Науково-дослідна робота

Головним напрямком наукових досліджень на кафедрі є комп'ютеризація інформаційних процесів підприємств і організацій: створення математичних, інформаційних та імітаційних моделей складних та динамічних систем і процесів; розробка моделей і методів обробки даних, в тому числі на основі методів штучного інтелекту; розробки стратегії розвитку регіону тощо. А також розробка та апробація інформаційних систем підтримки прийняття рішень в різних галузях економіки; розробка моделей, методів, інформаційних технологій для підвищення ефективності управління підприємствами, організаціями та іншими економічними об'єктами.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

 • Розробка алгоритмів та методів гібридних обчислювальних систем для розв'язання задач інтелектуального аналізу даних в енергетиці, біоінформатиці, медицині та обчислювальній біології.
 • Системи підтримки прийняття рішень, інформаційні технології управління виробничими системами, інформаційні технології та інформаційне забезпечення поліграфічних підприємств.
 • Системи та засоби штучного інтелекту; обчислювальний інтелект; методи інтелектуального аналізу даних; системи, що базуються на знаннях (knowledge based systems); інтелектуальні системи виявлення аномалій.
 • Підтримка прийняття рішень при проектуванні та вдосконаленні телекомунікаційних трактів інформаційно-управляючих систем; розробка інформаційних систем та технологій для розв'язання задач біоінформатики; методологічні аспекти організації навчального процесу з метою безперервної компютерної підготовки фахівців.
 • Підтримка прийняття рішень при проектуванні та вдосконаленні телекомунікаційних трактів інформаційно-управляючих систем; розробка інформаційних систем та технологій для розв'язання задач біоінформатики; методологічні аспекти організації навчального процесу з метою безперервної компютерної підготовки фахівців.
 • Інформаційна технологія прийняття рішень в багаторівневих ергатичних системах критичного застосування.
 • Методи прийняття рішень, інформаційне забезпечення систем підтримки прийняття рішень при управлінні економіко-виробничими системами
 • Інформаційні технології та системи підтримки прийняття рішень при управлінні медичними системами
 • Результати досліджень за вказаними темами викладачами кафедри публікуються в українських та міжнародних наукових виданнях.

НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

Науково-дослідна робота викладачів кафедри інформатики і комп'ютерних наук ведеться в наступних напрямках: підтримка прийняття рішень у випадках надзвичайних ситуацій мирного часу; підтримка прийняття рішень при управлінні соціотехнічними системами; підтримка прийняття рішень при проектуванні та вдосконаленні телекомунікаційних трактів систем промислової автоматики, інформаційна підтримки прийняття рішень управління виробничими системами підприємств з виробництва будівельних матеріалів для забезпечення ефективної роботи.

На основі виконаних теоретичних та експериментальних досліджень розв'язано важливу науково-прикладну задачу розвитку теорії побудови штучних імунних систем, розроблення ефективних моделей та методів прогнозування процесів і класифікації об'єктів, та створення ефективних комп'ютерних засобів інтелектуального аналізу даних.

Працівниками кафедри були створенні нові програмні продукти, написані наукові статті, проголошені доклади на різноманітних конференціях, видана монографія і посібник.

Досліджені та впроваджені результати:

