Головна

Про університет / Вчена рада / Перелік та зразки документів щодо присвоєння вчених звань

Перелік та зразки документів щодо присвоєння вчених звань

Перелік документів щодо присвоєння вчених звань

 1. Згода на збір та обробку персональних даних;
 2. Супровідний лист;
 3. Заява;
 4. Копія першої сторінки паспорта;
 5. Довідка про здобувача вченого звання;
 6. Протокол засідання лічильної комісії;
 7. Список наукових та навчально-методичних праць;
 8. Витяг з трудової книжки про педагогічну роботу здобувача:
 9. Копія трудової книжки;
 10. Витяги з наказів про педагогічну роботу здобувача (у разі роботи за сумісництвом);
 11. Копії диплома доктора наук (для здобувачів щодо присвоєння вченого звання професора);
 12. Копії атестата доцента або старшого наукового співробітника (для здобувачів щодо присвоєння вченого звання професора);
 13. Копії диплома кандидата наук (для здобувачів щодо присвоєння вченого звання доцента та для здобувачів щодо присвоєння вченого звання професора, які не мають наукового ступеня доктора наук);
 14. Витяг з протоколу засідання кафедри про обговорення відкритої лекції;
 15. Витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією до присвоєння вченого звання професора або доцента;
 16. Витяг з протоколу з клопотанням і рекомендацією вченої ради факультету.
 17. Автореферати та копії дипломів підготовлених кандидатів наук (для здобувачів щодо присвоєння вченого звання професора, які не мають наукового ступеня доктора наук);
 18. Копії першої, другої сторінок і змісту опублікованих підручників (навчальних посібників) (для здобувачів щодо присвоєння вченого звання професора, які не мають наукового ступеня доктора наук);
 19. Копії першої, другої сторінок і змісту опублікованих монографій (для здобувача щодо присвоєння вченого звання професора).