменовано в економіко – технологічний технікум.

Технікум готує спеціалістів за спеціальностями: "Бухгалтерський облік", "Фінанси і кредит", "Швейне виробництво" та інші. За 54 роки існування технікум підготував майже сім тисяч молодих фахівців. У даний час в економіко – технологічному технікумі навчається понад 600 студентів на денному та заочному відділеннях. Технікум готує спеціалістів за чотирма напрямами. До послуг студентів спеціально обладнані навчальні лабораторії і кабінети, швейна майстерня, комп'ютерна аудиторія. Усі навчальні аудиторії пристосовані для проведення лекційних, практичних і лабораторних занять, усі вони мають необхідне технічне забезпечення, обладнані необхідними макетами.

Змістовно організується дозвілля студентів. У технікумі розроблена концепція виховної роботи, яка включає конкурси, олімпіади, тематичні вечори, конкурси молодих дизайнерів. Стали вже традиційними КВК, вечори українських національних традицій, зустрічі з цікавими людьми, яскраві тематичні свята. Із задоволенням відвідують студенти дискусійний клуб "Ерудит", де жваво обговорюються актуальні питання сьогодення. Втілювати свої невичерпні фантазії у життя студентам допомагає "Клас - Ательє" і модельна агенція. Вони конструюють сміливі авангардні моделі із нетрадиційних матеріалів і потім демонструють свою творчість на різноманітних фестивалях, оглядах, виставках. Найбільш талановиті учасниці стали лауреатами Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів і одержали почесні дипломи.

За період існування технікуму випущено тисячі кваліфікованих фахівців, які плідно працюють на різних посадах у містах Херсоні, Донецьку, Полтаві, Харкові, Чернігові, Черкасах, Рівному, Луцьку, Житомирі як на великих, так і на малих сумісних підприємствах, де здійснюється переробка, зберігання, сертифікація та торгівля різними товарами легкої промисловості. Першим директором технікуму була К.І.Ширяєва, а з 1988 року беззмінно очолює цей навчальний заклад відмінник освіти України Шупік Катерина Іванівна.

У технікумі працює висококваліфікований колектив викладачів. Досвід викладачів старшого покоління успішно переймають молоді педагоги. Викладачі постійно вдосконалюють методику навчання, застосовують інноваційні форми і методи. Велика увага приділяеться комп`ютеризації навчального процесу.

В університеті розроблені компоненти стандартів та засоби діагностики вищої освіти, варіативні частини освітньо - професійних програм, програми всіх видів практик, навчально - методичні матеріали для проведення різних видів занять, а також пакети комплексних контрольних завдань та тестів. Велика роль в удосконаленні науково-методичної роботи в університеті, розширенні можливостей і виходу її на європейські стандарти належить першому проректору Ю.Г.Розову.

У навчальному процесі широко використовуються результати наукових досліджень провідних кафедр та вчених університету. До таких досліджень можна віднести підручники В.Ф. Андросова, В.Б. Кльонова, Е.С. Роскіна, В.І. Костюка, В.Є. Ходакова, В.Ф. Андросова, Є.Є. Старикович, Г. С. Сарибекова, Н.Г. Тоцької, М.А. Коваленка, С.В. Фомішина та інш.

Особливе місце у професійній підготовці студентів належить їх науково - дослідній роботі. Наявність цього виду спеціальної підготовки пов'язано з особливостями спеціальностей і має на меті прищепити студентам навички самостійної дослідницької роботи. Поєднання науково - методичної та організаційної основи з динамічною системою навчання забезпечують належний рівень професійних знань випускників усіх спеціальностей. Важливе значення для отримання потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь має практика студентів. Проведення практик здійснюється випускаючими кафедрами. Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика студентів старших курсів.

Головні питання організації навчально - виховного процесу, його наукового та методичного забезпечення постійно знаходяться в колі уваги науково -методичної та Вченої ради університету. На кожному факультеті діють старости, в гуртожитках - студентські ради. Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально - методичних засобів, передбачених на вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, компакт - диски тощо. Для самостійної роботи студентам рекомендується також відповідна наукова і фахова література.

Останніми роками в університеті реалізується програма комп'ютеризації, внаслідок чого отримало подальший розвиток комп'ютерне забезпечення навчального процесу, а саме: оновлення парку сучасної комп'ютерної техніки, упровадження локальних комп'ютерних мереж та новітніх інформаційних технологій. На даному етапі загальна кількість комп'ютерів становить 1010 одиниць, причому 740 з них - це комп'ютери нового покоління. Комп'ютеризація проводиться у трьох напрямах: обладнання комп'ютерною технікою обчислювального центру, на базі якого інформаційним технологіям навчаються студенти денної і заочної форм навчання всіх спеціальностей, обладнання комп'ютерами випускаючих кафедр, які готують фахівців у галузі комп'ютерних технологій, обладнання комп'ютерами інших кафедр і підрозділів.

Статус університету надано у 1997 році на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 1997 року № 254, коли на базі Херсонського індустріального інституту було створено Херсонський державний технічний університет. На підставі Указу Президента України від 15 листопада 2004 року № 1403/ 2004 Херсонському державному університету надано статус національного. Університет заснований на загальнодержавній власності України, є автономним вищим навчальним закладом 1У рівня акредитації.

Університет пройшов атестацію в Міністерстві освіти і науки України у 1999 р. Більш як дві третини спеціальностей університету акредитовані за 1У рівнем акредитації, тому університет акредитований у повному обсязі за 1У рівнем акредитації та має ліцензію на здійснення освітньої діяльності з 37 спеціальностей. За останні роки відповідно до запитів народного господарства в університеті розпочато підготовку фахівців із напрямів підготовки «Маркетинг», «Товарознавство і торговельне підприємництво», «Транспортні технології», »Автомобільний транспорт», а за спеціальностями «Бізнес-адміністрування», «Інформаційно-вимірювальні системи» теж отримали ліцензування спеціальностей. Крім того, університет має підвищення кваліфікації з восьми спеціальностей.

На підставі всебічного агналізу діяльності ХНТУ експертна комісія державної інспекції навчальнимх закладі МОН України в 2005 р. відзначила, що інфраструктура університету , кадрове, методичне та матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу, якість підготовки фахівців, формування контингенту студентів, стан виховної роботи і розвитку соціальної сфери, фінансово-господарської діяльності відповіають державним вимогам і стандартам та статусу вищого державного навчального закладу 1У рівня акредитації. Зміст підготовки фахівців в університеті відповідає потребам особистості та ринку праці, на належному рівні здійснюється національне виховання студентів.

Фундаментальна, гуманітарна та соціально-економічна підготовка студентів перших двох курсів за всіма напрямами підготовки фахівців забезпечуються загальноосвітніми кафедрами. Перелік навчальних дисциплін та час, який відведено для їх вивчення, встановлено на підставі концепції поглибленої фундаментальної та гуманітарної підготовки фахівців з вищою освітою (бакалаврів) за напрямом підготовки. Обсяг та зміст дисциплін цього циклу, прийнята форма реалізації в навчальному процесі забезпечують необхідну фундаментальну підготовку та достатній рівень загальноінженерної підготовки для наступної професійної підготовки відповідно до сучасних вимог. Професійна підготовка фахівців ( бакалаврів, спеціалістів, магістрів) здійснюється випусковими кафедрами.