 • Апробація на ряді підприємств з виробництва будівельних матеріалів підтвердила коректність і достовірність розроблених моделей та інформаційних технологій. Основні положення впроваджено в виробничу та організаційну системи приватних підприємств по виробництву будівельних матеріалів (акти впровадження результатів науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт на підприємствах ПП Бурлакова О.О. від 10.10.2014, ПП Алексія Г.М. від 21.11.2014), а також використовуються в навчальному процесі Херсонського національного технічного університету (довідка про використання результатів дисертаційної роботи від 24.11.2014). Розроблені моделі, ІТ та прототип ІУС є універсальними і можуть бути рекомендовані для підприємств суміжних галузей.
 • На Південному консервному заводі дитячого харчування – у вигляді програмних модулів для автоматизації робочого місця головного технолога або завідувача лабораторією підприємств харчової промисловості. Ті ж самі розробки рекомендовано для Херсонської кондитерської фабрики.
 • Алгоритмічне та програмне забезпечення успішно використовується в навчальному процесі для керівників Мін НС України в Херсонській області, в роботі санітарно-епідемічних служб і організацій; в Херсонській санітарно - епідеміологічній станції у вигляді довідкової нормативно - методичної системи «Санітарно - епідеміологічна ситуація в Херсонській області», формата *.html. Також планується впровадження цієї системи в 18 областях Херсона.
 • Також результати роботи впроваджені при розробці: комп'ютерної системи для розв'язання практичних завдань виявлення аномалій контрольованих параметрів технічної системи, пошуку місця і типу відмови в системі, а також прогнозування технічного стану, яка була впроваджена у ВАТ "Дніпровське підприємство ЕРА" (м.Херсон), Державному НДІ інформаційної інфраструктури (м. Львів), ТзОВ науково-виробнича фірма "МОНАДА" (м. Херсон); розроблене програмне забезпечення було впроваджено в у Центрі військової екології Міністерства оборони України для вирішення прикладних задач моделювання та прогнозування стану екологічної безпеки на об'єктах Збройних сил України (м. Київ); в Севастопольському військово-морському інституті ім. П.С.Нахімова Збройних сил України (м. Севастополь) в навчальний процес Національного авіаційного університету (м. Київ) та Херсонського національного технічного університету (м. Херсон).

УЧАСТЬ В ЗАКОРДОННИХ ПРОЕКТАХ З ЛЮБЛІНСЬКОЮ ПОЛІТЕХНІКОЮ

NN513 3249 40 „Diagnostyka i sterowanie procesem współspalania biomasy i węgla oraz biogazu z wybranymi gazami".

project_1.pdf 190,88 kB

S-25/E5/2014 „Optoelektroniczne systemy kontrolno-pomiarowe".

project_2.pdf 183,44 kB

ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ІіКН ДО 2023р.

Фото і ПІП автора

Перелік публікацій

Литвиненко В.І.

1.Emmerich, M., Vysotska, V., Lytvynenko, V. Preface: Modern Machine Learning Technologies and Data Science Workshop CEUR Workshop Proceedings, 2023, 3426

2.Szatkowska, M., Wójcik, W., Legieć, W.,Lytvynenko, V., Voronenko, M.Novel Methodology for Detecting Effective Features in Patients with Multiple Myeloma CEUR Workshop Proceedingsthis link is disabled, 2023, 3426, pp. 582–609

3.Mayik, V., Mayik, L., Bazylyuk, K., Dubnevych, M., Lytvynenko, V.Modeling of the Braille Font Elements Creation Process Using Regression Analysis CEUR Workshop Proceedings, 2023, 3373, страницы 332–342

4.Mashkov, O., Krak, Y., Babichev, S., Moshynskyi, V., Lytvynenko, V. Preface (2023) Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 149, pp. v-vi. https://www.springer.com/book/9783031162022

5.Olszewski, S., Tanasiichuk, Y., Mashkov, V., Lytvynenko, V., Lurie, I. Digital Method of Automated Non-destructive Diagnostics for High-power Magnetron Resonator Blocks (2022) International Journal of Image, Graphics and Signal Processing, 14 (1), pp. 40-49. https://www.mecs-press.org/ijigsp/v14n1.html

6. Voronenko, M.A., Zhunissova, U.M., Smailova, S.S., Lytvynenko, L.N., Savina, N.B., Mulesa, P.P., Lytvynenko, V.I. USING BAYESIAN METHODS IN THE TASK OF MODELING THE PATIENTS' PHARMACORESISTANCE DEVELOPMENT [ZASTOSOWANIE METOD BAYESOWSKICH DO MODELOWANIA ROZWOJU FARMAKOOPORNOSCI U PACJENTOW] (2022) Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Srodowiska, 12 (2), pp. 77-82. DOI: 10.35784/iapgos.2968

