Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Економіка»

початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти

спеціальності 051 «Економіка»

Мета освітньої програми - Підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками готових до таких видів професійної діяльності, як організаційно-управлінська, інформаційно-аналітична, підприємницька діяльність; здатних до аналізу сучасної економіки, прийняття та обґрунтування господарських рішень.

 

ОЛІЙНИК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Гарант освітньо-професійної програми «Економіка» початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти

спеціальності 051 «Економіка» (керівник робочої групи)

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи.

Доцент кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки, кандидат технічних наук, доцент.

Ментор Регіонального акселератора GCIP для інновацій, технологій та стартапів у Херсонській області в рамках Проєкту Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) та Глобального Екологічного Фонду (ГЕФ) «Глобальна інноваційна Програма чистих технологій для малих та середніх підприємств (МСП) в Україні» (2021-2023 рр.)

Участь у проєкті Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), організованому фахівцями Малопольської школи публічного адміністрування Краківського економічного університету (2018-2022 рр.)

Учасник тренінгу The International Scientific Internship «Methodology and Innovative Business Tools of Foresight Management» (Tbilisi, Georgia). Training program for the scientific and pedagogical staff, which took place at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Certificate of Completion № 1009, 24-30 October, 2017

ORCID ID:0000-0002 - 1019 - 5708

Профіль у Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192011270

Номер ResearcherID Web of Science:JNR-9350-2023

Режим доступу: https://www.webofscience.com/wos/author/record/JNR-9350-2023

Google-академія:https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=J97bTxcAAAAJ

тел.: +380955455356

e-mail: oliynyk.nataliya@kntu.net.ua

Дисципліни, що викладає: «Організація та планування підприємницької діяльності», «Планування і контроль на підприємстві», «Проєктний аналіз», «Економіка та прикладне моделювання», «Креативна економіка» .

Наукові інтереси: соціально-економічний розвиток, «зелена» економіка, конкурентоспроможність.

 

Професія економіста – одна з найпрестижніших і затребуваних на ринку праці. Економісти затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати, де потрібно контролювати витрати коштів, аналізувати результати роботи діяльності та пропонувати шляхи вирішення проблемних ситуацій.

Роль професії економіста у сучасних реаліях зростає, він зобов’язаний передбачати наперед значення тих чи інших показників, побачити динаміку розвитку підприємства, інвестиційного проекту, регіону, держави, застерегти керівника від неправильних дій. Саме професія економіста дає змогу зсередини зрозуміти, які механізми спрацьовують в економічному житті суспільства, як ними можна керувати, щоб досягати максимальних результатів.

Компетентним, талановитим, ефективним економістом бути дуже престижно. Враховуючи незавидний стан економіки країни — безсумнівно, дійсно грамотні й гарні економісти зараз у дефіциті й, можливо, саме в них зараз сама гостра й нагальна потреба.

Переваги програми «Економіка»: Професія «економіст» має високий попит на ринку праці. Універсальність професії дозволяє знайти роботу в будь-якій сфері економіки. Володіючи спеціальними економічними знаннями, можна відкрити власний бізнес, не ризикуючи стати збитковим.

Ступінь молодший бакалавр є початковою точкою безперервного процесу навчання протягом всього свідомого життя.

Диплом молодшого баклавра надасть можливість отримати диплом бакалавра зі скороченим терміном навчання (2 роки).

Диплом молодшого бакалавра дає змогу обирати найкращий для себе варіант:

  • розпочати професійну діяльність за обраним фахом;
  • продовжити навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, але також за скороченим терміном навчання (2 роки) і отримати ступінь вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка».

Диплом молодшого бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка» надає можливість працювати економістами, бухгалтерами, нормувальниками, фінансистами на підприємствах різних форм власності, фахівцями в податкових органах, в банках, фахівцями з постачання та збуту в різноманітних підрозділах організацій і підприємств будь-якої галузі та форми власності.

Освітня складова ОПП

ОПП 2023 рік набору

ОПП 2023 (проєкт)

.................

ОПП 2022 рік набору

ОПП 2022 (проєкт)

.................

ОПП 2021 рік набору

ОПП 2021 (проєкт)

.................

ОПП 2020 рік набору

ОПП (проєкт) 2020

.................

Навчальні плани →

Денна форма навчання 2023 рік набору

Денна форма навчання 2022 рік набору

Денна форма навчання 2021 рік набору

Денна форма навчання 2020 рік набору

Методичне забезпечення →

Силабуси обов'язкових освітніх компонент

Силабуси вибіркових освітніх компонент

Робочі програми навчальних дисциплін

Програма навчальної практики 2022, 2023 рік набору

Програма навчальної практики 2021 рік набору

Програма виробничої практики 2022, 2023 рік набору

Програма виробничої практики 2021 рік набору

Програма атестаційного екзамену 2022, 2023 рік набору

Програма атестаційного екзамену 2021 рік набору

Рецензії стейкголдерів

Рецензії наукової спільноти

Матеріально-технічна база

Громадське обговорення

Додаткова інформація про освітню програму та умови вступу розміщена в розділі «Інформація для абітурієнтів»