Перехід до нових засад господарювання в умовах ринкової економіки, нові технології на виробництві, управління економікою держави, автоматизація виробничих процесів та інформатизація суспільства, розвиток високих технологій, електроніки, машинобудування потребує зусиль багатьох фахівців, здатних створити життєво важливі для держави технології, вироби, нові підприємства, інформаційні мережі та системи, що відповідають світовим стандартам. Саме таких фахівців готує ХНТУ, фахова різноманітність яких об’єднує ідея подальшого розвитку держави і різноманітних сфер її економіки. Нині вже багато випускників університету плідно працюють на користь нашої держави, займають ключові позиції в сферах науки, освіти, промисловості, державного управління.

Сьогодні ХНТУ- сучасний освітній центр, що відкриває свою скарбницю знань світових та національних цінностей накуки і культури перед молоддю не тільки південного регіону, але й усієї України та інших держав. Останніми роками подальший розвиток отримало комп’ютерне забезпечення навчального процесу, а саме: оновлення парку сучасної комп’ютерної техніки, впровадження локальних комп’ютерних мереж та новітніх інформаційних технологій. Загальна кількість комп’ютерів становить 794 одиниці. Програма комп’ютеризації університету постійно знаходиться в полі зору ректорату та Вченої ради університету. Для ефективного використання більшість комп'ютерів зосереджена в комп'ютерних класах. У даний час в університеті є 30 комп'ютерних класів і лабораторій, у тому числі, 10 класів мають локальні мережі і вихід у глобальну мережу Internet. У 2007 році в університеті створено окремий Internet - центр. Станом на початок 2007-2008 навчального року середня кількість студентів денної форми навчання, що припадала на одиницю сучасних комп'ютерів, становила 5,2. У 2008 році на перший курс було прийнято 1051 студента, у тому числі на денне відділення - 890 чоловік, з них на бюджетну форму навчання 695 студентів.

Велике значення в успішній навчально - виховній роботі має якісний кадровий склад викладачів. В університеті з 2004 року здійснюється підготовка як аспірантів, так і докторантів. За 2004-2008 роки в університеті захищено десять докторських і 80 кандидатських дисертацій, у 2009- У стадії завершення знаходилося понад 10 докторських дисертацій. За 2010-2014 роки підготовлено докторів наук та кандидатів наук. Підготовка кандидатів наук проводиться на 30 кафедрах. Аспірантура в університеті існує з 1987 року і готує кандидатів з 20 спеціальностями. Керівництво аспірантами здійснюється 25 докторами наук, професорами і 24 кандидатами наук, доцентами. Щорічно до аспірантури вступає 25 - 30 чоловік, а загальна кількість аспірантів коливається від 100 до 120 осіб. Підготовка докторів і кандидатів наук за спеціальностями, що непередбачені докторантурою і аспірантурою університету, здійснюється в інших ВНЗ. Тільки з 2008 по 2012 роки у спеціалізованих вченах радах університету було захищено кандидатських 117 дисертацій, а за межами ХНТУ ще 34 дисертації. Крім того, в університеті сторонніми працівниками захищено за ці роки ще 44 кандидатські дисертації. За вказані роки в університеті захищено працівниками ХНТУ 11 докторських дисертацій, захищених у спецрадах за межами університету ще 7 дисертацій. З 1989 року і до 2013 працювала завідувачем аспірантурою Н.Г. Махова.Зараз аспірантуру університету очолює І.М. Куліш.

У 70-х роках минулого століття в університеті було створено науково-дослідний сектор (НДС). У різні роки його очолювали: Г.О. Матвеєва, кандидат технічних наук, доцент В.Х. Троян, доктор хімічних наук, професор М.В. Повстяний, кандидат технічних наук, доцент Ы.В. Дашковський, О.О. Кучма, кандидат технічних наук, доцент В.М. Тіманов, Г.С.Сарібєков. Під їхнім керівництвом функціонували три науково-дослідні служби: патентно-ліцензійний відділ, який очолює понад 20 років патентний повірений України А. О. Корнєва; відділ організації виконання науково - дослідних робіт, начальником якого є Л. О. Соболєва та відділ аспірантури. Успіх у роботі НДС неможливий без активної співпраці його співробітників, а саме: кандидата технічних наук, доцента М. С. Кулігіної, доктора технічних наук Ю.Г. Сарібєкової, інженерів 1-ої категорії Л.А. Домбровської, Н.М. Прудської. Останнім часом до відділу прийшли провідні фахівці: Н.О.Досаєва, Л.С.Питченко, Г.О.Міхайлевич, Н.О.Єгорова, В.В.Грицина, О.А.Липенко, Т.І.Карлюка.

Матеріально - технічна база університету в цілому забезпечує існуючий обсяг підготовки фахівців. До послуг студентів три гуртожитки, у котрих є читальні зали, спортивна кімната, кімнати для прання та прасування білизни, кімната для зберігання студентських речей, спортивний майданчик. Для медичного обслуговування є студентська поліклініка. Складовою частиною виховання студентів є пропаганда і організація їх здорового способу життя. Університет разом з районною лікарнею імені Лучанського виступив ініціатором підготовки програми "Здоров'я студента". Міністерство охорони здоров'я України та Міністерство освіти і науки України схвалили ініціативу і дали згоду на організацію в університеті студентської поліклініки на засадах сімейної медицини. Дана поліклініка була відкрита у грудні 2005 р. На її відкритті був присутній колишній Міністр освіти і науки України Станіслав Ніколаєнко. Вперше в Україні впроваджено медичне обслуговування студентів, що базується на моніторингу здоров'я студентів і принципах сімейної медицини. Усі студенти сільської місцевості та мешканці інших міст забезпечуються гуртожитком. У корпусах університету є буфети на 100 посадкових місць.

Фізична культура і спорт в університеті - частина загальної професійної культури особистості, значний елемент збереження та зміцнення здоров'я, забезпечення здорового способу життя, підвищення рівня працездатності. Для розвитку спортивно - масової роботи університет має: спортивний комплекс із стадіоном, вісім ігрових майданчиків для заняття міні - футболом, баскетболом, волейболом. До послуг студентів є також спортивні зали, кімнати, лабораторія водних видів спорту із своїм стадіоном та ангаром для утримання спортивного інвентаря на лівобережжі Дніпра. На стадіоні та біля гуртожитків обладнано два гімнастичних містечка. Заняття зі студентами проводять Заслужені працівники фізичної культури і спорту, Заслужені тренери України, висококваліфіковані викладачі, серед яких: професор В.Є. Земляков - десятикратний чемпіон СРСР, кількаразовий призер світу і Європи, переможець багатьох Всесоюзних і міжнародних змагань на байдарках. Кафедру фізичного виховання очолює доцент І.Є. Шупік.