7.Fefelova, I., Fefelov, A., Lytvynenko, V., Ohnieva, O., Smailova, S. Prediction of Native Protein Conformation by a Hybrid Algorithm of Clonal Selection and Differential Evolution (2022) Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 77, pp. 314-330. https://link.springer.com/10.1007/978-3-030-82014-5_21

8. Olszewski, S., Demchenko, V., Zaets, E., Lytvynenko, V., Lurie, I., Boskin, O., Gnatyuk, S. Streaming Algorithm to the Decomposition of a Polyatomic Molecules Mass Spectra on the Polychlorinated .Biphenyls Molecule Example (2022) Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 77, pp. 39-53. https://link.springer.com/chapter/ doi: 10.1007/978-3-030-82014-5_3

9. Mashkov, O., Krak, Y., Babichev, S., Bardachov, Y., Lytvynenko, V. Preface (2022) Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 77, pp. v-vi. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-82014-5_3

10. Naumov, O., Voronenko, M., Naumova, O., Savina, N., Vyshemyrska, S., Korniychuk, V., Lytvynenko, V. Using Bayesian Networks to Estimate the Effectiveness of Innovative Projects (2022) Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 77, pp. 729-743. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-82014-5_3

11. Gnatyuk, S., Ospanova, D., Lytvynenko, V., Amirgaliyeva, Z., Shohiyon, N.N. Studies on the Computational Model of PRNG for Data Privacy Risk Mitigation in 5G Networks (2021) CEUR Workshop Proceedings, 3101, pp. 51-64. http://ceur-ws.org/Vol-3101/Paper3.pdf

12. Fefelova, I., Fefelov, A.A., Tyshchenko, O.K., Lytvynenko, V.I. An Object-Oriented Architecture of the Information System for Solving the Protein Folding Problem (2021) Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2021, 2, pp. 791-796. https://ieeexplore.ieee.org/document/9660988

13. Dovgiy, S., Kryazhych, O., Kovalenko, O., Lytvynenko, V., Lebid, O. Tritium migration dynamics into the environment and impact modeling (2021) CEUR Workshop Proceedings, 3021, pp. 105-114.http://ceur-ws.org/Vol-3021/

14.Olszewski, S., Lurie, I., Lytvynenko, V., Voronenko, M., Demchenko, V. Use of nonlinear models to estimate the spatio-temporal distribution of organochlorine pesticides (2021) CEUR Workshop Proceedings, 3021, pp. 180-188. http://ceur-ws.org/Vol-3021/

15. Lytvynenko, V.I., Voronenko, M.O., Kovalchuk, O., Zhunissova, U., Lytvynenko, L.N. Bayesian methods application for the differential diagnosis of the chronic obstructive pulmonary disease (2021) CEUR Workshop Proceedings, 2917, pp. 851-862. http://ceur-ws.org/Vol-2917/paper48.pdf

16. Lytvyn, V., Emmerich, M., Vysotska, V., Basto-Fernandes, V., Lytvynenko, V. Preface (2021) CEUR Workshop Proceedings, 2917, . http://ceur-ws.org/Vol-2917/preface.pdf

17. Safonyk, A., Mishchanchuk, M., Lytvynenko, V. Intelligent information system for the determination of iron in coagulants based on a neural network (2021) CEUR Workshop Proceedings, 2853, pp. 142-150. http://ceur-ws.org/Vol-2853/short13.pdf

18.Babichev, S., Yasinskyi, M., Yasinska-Damri, L., Ratushniak, Y., Lytvynenko, V. Current state of the problem of gene expression data processing and extraction to solve the reverse engineering tasks in the field of bioinformatics(2021) CEUR Workshop Proceedings, 2853, pp. 62-71.http://ceur-ws.org/Vol-2853/paper3.pdf

