Абітурієнту

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 122 "КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ"

   

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 126 "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"

   
   
   

ВИПУСКНИКАМ 11-Х КЛАСІВ ЗОШ !

Прийом випускників шкіл відбувається за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО):

• Українська мова та література;

• Математика;

• Історія України або Фізика (на вибір абітурієнта).

ВИПУСКНИКАМ ТЕХНІКУМІВ, КОЛЕДЖЕЙ !

Вступники на основі отриманого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст зараховуються на перший курс за скороченою програмою навчання 2 роки.

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти здійснюється за результатами фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Особа може вступити до ХНТУ для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Сьогодні вожко уявити собі життя без комп'ютерів. Темпи розвитку комп'ютерних технологій вражають! Ми є свідками справжньої комп'ютерної революції! Комп'ютерні технології, які з'явилися у середині 20-го століття, мали великий вплив на розвиток науки, техніки, бізнесу та багатьох інших сфер людської діяльності. Ці технології будуть і надалі користуватися великим попитом на ринку працевлаштування, а ті, хто працює в галузі інформаційних технологій, відіграватимуть вирішальну роль у формуванні майбутнього.

Ви прагнете брати участь у розвитку комп'ютерних технологій, створювати цікаві і корисні програми, веб-сайти, ЗD-моделі, комп'ютерні ігри, комп'ютерні системи штучного інтелекту? Ви бажаєте працювати ІТ-спеціа-лістом, програмістом, менеджером ІТ-проектів, системним адміністратором, адміністратором баз даних, керувати цілим парком комп'ютерів, працювати у сфері Інтернет-зв'язку? Ви жадаєте стати ЛЮДИНОЮ СВІТУ завдяки вільному володінню іноземною мовою?

Тоді запрошуємо Вас на кафедру Інформатики і комп'ютерних наук Херсонського національного технічного університету на навчання за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» з поглибленим вивченням іноземної мови! Підготовка фахівців за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» з поглибленим вивченням іноземної мови охоплює найбільшу кількість дисциплін галузі інформаційних технологій та дає вільне володіння іноземною мовою, що є найбільш конкурентоспроможним на ринку праці.

Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки» з поглибленим вивченням іноземної мови дає можливість студентам отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, на підприємствах, в установах та організаціях сфери економічної, фінансової, виробничої, торговельної, оборонної, медичної, освітянської, соціальної, дослідницької діяльності різних форм власності та типів господарювання в різних галузях промисловості, торгівлі, банківській, фінансовій і митній системах, наукових і навчальних закладах, у тому числі закордонних. Специфіка професії дозволяє працювати віддалено, мати гнучкий робочий графік. Вільне володіння іноземною мовою дозволяє працювати в закордонних компаніях.

НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ Наші студенти мають можливість разом з дипломом державного зразка отримати європейський диплом, паралельно навчаючись у вишах Чехії і Польщі, з якими наша кафедра має відповідні договори про співробітництво.

УМОВИ НАБОРУ Набір студентів відбувається на основі повної середньої освіти (11 класів) та на основі освітньо- кваліфікацій ного рівня молодшого спеціаліста (випускники технікумів, коледжей). Навчання можливе за рахунок державного бюджету та на контрактній основі.