У 2011 р. ХНТУ став переможцем Х обласної Універсіади серед ВНЗ Ш-1У рівнів акредитації, у 2012 р. за Програмою обласних студентських спортивних ігор у загальному заліку посів 1 місце серед ВНЗ Ш-1У рівнів акредитації. Студенти університету успішно виступали на міжнародних змаганнях та чемпіонатах України:

- Мельник Сергій, Разумов Олексій, Педан Андрій - переможці Універсіади України з боксу ( 2007 р.);

- Соколовський Денис - переможець чемпіонату України з боксу (2008-2009 рр);

- Андреєв Олександр - переможець чемпіонату України з веслування на байдарках і каное ( 2008 р.);

-Рудєва Юлія, Тимошенкова Юлія - переможці чемпіонату України з батуту ( 2008 р.);

Кураян Руслан- переможець чемпіонатів України та міжнародних змагань з шахів ( 2010-2012рр) та багато інших.

Важливою формою трудового загартування молоді були студентські будівельні загони (СБЗ), які відігравали важливу роль в ідейно-політичному, моральному та фізичному загартуванні юнаків і дівчат. У 80-ті роки минулого століття студенти вузу щорічно брали участь у трудових семестрах. Так, наприклад, за 1981-1983 роки в індустріальному інституті діяло 38 загонів, у яких трудове змужніння пройшли 765 бійців. Ними було освоєно 4 млн. 115 тис. капіталовкладень. Крім цього, бійці СБЗ проводили культурно - просвітницьку та агітаційну роботу. Для населення в місцях дислокації було прочитано і проведено 335 лекцій та бесід. Так, загони працювали не лише в області, але й за її межами. Декілька років поспіль будівельний загін під керівництвом І.Т.Осипчука працював у Вологодській області (Російська Федерація). Де б не працювали будівельні загони, вони завжди трудилися по - ударному і постійно займали у змаганнях призові місця. Наприклад, бійці будівельного загону „Сиваський борець", який очолював Парай Сергій, за три роки (1980-1983 рр.) показували високі результати у праці і не припустилися жодного трудового та громадського правопорушення.

У місцях дислокації будівельних загонів завжди виступала агітбригада ВНЗ, яка за вказані роки провела 30 концертів для бійців СБЗ і трудівників сіл. За добросовісну роботу будівельні загони і агітбригада неодноразово нагороджувалися Почесними грамотами обкому комсомолу, Горностаївського та Скадовського райкомів ЛКСМ України, адміністрацією радгоспу „Таврія".

Для підготовки до занять студенти постійно користуються бібліотекою, що на даний час налічує 464872 томів у тому числі наукової літератури – 41866 примірників, навчальної – 275242 примірники, іноземними мовами- 6581 примірник. Для читачів працюють 5 абонементів, 7 читальних залів, зал каталогів, служба міжбібліотечного абонементу. За останні 2006-2012 рр. бібліотечний фонд поповнився сучасними виданнями у кількості 19653 назви, 64894 примірники, у тому числі книг 61416, журналів - 14978, дисертацій - 139, авторефератів - 199, газет - 666, видань на електронних носіях - 192, українською мовою - 54453, іноземними мовами - 5471, художньої - 521 та інш. У читальній залі головної бібліотеки - 320 посадкових місць. Бібліотека забезпечує повну і своєчасну інформаційну підтримку навчального та науково - дослідних процесів, вона обслуговує понад 9,5 тисяч читачів: викладачів, студентів, аспірантів. Фонд періодичних видань становить 80000 примірників, щорічно бібліотека отримує понад 450 найменувань газет і журналів. До послуг читачів - картотеки. Зараз в бібліотеці працює 25 співробітників, із них чотири провідних бібліотекаря, один провідний методист, 11 бібліотекарів - 1-ої категорії та 10 чоловік -2-ої категорії. З 1995 до червня 2014 року бібліотеку університету очолювала Л.А. Кащенко. У теперішній час бібліотеку університету очолює С.В.Іванова.

Останнім часом розпочалася комп'ютерізація бібліотечних процесів з метою більш широкого та всебічного задоволення різноманітних потреб викладачів, студентів, аспірантів.У бібліотеці щомісяця проводяться огляди нових надходжень, відбуваються різноманітні заходи. Бібліотека повноправний член асоціації бібліотечних працівників. З 1986 року при бібліотеці працює клуб "Спадщина", який активно пропагує спадщину слов'янських народів. "Літературна вітальня", що працює при читальній залі, радо збирає під свої знамена всіх, хто володіє поетичним талантом.

Літературно - музичні вечори, конференції, презентація книг та інші заходи співробітники бібліотеки готують і проводять з іншими кафедрами, студентським клубом, профкомом. До 45-річчя університету бібліотека підготувала і видала бібліографічні покажчики: "Херсонський індустріальний інститут: минуле, сучасне, майбутнє" та "Наукові праці викладачів ХНТУ 1995-1998 рр." та майбутніх років.

Співробітниками бібліотеки університету проводиться плідна робота з організації "Круглих столів", тематичних бесід, вечорів, виставок літературних видань та художніх здобутків викладачів і співробітників. За їх ініціативи студенти залучалися до загальноукраїнських політичних акцій, зокрема до 15-річчя незалежності України, Днів "Європейського культурного надбання", до ювілеїв з дня народження Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка та інш. Підготовлено і проведено "Круглі столи" за темами: "Празький самміт НАТО: значення і наслідки для України (регіональні аспекти), "Про внесення змін до Конституції України" та інш.

В університеті існує редакційно-видавничий відділ, оснащений чотирма сучасними комп’ютерамии, об’єднаними у локальну мережу та копіювальною технікою. У відділі здійснюється видання навчально-методичних матеріалів, випуск журналів «Вісник ХНТУ», «Проблеми легкої і текстильної промисловості», «Проблеми інформаційних технологій», газети «Forum”. За останні 10 років видано майже тисячу навчально-методичних посібників, 45 монографій, 90 навчальних посібників. Протягом тривалого часу відділ очолює В.О. Рєзнік.

Протягом багатьох років розвитку матеріально-технічної бази університету приділяється особлива увага. Сьогодні у розпорядженні ХНТУ є комплекс з семи навчально-лабораторних корпусів площею 43141,3 кв.м., студентське містечко з соціально-культурною сферою, розраховане більш ніж на 1200 мешканців, комплекс громадського харчування та спортивна база. Кожен гуртожиток має: читальну залу, спортивну кімнату, кімнату для прання та прасування білизни, кухні, душові, кімнату для зберігання речей, спортивний майданчик, кімнату відпочинку та творчості. У головному навчальному корпусі розташований студентський клуб і актова зала на 500 посадкових місць. У 2004 році університету передано 9-поверхове приміщення Херсонського державного центру науково-технічної і економічної інформації. Таким чином, університет отримав, крім приміщень навчальних аудиторій, лабораторій, науково - технічну бібліотеку, патентний фонд, друкарню, актову залу, дві виставкові зали.