19.Mashkov, O., Stepashko, V., Krak, Y., Bardachov, Y, Lytvynenko, V.Preface (2021) Advances in Intelligent Systems and Computing, 1246 AISC, pp. v-vi. 2-s2.0-85089340209 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-82014-5

20.Lytvynenko, V., Naumov, O., Voronenko, M., Krejci, J., Naumova, L., Nikytenko, D., Savina, N. Dynamic bayesian networks application for evaluating the investment projects effectiveness (2021) Advances in Intelligent Systems and Computing,1246AISC,pp.315-330. https://www.researchgate.net/publication/343223449_

21. Lurie, I., Lytvynenko, V., Olszewski, S., Voronenko, M., Woicik, W., Boskin, O., Zhunissova, U., Sherstiuk, M. Application of inductive bayesian hierarchical clustering algorithm to identify brain tumors (2021) Advances in Intelligent Systems and Computing, 1246 AISC, pp. 567-584. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-54215-3_36

22.Lytvynenko, V., Nikytenko, D., Voronenko, M., Savina, N., Naumov, O. Assessing the Possibility of a Country's Economic Growth Using Dynamic Bayesian Network Models (2020) International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, 1, art. no. 9321995, pp. 36-39.

https://ieeexplore.ieee.org/document/9321995

23.Voronenko, M., Naumov, O., Naumova, L., Topalova, E., Filippova, V., Lytvynenko, V. Analysis of the Effectiveness of an Investment Project Using Statistical Bayesian Networks (2020) 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 – Proceedings, art. no. 9208982, pp. 408-411. https://ieeexplore.ieee.org/document/9208982

24.Fefelova, I., Fefelov, A., Voronenko, M., Kornelyuk, A., Sachenko, A., Ryzhkov, E., Lytvynenko, V. Predicting the Protein Tertiary Structure by Hybrid Clonal Selection Algorithms on 3D Square Lattice (2020) Proceedings - 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2020, art. no. 9088634, pp. 965-968.https://ieeexplore.ieee.org/document/9088634

25.Pickl, S.W., Lytvynenko, V., Zharikova, M., Sherstjuk, V. Preface (2020) CEUR Workshop Proceedings, 2805, . 2-s2.0-85100909030 Document Type: Editorial Publication Stage: Final Source: Scopus http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/ftp

/pub/publications/CEUR-WS/Vol-3101.zip

26. Perederyi, V., Borchik, E., Lytvynenko, V., Ohnieva, O. Information technology for performance assessment of complex multilevel systems in managing technogenic objects (2020) CEUR Workshop Proceedings, 2805, pp. 175-188. http://ceur-ws.org/Vol-2805/paper13.pdf

27.Vyatkin, S., Romanyuk, O., Pavlov, S., Mykhaylov, P., Chekhmestruk, R., Vodzinska, O., Prozor, O., Lytvynenko, V. Manipulating function-based objects with interactive collision risk models (2020) CEUR Workshop Proceedings, 2805, pp. 324-334. http://ceur-ws.org/Vol-2805/

28.Olszewski, S., Zajets, Y., Demchenko, V., Boskin, O., Voronenko, M., Lytvynenko, V., Perova, I., Stepanchikov, D. Expansion of the capabilities of chromatography-mass spectrometry due to the numerical decomposition of the signal with the mutual superposition of mass spectra (2020) Communications in Computer and Information Science, 1158, pp. 218-237. DOI: 10.1007/978-3-030-61656-4_14

29. Lytvynenko, V., Kryvoruchko, O., Lurie, I., Savina, N., Naumov, O., Voronenko, M. Comparative studies of self-organizing algorithms for forecasting economic parameters (2020) International Journal of Modern Education and Computer Science, 12 (6), pp. 1-15. DOI: 10.5815/ijmecs.2020.06.01

