Історія кафедри

Кафедру інформатики і комп’ютерних технологій (ІКТ) створено в листопаді 2008 р. відповідно до рішення Вченої ради Херсонського національного технічного університету (протокол №2 від 24 жовтня 2008 р.) та наказу ректора (№360 від 14 листопада 2008 р.) шляхом реорганізації кафедри інформатики і обчислювальної техніки, створеної у вересні 1995 року.

28 серпня 2013 р. рішенням Вченої ради від 28.08.2013р, протокол №1, кафедру інформатики і комп’ютерних технологій перейменовано в кафедру інформатики і комп’ютерних наук (ІКН).

Кафедру з вересня 1995 року по серпень 2013 очолював кандидат технічних наук, професор Рогальський Франц Борисович, який був першим проректором, проректором з навчально-методичної роботи, Заслуженим працівником освіти України, дійсним членом Академії економічної кібернетики, членом науково-методичної комісії з легкої промисловості МОН України, членом експертної ради з харчової, легкої промисловості та сільського господарства Державної акредитаційної комісії МОН України, заступником голови громадської регіональної експертної комісії ДАК в Херсонській області.

В особі Франца Борисовича щасливо поєднувались чуйність i доброзичливість, порядність i висока культура справжнього інтелігенту, глибинне осмислення явищ науковця, талант педагога, котрий вмів поєднувати у своїй роботі педагогічну майстерність i емоційну напругу, душевну щедрість i молодечу енергію. Обіймаючи багато важливих i відповідальних посад, він завжди гармонійно поєднував наукову, педагогічну, виховну i громадську діяльність, уміло підпорядковуючи все своїй головній життєвій меті – навчанню i вихованню високоосвічених кадрів для рідної крани, за що йому завжди буде вдячне не одне покоління випускників нашого вищого навчального закладу.

Коли до справи брався Франц Борисович, задумане завжди втілювалося в життя. З ним було цікаво i легко працювати, бо кожного разу він давав урок відповідальності за свою працю, приклад вимогливості, тривоги i зрозумілого невдоволення зробленим, i тому будь-яка мета, якої вже досягли, знову зваблювала до нового пошуку. А робота була піднесена духом, почуттям i розумом майстра, озивалась добром, торкалась людських сердець, надихала i виховувала.

Він був вимогливий, але справедливий, принциповий, але людяний – так казали усі, хто з ним спілкувався. Вічна пам'ять і подяка за те, що він був серед нас, що успів зробити в своєму короткому, але світлому, відзначеному гарними справами житті, який став прикладом для багатьох із нас.

Після його смерті завідувачем кафедри ІКН наказом № 333-л від 02.09.2013 призначено д.т.н., професора Литвиненка Володимира Івановича.

Литвиненко Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і комп’ютерних наук ХНТУ, захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.23 – Системи і засоби штучного інтелекту в спецраді НУ «Львівська політехніка» на тему “Методи та засоби гібридних штучних імунних систем в задачах інтелектуального аналізу даних”.

Окрім педагогічної роботи Володимир Іванович багато уваги придає науковій роботі. В 2005 році він разом з однодумцями заснував міжнародну наукову конференцію “Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій”, яка кожен рік проводилась у місті Євпаторія, а в 2008 змінила назву на “Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми штучного інтелекту”. За проведення та організацію даної конференції Литвиненко В.І. був нагороджений грамотою Вищої атестаційної комісії України.

Литвиненко В.І. має великий доробок як популяризатор науки – є членом редколегій і відповідальним за випуск окремих випусків Міжвузівського збірника наукових праць “Системні технології” та міжнародного журналу “Informatics control Measurement in Economy and Environment Protection”.

В науковій діяльності Литвиненко В.І. багато уваги приділяє роботі спеціалізованих вчених рад та опонуванню дисертацій. Протягом 2012-2013 був членом спеціалізованої вченої ради Д.38.053.05 по захисту дисертацій з технічних наук у Чорноморському державному університету імені Петра Могили. На даний момент є членом спеціалізованих вчених рад Д.35.052.14 у Національному університеті “Львівська політехніка” та К41.052.08 в Одеському національному політехнічному університеті за спеціальністю “Системи та засоби штучного інтелекту”.

Литвиненко Володимир Іванович приймає активну участь в роботі громадських організацій, в даний момент є головою Громадської організації “Причорноморське науково-дослідне товариство”, заступником голови комітету з інформаційних технологій обробки складних сигналів та штучного інтелекту Української Федерації Інформатики, секретарем секції з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Наукової ради при голові Херсонської обласної ради.