Виховна робота в університеті в останніми роками спрямована на формування високого професіоналізму майбутніх фахівців, нового мислення, уміння виробляти індивідуальний стиль діяльності, готовності творчо працювати, удосконалювати свій характер, зміцнювати національно - патріотичну свідомість. В основу всієї виховної роботи покладено державотворчу національну ідею. Національно - патріотична свідомість студентів формується передусім у процесі викладання соціально - гуманітарних дисциплін: історії України, ділової української мови, української мови( за професійним спрямуванням ), історії української культури, філософії, релігієзнавства, основ психології та педагогіки. Усього в університеті на викладання дисциплін гуманітарного і соціального циклу відводиться 14% від загальної кількості годин.

Ефективність національного виховання обумовлюється станом вивчення державної мови, якнайширшого запровадження її в навчальний процес. У теперішній час 100% дисциплін викладається українською мовою. Для викладачів, що слабо володіли державною мовою, діяли постійні курси підвищення мовної кваліфікації. Інколи такі курси чи факультативи у міру необхідності організовувалися і для студентів – першокурсників.

З метою гуманізації викладання фундаментальних та професійних дисциплін викладачі постійно посилюють увагу до їх соціальних та етичних аспектів, до аналізу змісту теорій, що вивчаються, з точки зору їх загальнолюдського, соціокультурного значення, до аналізу ситуацій морального вибору, які постануть перед інженером, фахівцем, його громадською відповідальністю за наслідки професійної діяльності.

Національному вихованню майбутніх спеціалістів підпорядкована і позааудиторна робота, насамперед це робота кураторів та індивідуальна робота окремих викладачів. Слід зазначити активну і постійну позааудиторну виховну роботу викладачів кафедри історії України і культури професійного спілкування, що спрямована на залучення студентів до цінних пластів культурної та духовної спадщини українського народу, шанобливе ставлення до національних святинь, традицій, рідної мови. До арсеналу виховних заходів кафедри міцно увійшли такі форми роботи, як зустрічі студентів з ветеранами Великої Вітчизняної війни, Героями Радянського Союзу, передовиками праці, колишніми в'язнями фашистських концтаборів, остарбайтерами, людьми цікавої героїчної долі, письменниками, поетами, композиторами, акторами театру і кіно.

Викладачі кафедри, аспіранти та студенти-першокурсники зібрали великий обсяг матеріалів про долю колишніх в'язнів фашистських концтаборів, остарбайтерів і видали науково - популярні книги: "Пам'ятаємо" (2000 р.), "Запаліть свічки пам'яті" (2001 р.), а до 55-річчя Великої Перемоги було видано альманах "Роки і долі" про ветеранів Великої Вітчизняної війни - викладачів та співробітників університету. У 2005р. вийшла друком нова книга про долю земляків, східних робітників, під загальною назвою "Памяти жертв - в назидание живым ". У 2003 році в Саратові (Росія) відбулася Міжнародна конференція колишніх в'язнів фашизму, на якій діяльність викладачів і студентів технічного університету з проблем патріотичного виховання була надзвичайно високо оцінена керівництвом Міжнародного союзу в'язнів нацистських концтаборів. Делегат Херсона, колишній доцент кафедри, а нині директор музею університету Л.М.Чиркова за плідну багаторічну виховну роботу серед студентської молоді отримала Почесну грамоту і "Кришталевий дзвін", що символізує пам'ятник "Бухенвальдський сполох."

Національно - патріотичному вихованню сприяють також фільми про університет, що теж започаткувала кафедра історії України і культури професійного спілкування та бібліотека університету і серед них: "Херсон в університетській мантії", "Патріоти університету і держави", Херсонські абриси", "Ми молодії", "Точка опори" та інш. Усі урочисті засідання викладачів та співробітників університету, які присвячені Дню захисника Вітчизни, річниці визволення Херсонщини від німецько - фашистських загарбників, Міжнародному святу жінок, Дню Великої Перемоги, річниці визволення України від нацистських загарбників, готують і проводять викладачі кафедри історії України і культури професійного спілкування, працівники бібліотеки, відділ з організаційно виховної роботи та студентського клубу. Для патріотичного і морально - духовного виховання студентів викладачі кафедри широко використовують багату скарбницю музеїв міста. Вони щорічно організовують екскурсії до музеїв, а також на вистави облмуздрамтеатру та концерти філармонії. У 2009 році було відкрито музей історіі університету. Директором музею університету призначена кандидат історичних наук, доцент Л. М. Чиркова. У 2010 році відбулася урочиста лінійка, присвячена підняттю прапора університету. Вчена рада ХНТУ прийняла новий текст і музику до Гімну університету.

Кафедра політології і права традиційно влаштовує "Круглі столи", присвячені визначним політичним подіям, організовує зустрічі з видатними політичними діячами, народними депутатами усіх рівнів, іноземними делегаціями, керівництвом області і міста. Тематика "Круглих столів" кафедри філософії і соціології поповнилася новим змістом та актуальністю, зокрема, проблемами інтеграції України до Європейського Союзу та приєднання до Болонського процесу.

Значну роль у вивченні інтересів студентства, їх громадської позиції, ставлення до актуальних проблем сьогодення відіграє Центр соціологічних досліджень. Разом з органом студентського самоврядування та студентським профкомом він проводить соціологічні дослідження серед молоді, готує на підставі отриманих висновків рекомендації щодо характеру виховної роботи, створення необхідних умов для здорового побуту і відпочинку студентів.

Протягом навчального року в університеті проводяться традиційні заходи і серед них посвята в студенти, День студента, День незалежності України, групові та факультетські огляди художньої самодіяльності, різні огляди - конкурси тощо. Важливою ділянкою роботи студентського самоврядування є шефська робота з дітьми - сиротами Старозбур'ївської школи - інтернату, для яких регулярно готуються святкові концерти, екскурсії по Херсону, подарунки. Великою популярністю серед студентської молоді користуються інтелектуальні ігри. Клуб КВК нерідко посідає призові місця в Україні, взагалі він постійний учасник чемпіонатів України з інтелектуальних ігор. Певну роль у виховній роботі відіграє і студентський профком. Основними напрямами цієї роботи є спортивна робота, побут і відпочинок студентів, організація їх дозвілля, надання матеріальної допомоги малозабезпеченим студентам.

Усі важливі аспекти студентського життя, значні події в роботі професорсько - викладацького складу постійно висвітлюються в місцевих газетах: колишній загальноінститутській газеті «Радянський інженер», редакторами якої були старший викладач В.С. Глущенко, а згодом асистент В.Д. Сусоров, а також сучасних малотиражних газет "Forum" і "Students Life". Незмінним редактором газети "Forum" був професор Ф.Б. Рогальський.

В університеті щорічно виконуються фундаментальні та прикладні дослідження в галузі новітніх технологій та ресурсозберігаючих технологій в енергетиці, промисловості та аграрно-промисловому комплексі. Основна мета цих досліджень полягає в розробці теоретичних фізико-хімічних основ отримання хімічних препаратів для процесів вогнестійкого оздоблення текстильних матеріалів, дослідження та оптимізація оптичних і електричних властивостей гетерокомпозицій на основі сполук з нульмірними структурами, дослідження процесів масо-та теплопереносу в тонких плівках рідини та вивчення процесів переносу рідини в дрібнопористих тілах, розробка програмового методу управління технологічним процесом прийому розталу, створення оптимальних систем керування об'єктами, встановлення чинників, від яких залежить абсорбція полімерів бавовняних тканин.