30.Demchenko, V., Olszewski, S., Voronenko, M., Zaets, E., Savina, N., Lurie, I., Lytvynenko, V. Modeling and predicting the organochlorine pesticides concentration in the child's body based on their accumulation in the mother's body (2020) CEUR Workshop Proceedings, 2631, pp. 419-432. http://ceur-ws.org/Vol-2631/paper32.pdf

31.Lurie, I., Lytvynenko, V., Olszewski, S., Voronenko, M., Kornelyuk, A., Zhunissova, U., Boskin, I. The use of inductive methods to identify subtypes of glioblastomas in gene clustering (2020) CEUR Workshop Proceedings, 2631, pp. 406-418 http://ceur-ws.org/Vol-2631/

32. Emmerich, M., Lytvyn, V., Vysotska, V., Basto-Fernandes, V., Lytvynenko, V. Preface (2020) CEUR Workshop Proceedings, 2631, .http://ceur-ws.org/Vol-2631/

33. Barmak, O., Krak, I., Manziuk, E., Lytvynenko, V., Kalyta, O. Classification technology based on hyperplanes for Visual analytics with implementations for different subject areas (2020) CEUR Workshop Proceedings, 2623, pp. 96-106. http://ceur-ws.org/Vol-2623/

34.Ivanov, O., Koretska, L., Lytvynenko, V. Intelligent modeling of unified communications systems using artificial neural networks (2020) CEUR Workshop Proceedings, 2623, pp. 77-84.http://ceur-ws.org/Vol-2623/

35.Voronenko, M., Nikytenko, D., Krejci, J., Savina, N., Lytvynenko, V. Assessing the possibility of a country's economic growth using static Bayesian network models (2020) CEUR Workshop Proceedings, 2608, pp. 462-473. http://ceur-ws.org/Vol-2608

36. Lytvynenko, V., Nikytenko, D., Voronenko, M., Krejci, J., Savina, N. Comparative study of noisy-max nodes and general nodes in Bayesian network models (2020) CEUR Workshop Proceedings, 2604, pp. 56-66.http://ceur-ws.org/Vol-2604/

37. Lytvynenko, V., Savina, N., Krejci, J., Fefelov, A., Lurie, I., Voronenko, M., Lopushynskyi, I., Vorona, P. Dynamic bayesian networks in the problem of localizing the narcotic substances distribution (2020) Advances in Intelligent Systems and Computing, 1080 AISC, pp. 421-438. Cited 2 times.http://doi-org-443.webvpn.fjmu.edu.cn/ 10.1007/978-3-030-54215-3_20

38. Lytvynenko, V., Wojcik, W., Fefelov, A., Lurie, I., Savina, N., Voronenko, M., Boskin, O., Smailova, S. Hybrid Methods of GMDH-Neural Networks Synthesis and Training for Solving Problems of Time Series Forecasting (2020) Advances in Intelligent Systems and Computing, 1020, pp. 513-531. Cited 23 times. DOI: 10.1007/978-3-030-26474-1_36

39. Fefelova, I., Fefelov, A., Lytvynenko, V., DzierAak, R., Lurie, I., Savina, N., Voronenko, M., Vyshemyrska, S. Protein Tertiary Structure Prediction with Hybrid Clonal Selection and Differential Evolution Algorithms (2020) Advances in Intelligent Systems and Computing, 1020, pp. 673-688. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26474-1_47

40. Olszewski, S., Komada, P, Smolarz, A., Lytvynenko, V., Savina, N., Voronenko, M., Vyshemyrska, S., Omelchuk, A., Lurie, I. Some Features of the Numerical Deconvolution of Mixed Molecular Spectra (2020) Advances in Intelligent Systems and Computing, 1020, pp. 20-34. Cited 2 times.https://doi.org/10.1007/978-3-030-26474-1_2

41. Mashkov, O., Stepashko, V., Krak, Y., Bardachov, Y, Lytvynenko, V. Preface (2020) Advances in Intelligent Systems and Computing, 1020, pp. v-vii. DOI:10.1016/S0168-9002(01)01743-0

