Головна

Про університет / Історія університету / Музей історії ХНТУ / ІІІ етап - становлення національного технічного університету

ІІІ етап - становлення національного технічного університету

1997

1997- Херсонський державний технічний університет

У 1997 році згідно Постанови Кабінету міністрів України від 24 березня №254 на базі індустріального інституту було створено Херсонський державний технічний університет. Це стало можливим завдяки особистим зусиллям ректора Бардачова Ю.М. та вагомим здобуткам усього трудового колективу. Відкриття першого університету в нашому місті ознаменувало собою нову сторінку в історії ВНЗ.

Основними напрямами діяльності університету є підготовка згідно державним замовленням і договірним зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців для різних галузей народного господарства, підприємств, установ і організацій. Технічний університет надає освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти нарівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра за 15 напрямами та 28 спеціальностями, а також здійснює підготовку до вступу в університет випускників середніх шкіл України, іноземних громадян, перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів за базовими напрямами. Станом на перше жовтня 2003 року контингент студентів університету становив 5169 чоловік, з них 4062 особи за денною формою навчання та 1107 — за заочною формою навчання. За державним замовленням навчається 2544 студента.

В останні роки в університеті реалізується програма комп’ютеризації, внаслідок чого отримало подальший розвиток комп’ютерне забезпечення навчального процесу, а саме: оновлення парку сучасної комп’ютерної техніки, впровадження локальних комп’ютерних мереж та новітніх інформаційних технологій. На даному етапі загальна кількість комп’ютерів становить 494 одиниці, причому 340 із них -це комп’ютери нового покоління. Комп’ютеризація проводиться у трьох напрямах: обладнання комп’ютерною технікою обчислювального центру, на базі якого Інформаційним технологіям навчаються студенти денної і заочної форм навчання всіх спеціальностей, обладнання комп’ютерами випускаючих кафедр, котрі готують фахівців у галузі комп’ютерних технологій, обладнання комп’ютерами інших кафедр і підрозділів.

 

2004

2004 — Херсонський національний технічний університет