Кількість фахівців, що виконують наукові та науково - технічні роботи за останніми трьома роками становила в середньому 300 осіб. За рахунок державного бюджету Міністерства освіти і науки України в 2000-2003 роках виконувались сім науково - дослідних робіт із загальним обсягом фінансування 428,7 тисяч гривень, п'ять госпдоговірних тем із загальним обсягом фінансування - 89,1 тисяча гривень. За рахунок державного бюджету в 2000-2003 роках виконувались три науково - дослідні роботи з фундаментальних напрямів досліджень (50 %) та чотири роботи (50%) мали прикладний характер. У 2005-2008 роках в середньому виконувалось 15 НДР із загальним фінансуванням 1661,2 тис. грн., в середньому 10 держаних тем із загальним обсягом фінансування 1126,9 тис. грн. За рахунок держбюджету в цих роках виконувались п’ять (50%) НДР з фундаментальних напрямів та п’ять (50%) робіт мали прикладний характер.

Група вчених університету за створення інтенсивних технологій з підготовки, колорування та опоряджування текстильних матеріалів разом з Інститутом мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України отримали у 2001 році Державну премію України у галузі науки і техніки. Серед лауреатів доктор хімічних наук, професор, проректор з наукової роботи університету Г.С. Сарібєков та кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімічної технології і дизайну волокнистих матеріалів В.П Гнідець.

Усі НДР, що виконуються в університеті, конкурентноспроможні. За 2005-2008 роки щорічно подавалося 219 заявок на винаходи у Держпатент України, з них 40% за участю аспірантів та студентів. Якщо у 2000-2003 роки було отримано 143 охоронних документів, з них 43 за участю аспірантів та студентів, то в 2005-2008 роки - 199 охоронних документів, з них 40% за участю аспірантів і студентів у галузях нетрадиційної енергетики, тестильної промисловості, біомедичної електроніки, електронного машинобудування та приладобудування, хімії, радіотехніки та автоматики. В 2009-2013 рр. викладачі отримали охоронних документів, з них % за участю студентів. За 2001-2003 роки загальна кількість публікацій викладачів університету склала 1754 одиниць, у тому числі в зарубіжних виданнях - 238. За 2004-2005 роки опубліковано 1128 наукових і методичних праць, в тому числі в зарубіжних - 172. За 2005-2008 роки загальна кількість публікацій викладачів університету склала 3010 одиниць, у тому числі у зарубіжних виданнях 764, отримано понад 800 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. В 2009-2013 роки загальна кількість публікацій викладачів становила одиниць, у тому числі у зарубіжних виданнях, отримано свідоцтв .

. Університет видає три наукових журнали, які затверджені ВАК України як фахові, а саме: "Вісник Херсонського національного технічного університету", "Проблеми легкої та текстильної промисловості України", "Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси і системи ", "Проблеми інформаційних технологій". В університеті діють чотири Спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

В університеті проводяться фундаментальні, прикладні науково-дослідні роботи, з метою нових теорій, концепцій, методів, методик,математичних моделей, нових технологій, нових видів техніки, нових матеріалів тощо. Прикладні дслідження спрямовувалися на вирішення завдань вітчизняної промисловості створення дослідних зв’язків, випробування та впровадження їх у виробництво. Так, у 2008-2012 рр. кількість науково-дослідних робіт становила 43, з них завершених 23 роботи.

Серед найбільш ефективних фундаментальних науково-дослідних робіт можна відзначити такі: а) фізико-хімічні основи прискорення легування твердого тіла під час його пластичного деформування ( керівник докт. техн.. наук,проф. О.І.Сошко) - вперше експериментально досліджено процес фізико-хімічних перетворень полімерної компоненти мастильно-охолоджуючих технологічних засобів у зоні різання металу. Отримані експериментальні результати свідчать про прискорену дифузію складової низькотемпературної плазми - водню в залізо і сталь; б) дослідження фізико-хімічних процесів для створення санітарних сенсорів на основні атмосфери ( керівник доктор хімічних наук, професор С.Й.Крічмар) - є продовженням дослідження хіміко-фізичних процесів в електрохімічних сенсорах з вологими електродами санітарних сенсорів для визначення в атмосфері домішок сірководню, діоксину азоту, хлору з чутливістю на рівні не менше за ГДК.

З метою підвищення рівня наукових досліджень, розробки та реалізації єдиної політики підготовки наукових кадрів, формування нових освітніх напрямів, організації та проведення спільних наукових заходів ХНТУ плідно співпрацює з науковими установами Національної академії наук України та національними галузевими академіями наук, у тому числі:

Інститутом біології південних морів НАН України;

Інститутом луб’яних культур та фітофармацевтичної сировини НАН України;

Інститутом сільського господарства Полісся НАН України;

Інститутом зрошувального землеробства південного регіону НАН України;

Інститутом фізики напівпровідників ім. Лошкарьова НАН України;

Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;

Регіональним інститутом державного управління НАДУ при президентові України ( м. Харків);

Національним інститутом винограду та вина «Магарач» НАН України (Республіка Крим) та інш.

Результати наукових досліджень вчених університету широко використовуються у спільних роботах з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук при проведенні наукових семінарів, обговоренні дисертаційних робіт аспірантів і здобувачів, організацій та участі у спільних наукових конференціях, проводиться стажування науково-педагогічних працівників університету в науково-дослідних установах, здійснюється спільна видавнича діяльність.

Наприклад, кафедра товарознавства, стандартизації та сертифікації ХНТУ співпрацює з установами, підпорядкованими НАН України: Інститутом луб’яних культур та фітофармацевтичної сировини ( м. Глухів Сумської обл.), Інститутом сільського господарства Полісся ( смт. Грозіно Житомирської обл.), Інститутом землеробства південного регіону ( смт. Наддніпрянське Херсонської обл.). У рамках договору про науково-технічне співробітництво виконуються сумісні роботи з розвитку наукових основ створення інноваційних технологій первинної переробки луб’яних культур, за матеріалами яких були захищені кандидатські та докторські дисертації.

Протягом багатьох років університет бере активну участь у різних виставках, ярмарках. Так, на Міжнародній виставці навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні" (Київ), були подано експонати про наукову, методичну та виховну роботу викладачів університету. За вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти університет отримав декілька дипломів. Такі ж нагороди одержав університет і на щорічній міжрегіональній спеціалізованій виставці - ярмарці "Книжковий салон". На базі технічного університету постійно проводяться різноманітні науково - практичні конференції і серед них зокрема проведено такі: "Регіональна модель освіти: державна політика та тенденції розвитку", "Чорноморський регіон у системі міжнародної економічної інтеграції: проблеми і перспективи", "Проблеми легкої і текстильної промисловості України", "Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи" та інш.