42. Romanko, O., Voronenko, M., Savina, N., Zhorova, I., Wojcik, W., Lytvynenko, V. The Use of Static Bayesian Networks for Situational Modeling of National Economy Competitiveness (2019) 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory, ATIT 2019 - Proceedings, art. no. 9030515, pp. 501-505. Doi:10.1109/ATIT49449.2019.9030515

43. Voronenko, M., Lurie, I., Boskin, O., Zhunissova, U., Baranenko, R., Lytvynenko, V.Using Bayesian Methods for Predicting the Development of Children Autism (2019) 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory, ATIT 2019 - Proceedings, art. no. 9030523, pp. 525-529.DOI: 10.1109/ATIT49449.2019.9030523

44. Lytvynenko, V., Lurie, I., Voronenko, M., Fefelov, A., Savina, N., Lopushynskyi, I., Krejci, J., Vorona, P The use of Bayesian methods in the task of localizing the narcotic substances distribution (2019) International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, 2, art. no. 8929835, pp. 60-63. http://doi-org-443.webvpn.fjmu.edu.cn/10.1007/978-3-030-54215-3_20

45. Murzenko, O., Olszewski, S., Boskin, O., Lurie, I., Savina, N., Voronenko, M., Lytvynenko, V. Application of a combined approach for predicting a peptide-protein binding affinity using regulatory regression methods with advance reduction of features (2019) Proceedings of the 2019 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2019, 1, art. no. 8924244, pp. 431-435. DOI:10.1109/IDAACS.2019.8924244

46. Lytvynenko, V., Savina, N., Voronenko, M., Pashnina, A., Baranenko, R., Krugla, N., Lopushynskyi, I. Development of the dynamic Bayesian network to evaluate the national law enforcement agencies' work (2019) Proceedings of the 2019 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2019, 1, art. no. 8924346, pp. 418-423.http://dx.doi.org/10.1109/IDAACS.2019.8924346

47. Lytvynenko, V., Savina, N., Voronenko, M., Doroschuk, N., Smailova, S., Boskin, O., Kravchenko, T. Development, validation and testing of the Bayesian network of educational institutions financing (2019) Proceedings of the 2019 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2019, 1, art. no. 8924307, pp. 412-417.https://ieeexplore.ieee.org/document/8924307

48. Osypenko, V., Lurie, I., Yakobchuk, M., Savina, N., Boskin, O., Lytvynenko, V. About innovation-investment designing of complex systems by inductive technology of system information- analytical research (2019) Proceedings of the 2019 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2019, 1, art. no. 8924434, pp. 424-430.https://ieeexplore.ieee.org/document/8924434

49. Lytvynenko, V., Savina, N., Pyrtko, M., Voronenko, M., Baranenko, R., Lopushynskyi, I. Development, Validation and Testing of the Bayesian Network to Evaluate the National Law Enforcement Agencies' work (2019) 2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2019 - Proceedings, art. no. 8780079, pp. 252-256. https://ieeexplore.ieee.org/document/8780079

50. Mashkov, V., Fiser, J., Lytvynenko, V., Voronenko, M. Diagnosis of intermittently faulty units at system level (2019) Data, 4 (1), art. no. 44. https://doi.org/10.3390/data4010044

51. Lytvynenko, V., Lurie, I., Voronenko, M., Fefelov, A., Savina, N., Lopushynskyi, I., Krejci, J., Vorona, P. The use of Bayesian methods in the task of localizing the narcotic substances distribution (2019) International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, 2, pp. 6063. https://ieeexplore.ieee.org/document/8929835

52. Babichev, S., Lytvynenko, V., Korobchynskyi, M., Sokur, I. Computational Epigenetics in Lung Cancer (2019) Computational Epigenetics and Diseases, pp. 397-417. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128145135000234

