Матеріально-технічне забезпечення

Завідувач кафедри ІКН разом із ректоратом постійно проводить роботу з розвитку матеріально-технічної бази кафедри шляхом дооснащення лабораторій та кабінетів кафедри, вдосконалення встановленої там техніки, в тому числі і комп'ютерної, впровадження в діяльність кафедри сучасних інформаційних технологій, що включають у себе всі новітні розробки в галузях комп'ютерних мереж, програмного та апаратного забезпечення.

Матеріально-технічна база університету та кафедри інформатики і комп'ютерних технологій цілком відповідає нормам, що дають можливість готувати фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

Завдяки високому рівню технічного та програмного забезпечення викладачі кафедри мають змогу використовувати пакети візуального супроводження на заняттях зі студентами спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

Для забезпечення навчального процесу кафедрі ІКН в навчальному корпусі №3 відведено 2 лекційні аудиторії, 1 навчальна лабораторія, де акумулюється наукова і навчальна література, 2 комп'ютерних класи.

Комп'ютерний клас (ауд. 203, 3 корпусу) включає комп'ютер викладача та 15 робочих станцій. Комп'ютерний клас (ауд. 203-а, 3 корпусу) - комп'ютер викладача та 14 робочих станцій. Всі комп'ютери об'єднані в локальну мережу й підключені до мережі Інтернет. Окрім того, для проведення навчальних занять можуть бути використані лекційні аудиторії загального призначення і комп'ютерні класи університетського обчислювального центру. Усі студенти мають можливість використовувати комп'ютери для написання курсових і дипломних проектів на базі ліцензованих програмних продуктів.

На кафедрі створено локальну комп'ютерну мережу (аудиторії 201, 201-а, 201-б, 203, 203-а), яка використовується для забезпечення навчально-виховного процесу. У мережі Internet існують сторінки університету, факультету, кафедри, де можна отримати інформацію про кафедру, умови прийому до університету; ознайомитися з програмою навчання, переліком дисциплін і матеріальним забезпеченням навчального процесу на спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», а також знайти розклад занять та розклад консультацій викладачів тощо.