На Міжнародній виставці "Ideen-Erfindungen-Neuheiten (м. Нюрнберг, Німеччина), що відбулася в 2002 році, колектив науковців університету отримав диплом та бронзову медаль за цикл робіт із розробки та застосування препаратів і технологій для текстильної промисловості. На Міжнародній виставці високих технологій, що відбулася в 2003 році, на базі українсько-китайського технопарку в м. Цзинань (Китай), присвяченій Дням науки і техніки України, наукові досягнення вчених університету були представлені за напрямом "Новітні ресурсозберігаючі технології в текстильній галузі". В підсумку роботи були укладені угоди про подальшу співпрацю китайських та українських вчених. У 2007 році китайські науковці відвідали національний технічний університет.

Провідні вчені університету включені до складу Державної атестаційної комісії Спеціалізованих рад по захисту дисертацій інших начальних закладів. Викладачі університету підтримують наукові зв`язки з науковцями різних країн, університет є членом 12 міжнародних і українських асоціацій. Так, викладачі кафедр менеджменту, обліку і аудиту входять до складу Спілки економістів України. Вони активно співпрацюють із "Вільним економічним товариством Росії", "Союзом економістів Куби", беруть активну участь у міжнародних форумах "Польща - Схід", "Розвиток прикордонного економічного співробітництва."

Фахівці факультету міжнародних економічних відносин продовжують співпрацювати з Reverland Community College, (штат Мінне- сота, США), з яким у 2002 році було укладено угоду про співробітництво. У рамках цієї угоди запрошуються американські викладачі для проведення занять.

Учені кафедри філософії і соціології беруть участь у новому міжнародно - дослідницькому проекті "Спосіб життя, стиль життя і здоров'я". Цей проект фінансується міжнародним науковим фондом "Копернікус " (Європейська комісія) і здійснюється за участю творчих наукових колективів Австрії, Білорусії, Великої Британії, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизії, Молдови, Росії, України. Спільно з Херсонським регіональним відділенням асоціації міжнародного співробітництва "Атлантична рада України" фахівцями кафедри філософії і соціології готується міждисциплінарний дослідницький проект.

Провідні вчені університету широко залучають здібних студентів до науково - дослідної роботи. Вони беруть участь у прикладних, фундаментальних науково-дослідних розробках, у виконанні наукових дипломних робіт. Із 4062 студентів денної форми навчання (2004 р.) понад 300 виконали і захистили дипломні роботи дослідницького характеру.В тому числі в 2010р. та 2013 р. Результати студентської наукової діяльності доповідаються на різних Всеукраїнських та Міжнародних науково - практичних конференціях, семінарах, симпозіумах, олім­піадах. Так, тільки у 2008 році студенти представляли університет на 11 Всеукраїнських олімпіадах. На олімпіаді з технічної діагностики обчислювальних пристроїв і систем, що відбулася в Хмельницьком, студент В. А. Кисельов зайняв перше місце, а І.В. Нікітін - четверте. Перше місце посіла команда університету і на олімпіаді в Київській міжрегіональній академії управління персоналом, що була присвячена проблемам управління персоналом, бізнесу. У 2003 році в університеті захищено п'ять комп'ютерних програм, створених студентами. Тільки за 2003-2005 роки отримано 55 патентів України на винаходи за участю студентів та аспірантів, шість дипломів переможців Всеукраїнських олімпіад.

На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (2009р.), із десяти поданих університетом економічного характеру, п`ять - відмічені нагородами переможців. Майбутні машинобудівники були першими на Всеукраїнський олімпіаді за спеціальностями «Деталі машин і основи конструювання», «Гідравліка і пневматичні машини».

Дипломом переможця Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Податкова система України» нагороджена Костіна Наталія, а Федорченко Дмитро став переможцем третього Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України». Вагомих успіхів досягли і студенти факультету економіки. У другому турі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Страхування» студентка Рена Валентина зайняла перше місце, а Грудська Юлія і Катерина Загорельська Катерина – другі місця.

Творчий «десант» студентів університету за активну участь і креактивне мислення, що було проявлене у ході ділової гри «Студентство сьогодні і завтра», став дипломантом громадського руху «Відродження Херсона». ХНТУ нагороджено також дипломом Херсонської торговельно-промислової палати за „яскраву участь“ у спеціалізованій виставці „Абітурієнт-2009“.За період з 2006 по 2012 рр. кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР склала 34, а 44 студенти стали переможцями 2-го туру олімпіад України.

Адміністрація ХНТУ приділяє велику увагу розвиткові студентського самоврядування , постійно співпрацює з його органами. Діяльність студентських рад гуртожитків спрямована на поліпшення соціально-побутових умов проживання та організацію дозвілля студентів у студмістечку. Студентські ради діють в усіх гуртожитках. Новим для університету органом стала студентська рада, діяльність якої розпочалася у 2003 р. Існує Положення про студентську раду університету, сформовано її склад. Головні завдання студентської ради: захист інтересів студентів при прийнятті управлінських рішень, сприяння навчальній та творчій діяльності студентів, організація культурно - масової та інформаційно-просвітницької роботи, здійснення міжвузівського та міжнародного співробітництва. Студентська рада має власний сайт та стенди на всій території університету, випускає студентські новини.

Органами студентського самоврядування проведено численні культурно-просвітницькі заходи, конференції, семінари, круглі столи. Серед важливих заходів можна назвати круглі столи: «Студентське самоврядування як невідємна складова університетської автономії», «Розвиток студентського самоврядування - важливий чинник забезпечення якості вищої освіти» та інш. За період роботи студентського самоврядування було впроваджено низку заходів, які стали традиційними для університету: «Міс ХНТУ», конкурс «Віват, студент ХНТУ», «Студентський РАКС», волонтерські збори коштів для дитячих будинків, акції проти паління, пропаганда здорового способу життя. Студентська рада співпрацює з низкою творчих колективів університету та міста.

Студенти ХНТУ беруть участь у міських заходах таких як: «Кращий студент України», «Студреспубліка», «Херсонська відкрита ліга КВН», «Від серця до серця», різних акцій, що проводяться адміністрацією міста та посідають почесні місця. З набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо питань студентського самоврядування» було підготовлене нове «Положення ХНТУ про студентське самоврядування та його органи». Нове Положення чітко формулює завдання студентського самоврядування та його органів, значно розширює їхні права та коло учасників самоврядування, збільшує можливості виражати і захищати права осіб, що навчаються. Члени студентської ради входять до складу обласної студентської ради та молодіжної ради при облдержадміністрації.

Дипломні та кваліфікаційні роботи спеціалістів та магістрів мають науково - дослідний характер і стосуються виробничих проблем упровадження наукових доробок у практику виробництва. Для студентів є перспектива реального рівноправного входження в Європейський освітній простір. ХНТУ одночасно є координатором двох грантів із відомим Європейським університетом Ніцца – Софія - Антіполіс, який об`єднує технічний і аграрний університети Херсона. Облік навчання зараз йде за тетраместрами, сьогодні студенти навчаться систематично і активно, оскільки моніторинг навчальної роботи та втілені інновації та інформаційні технології стали лейтмотивом, домінантою підготовки сучасного фахівця.

