Головна

Про університет / Профспілка в університеті

Профспілка в університеті

Актив профспілкового комітету

ПРОФСПІЛКА – це не просто громадська організація, яка об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності, а й суб’єкт трудового права. Її повноваження та права визначені спеціальним Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Профспілка як складова громадського суспільства є носіями принципів єдності, солідарності, справедливості, протиставляючи їх індивідуалізму та егоїзму, сповідуючи головний принцип – «Професійні спілки для людини, а не людина для профспілок».

ВМІЙ ЗАХИЩАТИ СВОЇ ПРАВА!

НІКОЛИ НЕ ЗНЕВІРЯЙСЯ!

ВИХІД Є – ОБ'ЄДНУВАТИСЯ У ПРОФСПІЛКУ!

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛОК

Законодавство про профспілки складається з Конституції України, Законів України «Про об’єднання громадян», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Кодексу законів про працю України, Конвенції МОП про свободу асоціації та захист права на організацію N87, та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

Профспілки створюються громадянами, пов’язаними спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі профспілок. Іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть створювати профспілки, але можуть вступати до профспілок, якщо це передбачено їх статутами.

Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки приймання до неї здійснюється установчими зборами. Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспілки. Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня.

Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з’їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству.
Профспілка, її організації, об’єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов’язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням).