Конференції

В 2005 році Литвиненко В.І. з однодумцями заснував міжнародну наукову конференцію “Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій”, яка кожен рік проводилась у місті Євпаторія. В 2008 році конференція змінила назву на “Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми штучного інтелекту”

З 2014 року конференція проводиться у Херсонській області у сел.Залізний Порт.

З 24 травня по 28 травня 2016 р. у с.Залізний Порт (Херсонської області) проходила ХII Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI-2016), організаторами якої є Херсонський національний технічний університет та Причорноморське науково-дослідне товариство.

Конференція є спільною міжнародною конференцією в рамках співпраці Південного наукового центру НАН України і МОН України, Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, Харківського національного університету радіоелектроніки, Національної металургійної академії України (м. Дніпро), Одеського національного політехнічного університету, Львівського національного університету "Львівська політехніка", інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Ужгородського національного університету, Люблінського університету технологій (Польща), Жилінського університету (Словаччина), Національного авіаційного університету (м. Київ), Громадської Академії Наук (Лодзь, Польща), Лодзького політехнічного університету (Польща), Національного технічного університету України «КПІ» (м. Київ), Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН і МОН України (м. Київ), Чорноморського державного університету ім. Петра Могили (м. Миколаїв), Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Тернопільського національного технічного університету ім.І.Пулюя та Херсонського національного технічного університету.

ХII Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI-2016), проходила в рамках пленарного та секційних засідань: «Аналіз та моделювання складних систем і процесів», «Теоретичні і прикладні аспекти систем прийняття рішень», «Обчислювальний інтелект та індуктивне моделювання».

Головою міжнародного програмного комітету конференції виступив заступник директора інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, академік НАН України, д.ф.-м.н., професор Кривонос Ю.Г., головою програмного комітету був проректор з науки Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, д.т.н., професор Машков О. А. та його заступники: Лауреат премії Президента України для молодих вчених за 2015 рік, д.т.н., професор Винокурова О.А. та д.т.н., с.н.с. Військово-дипломатичної академії ім. Є. Березняка, полковник Коробчинський М. В., членом програмного комітету конференції став зав.кафедри теоретичної кібернетики Національного університету ім. Т.Шевченка, д.ф.-м.н., професор Крак Ю. В, членами програмного комітету від ХНТУ стала д.т.н., зав.кафедри технічної кібернетики Рудакова Г.В. Важливу роль також відіграли заступник організаційного комітету, голова Громадської організації “Причорноморське науково-дослідне товариство”, д.т.н., професор Литвиненко В.І., вчений секретар к.т.н., доцент кафедри інформатики і комп'ютерних наук ХНТУ Дідик О.О., члени організаційного комітету від ХНТУ: к.ф.-м.н., доценти кафедри вищої математики і математичного моделювання ХНТУ Астіоненко І.О. та Литвиненко О.І., к.т.н., доценти кафедри інформатики і комп'ютерних наук ХНТУ Передерій В.І., Вишемирська С.В., Лур'є І.А., Огнєва О.Є., к.п.н., зав.кафедри теорії та практики галузевого перекладу ХНТУ, доцент Радецька С.В.

За дванадцять років проведення конференції в ній приймали участь представники з більш ніж десяти країн. Встановлені прямі контакти та підписані договори про науково-технічне співробітництво з університетами таких країн як Польща, Чехія, Росія. Підтримується наукове співробітництво з науковцями таких країн як Франція, Македонія, Німеччина, Казахстан, Білорусь, Туреччина, Узбекистан, Вірменія, Азербайджан, Сполучені Штати Америки та інші. За проведення та організацію даної конференції Литвиненко В.І. був нагороджений грамотою Вищої атестаційної комісії України.

Конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» має вже велику історію та безліч вдячних відгуків, багато молодих вчених, які уперше представили свої наукові роботи на цій конференції, успішно захистили дисертації. Конференція є своєрідною основою для реалізації молодими вченими своїх наукових відкриттів, а провідним вченим служить для знаходження однодумців та розвитку нового наукового напрямку.

Основною метою конференції - встановлення контактів з міжнародною науковою громадськістю в області інформаційних технологій, що дозволить Херсонському національному технічному університету стати одним з міжнародних наукових центрів в Україні.

За результатами коференції видається збірник тез, а також журнал «Системні технології», який внесено до переліку наукових фахових видань України.