Престиж університету визначається рівнем підготовки його студентів. Сьогодні для них моніторингом навчальної роботи і втілені інновації та інформаційні технології стали лейтмотивом, домінантою підготовки. Технічний університет продовжує активно налагоджувати співпрацю з європейськими країнами у сфері освіти. Участь університету в Болонському процесі передбачає насамперед розвиток і набуття якісних ознак, а не втрати кращих традицій та зниження національних стандартів якості. Це перш за все широкий доступ до багатоманітних освітніх і культурних надбань різних країн.Адміністрація університету приділяє велику увагу розвиткові студентського самоврядування. В університеті сформована розгалужена й ефективна система студентського самоврядування, до якої входять робота первинної профспілкової організації студентів та аспірантів; діяльність студентської ради університету, студентського наукового товариства, студентських рад гуртожитків та факультетів. Для організації взаємодії між різними студентськими організаціями та між студентськими організаціями і адміністрацією університету був створений колегіальний орган- студентська конференція, до якої входять представники від кожної гілки самоврядування.

Представники органів студентського самоврядування входять до складу Вченої ради ХНТУ, є членами вчених рад факультетів. Лідери студентських організацій входять також до складу ректорату та приймальної комісії. Адміністрація університету забезпечує органи студентського самоврядування приміщеннями, оргтехнікою, засобами зв’язку, надає фінансову підтримку для здійснення інформаційної діяльності, проведення різних заходів та вирішення поточних завдань. Регулярно відбуваються зустрічі ректора зі студентським активом, за результатами яких розробляються заходи щодо реалізації висловлених студентами пропозицій та побажань, усуваються недоліки. Результати виконання планів розглядаються на засіданнях ректорату. Студенти сповіщаються про зустрічі ректора із активом студентів та їх підсумки через студентську газету. Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів об’єднує понад чотирьох тисяч членів профспілки і є організацією соціального спрямування, робота якої пов’язана з підтримкою студентської молоді, допомогою малозабезпеченим студентам, заохоченням кращих студентів, організацією оздоровлення та відпочинку членів профспілки, їх працевлаштуванням тощо.

Невід'ємним атрибутом Болонського процесу є кредитно - модульна система організації навчального процесу і система об'єктивного педагогічного контролю знань студентів. Необхідність удосконалення навчального процесу, змісту освіти, її ефективності і підвищення рівня якості є найважливішою соціо - культурною проблемою, яка значною мірою зумовлюється процесами модульно - рейтингової системи та потребами формування позитивних умов для індивідуального розвитку студента, його соціалізації та самореалізації; організація навчально - виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень. Викладачі не нав'язують своїм вихованцям політичних поглядів, вони прагнуть лише прищепити їм високу політичну культуру, державницькі погляди, повагу до Права і Конституції України, любов до рідного краю, традицій, обрядів і звичаїв українського народу, до народної педагогіки та моралі. Різноманітна аудиторна і позааудиторна робота викладачів із студентами дає змогу виховувати фахівців з широким світоглядом, всебічно гармонійно розвинутих людей майбутнього.

Зв'язок теорії з практикою серйозно підвищує якість знань студентів. Так, за останніми роками спостерігається тенденція зростання кількості випускників, що отримують дипломи з відзнакою. Наприклад, у 2001 році їх було 206 чоловік, в 2002 році - вже 272, а в 2003-278, а в 2010 в 2012 чоловік. Якість успішності захисту дипломних робіт (проектів) останніми роками становить у бакалаврів майже 82%, спеціалістів - 87%, магістрів - 56%. Усе це свідчить про плідну роботу викладачів.

З серпня 2006 року спільним наказом Міністерстава освіти і науки України та Національної академії наук України № 594/333 базовим закладом Південного наукового центру НАН України і МОН України у Херсонській області призначено ХНТУ, головою обласної Науково-координаційної ради- ректора університету професора Ю.М.Бардачова.

Наказом Міністерства освіти і науки України №48 від 25 січня 2007 року створено Раду ректорів вищих навчальних закладів Ш-1У рівнів акредитації Херсонської області, головою призначено ректора університету професора Ю.М. Бардачова.

Усе вище перелічене зробило навчальний процес в університеті значно багатшим та цікавішим для студентської молоді. Зараз у ХНТУ навчаються випускники шкіл Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Донецької, Волинської, Запорізької, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської областей, м. Києва та автономної республіки Крим, а також з Туркменистану. Це свідчить про небувале зростання популярності університету як вищого навчального закладу національного масштабу. Зараз в університеті навчається 5279 студентів за 37 спеціальностями, у тому числі: 3377 студенти денної форми навчання, 1902 - заочної. Загальна кількість штатних науково-педагогічних та наукових працівників університету становить 437 осіб. Серед них 281 науково-педагогчічних працівників, що мають наукові ступені та звання.У складі університету 35 кафедр, з них 22 –випускові.

Працевлаштування випускників університету проводиться відповідно до заявок підприємств і організацій, а також шляхом пошуку майбутніх робочих місць на етапі проходження випускниками виробничої і переддипломної практик. В університеті створена громадська рада з організації проведення практики та розподілу випускників. Протягом багатьох років більш ніж 90% випускників, які навчалися за державним замовленням, отримали місце призначення на посади, що визначені освітньо - кваліфікаційними характеристиками. Понад 20 років відділ практики і розподіл молодих спеціалістів очолювала Н.А.Лужковська. Зараз цей відділ очолює

Розвитку соціальної сфери, як одній з найважливіших складових підготовки висококваліфікованих спеціалістів та свідомих громадян, ректорат разом з профкомом викладачів та співробітників приділяє значну увагу. В університеті щорічно проводиться медичне обстеження працюючих, надається лікувально - профілактична допомога, здійснюється профілактичний прийом. Комісія соціального страхування надає путівки у санаторії - профілакторії та пансіонати, згідно з поданими заявами і підставами для них. Протягом останніх трьоx років викладачам і співробітникам надано 810 путівок, 94 з них - студентам. Максимальний обсяг фінансування соціальних програм становить 994937 гривень. Витрати, які були спрямовані на розвиток соціальної сфери за останні три роки, становили 878300 гривень, а витрати на студентів, що мають право на соціальний захист - 16637 гривень.

Херсонський національний технічний університет - лідер технічної освіти Південного регіону. За високі показники у навчальній, науковій, методичній і виховній роботі трудовий колектив нагороджений такими відзнаками: дипломами "Золота книга України" - номінант видання "Золотої книги ділової еліти України", "Золота фортуна" - титул "Лауреат рейтингу" Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості товарів і послуг та Призом "Золотий Борисфен" - кращому ВНЗ області. Крім цього, університет визнано Міністерством освіти і науки України кращим у групі технологічних вищих навчальних закладів. У 2004 році університет визнано Лауреатом рейтингу „Краще підприємство України", а в номінації "Вища освіта" його нагороджено Георгіївською медаллю "Честь. Слава. Труд", а також визнано лідером з підготовки вітчизняної технічної еліти на рівні вищих світових стандартів. На міжнародній виставці, що відбулася в Києві в квітні 2011 року, ХНТУ за активну участь був нагороджений Дипломом і Золотою медаллю у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології».

У жовтні 2009 року професорсько - викладацький колектив та студенти урочисто відзначили величну подію в історії університету – п’ятдесятиріччя з часу заснування. На урочистостях, що відбулися в обласному музично - драматичному театрі, ректор Ю.М. Бардачов виступив з короткою, але змістовною доповіддю, в якій окреслив основні історичні віхи університету та намітив перспективні завдання викладачів на найближче десятиріччя. В драмтеатрі частина викладачів, керівників підрозділів та співробітників було нагороджено відзнаками Міністерства освіти і науки України та Почесними грамотами. Багато докторів наук удостоїлися звання «Почесного професора університету». На ім’я адміністрації університету надійшли численні поздоровчі телеграми від Міністерства освіти і науки України, різних державних і громадських організацій.

Професорсько - викладацький склад на сучасному етапі вважає своїм головним завданням не лише підготовку фахівців високої кваліфікації, але й виховання національно свідомого громадянина, культурно розвиненої інтелігентної особистості. Це досягається насамперед за рахунок гуманітаризації та гуманізації освіти шляхом введення до навчальних планів відповідних дисциплін, а також взаємопроникнення гуманітарних і професійних дисциплін.

Багато випускників університету працювали, а деякі працюють і зараз у багатьох регіонах України, обіймаючи різні посади. Серед них: І. В. Андрусенко - генеральний директор Харківського ПХБО, С.С Андрусів. - головний інженер Нікопольської ниткової фабрики, Л.М.- Візір начальник відділу Міністерства промисловості України, С.І. Грінченко - головний інженер ткацької фабрики Донецького ПХБО, В.І. Каменков - головний інженер Одеської фабрики технічних тканин, А.І. Касьяненко - посол в Грузії, потім посол в Узбекистані, колишній народний депутат України, С.М. Кобяков - завідувач лабораторії льону НДІ УАН, В. В. Колесник. - головний інженер Криворізької вовнопрядильної фабрики, О.І Крижанівський. - головний інженер Київської бавовнопрядильної фабрики М.Ф. Лісічкін - директор Полтавської бавовнопрядильної фабрики, О.Л. Луговськой - генеральний директор Черкаського шовкового комбінату, В.О. Маложиленко - директор Макіївської бавовнопрядильної фабрики, Маріков - заступник голови правління Українського кредитного банку м. Києва, колишній народний депутат України, В.Г. Пелих - головний інженер Тираспольського ПХБО (Молдова), Ю.М. Собко. - головний інженер Дарницького шовкового комбінату, П.М. Тищенко. -головний інженер фабрики текстильно - художніх виробів Харкова, О.К. Ткачук.-головний технолог вказаної фабрики, В.М. Турчин. - заступник директора Ровенського льнокомбінату, Н.Б. Хорошилова - начальник відділу легкої промисловості Міністерства статистики, Ю.В Чорний - начальник відділу Міністерства промисловості, П.П. Чуріков - директор Київського льонозаводу, О.Я. Шостак.- директор Львівського льонозаводу і багато-багато інших.

У червні 2009 року адміністрація ХНТУ підписала контракт з представниками двох американських вузів – Нью-Йоркським і Нью-Портським інститутами бізнесу, які входять в єдину освітню корпорацію. Мова йде про підготовку на базі університету спеціалістів міжнародного рівня.Західні вузи нададуть свої програми і навчальні плани, за якими студентам університету будуть прочитані такі ж лекції, як і в США. Потім до основної спеціальності студенти зможуть отримати ще й американський диплом, а разом з тим право працевлаштування кращим студентам за рубежем. Такої перспективи не має жоден вуз України.

Контингент студентів за напрямами і спеціальностями знаходиться у межах ліцензованих обсягів,але протягом останніх років спостерігається суттєве зменшення чисельності студентів. Скорочення як обсягів прийому, так і фактично контингенту студентів майже вдвічі пояснюється головним чином складною демографічною ситуацією в країні та області. Так, якщо на денну форму навчання в 2006-2007 н.р. вступило 6502 студента, то в 2011-2012 н. р. вже 3551, а в 2012-2013 н.р. - 3393. На денну форму навчання в 2012 р. державне замовлення - 454 місця виконано повністю. На денну форму навчання зараховано 787 чоловік. У цілому конкурс по університету на денну форму навчання на місця державного замовлення складав 7,8. Найбільший конкурс був за напрямами підготовки: «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства», «Менеджмент». Середній бал атестата серед зарахованих на денну форму нвчання по університету становить 8,3 бали за 12-бальною шкалою.

За роки існування навчального закладу підготовлено понад 40 тисяч фахівців. Про вагомий внесок університету у розвиток регіону свідчить той факт, що значна частина керівників та інженерно-технічний працівників працюють не лише на півдні України, але й всієї України та ближнього зарубіжжя, а також в адміністративних обласних та районних місцевих рад, фінансових установ, машинобудівних, харчових, хімічних та інших підприємств області. Колектив університету доклав чимало зусиль для оновлення переліку спеціальностей, відкривши низку нових спеціальностей, актуальних для південного регіону. Університет постійно зміцнює матеріально-технічну базу. Університет має 6 корусів, один з них у стадії незавершеного будівництва. За останні роки навчальні площі поповнилися двома навчально-лабораторними корпусами, розширилися площі читальних залів, реалізується проект комп’ютеризації університету, у т. ч. телекомунікаційний зв'язок базового університету з відокремленими структурними підрозділами. ХНТУ реалізує виважену регіональну політику. Вченими університету засновано низку наукових шкіл, в університеті продовжують працювати спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій.

У травні 2010 року під час днів Європи в Україні в ХНТУ було відкрито європейський інформаційний центр. З цієї нагоди в університет прибули керівники міста, дипломати багатьох європейських країн – члени ЄС, Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Європейської комісії в Україні, Європейського парламенту, студенти і викладачі. Для університету і взагалі міста це була знакова подія, оскільки студенти мали можливість отримувати додаткову інформацію про ЄС і можливості взаємодії з Європейським Союзом. Саме тут існує онлайновий доступ до усіх веб-сайтів ЄС і до всієї його законодавчої бази. Одночасно в університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Молодь у світі сучасних інформаційних технологій». Звертаючись до студентів, Жозеф Мануель Пинту Тейшейра відзначив, що керівництво України підтвердило бажання країни інтегруватися до Європи. Мер міста В.Сальдо зазначив, що Херсон нині співпрацює з 31 країною світу. Це культурне і економічне співробітництво з Іспанією, Італією, Китаєм, Нідерландами, Німеччиною, США, Туреччиною,Угорщиною та інш.

Ця зустріч зацікавила не лише студентів, але й викладачів, оскільки обмін думками з високими особами Європи дає можливість зробити серйозний крок назустріч взаємовигідному співробітництву. Технічний університет сміливо йде в ногу з часом, а іноді і випереджає його, що теж дуже важливо. Попереду - нові плани, творчі досягнення і заманливі перспективи майбутнього.