53. Lytvynenko, V., Voronenko, M., Sitalo, S., Boskin, O., Lurie, I., Savina, N., Tanasiichuk, Y., Krugla, N. Using a Bayesian network to assess the atmospheric pollution influence on immunological parameters (2019) CEUR Workshop Proceedings, 2488, pp. 222-233. /http://ceur-ws.org/Vol-2488/paper19.pdf

54. Lytvynenko, V., Lurie, I., Krejci, J., Voronenko, M., Savina, N., Taif, M.A.Two step density-based object-inductive clustering algorithm (2019) CEUR Workshop Proceedings, 2386, pp. 117-135. Cited 22 times. http://ceur-ws.org/Vol-2386/paper10.pdf

55. Lytvynenko, V., Savina, N., Krejci, J., Voronenko, M., Yakobchuk, M., Kryvoruchko, O. Bayesian networks' development based on noisy-max nodes for modeling investment processes in transport (2019) CEUR Workshop Proceedings, 2386, https://www.semanticscholar.org/paper/Bayesian-Networks%27-Development-Based-on-Noisy-MAX-Lytvynenko-Savina/55a7a94a61838b2630e523b1c0b04e3fe9605172

56. Luengo, D., Subbotin, S., Arras, P., Bodyanskiy, Y, Henke, K., Izonin, I., Levashenko, V., Lytvynenko, V., Parkhomenko, A., Pester, A., Shakhovska, N., Sharpanskykh, A., Tabunshchyk, G., Wolff, C., Wuttke, H.-D., Zaitseva, E. Preface (2019) CEUR Workshop Proceedings, 2353, . Cited 1 time.http://ceur-ws.org/Vol-2353/preface.pdf

57. Fefelov, A.O., Lytvynenko, V.I., Taif, M.A., Savina, N.B., Voronenko, M.A., Lurie, I.A., Boskin, O.O. Hybrid immune algorithms in the gene regulatory networks reconstruction (2019) CEUR Workshop Proceedings, 2353, pp. 193-210. http://ceur-ws.org/Vol-2353/paper16.pdf

58. Lurie, I., Podlevskyi, A., Savina, N., Voronenko, M., Pashnina, A., Lytvynenko, V. Inductive technology of the target clusterization of enterprise's economic indicators of Ukraine (2019) CEUR Workshop Proceedings, 2353, pp. 848-859. http://ceur-ws.org/Vol-2353/paper67.pdf

59. Mashkov, V., Fiser, J., Lytvynenko, V., Voronenko, M. Evaluation of testing assignment for system level self-diagnosis (2019) CEUR Workshop Proceedings, 2353, pp. 1004-1019. http://dx.doi.org/10.32782/cmis/2353-79

60. Fefelov, A.O., Lytvynenko, V.I., Lurie, I.A., Osypenko, V.V., Melnychuk, I.M., Wojcik, W., Kalimoldayeva, S. Mutation schemes of the hybrid clonal selection algorithm for the reconstruction of gene regulatory networks (2019) Information Technology in Medical Diagnostics II - Proceedings of the International Scientific Internet Conference on Computer Graphics and Image Processing and 48th International Scientific and Practical Conference on Application of Lasers in Medicine and Biology, 2018, pp. 245-252. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9780429057618-9/mutation-schemes-hybrid-clonal-selection-algorithm-reconstruction-gene-regulatory-networks-fefelov-lytvynenko-lurie-osypenko-melnychuk-w%C3%B3jcik-kalimoldayeva

61. Lytvynenko, V.I., Olszewski, S.V., Komada, P. Preprocessing optical spectra superposition for further decomposition (2019) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11045, art. no. 110450Z. https://spie.org/Publications/Proceedings/Paper /10.1117/12.2522371?SSO=1

62. Smolarz, A., Olszewski, S., Lurie, I., Lytvynenko, V., Mussabekova, A., Tleshova, A. Detection of hidden parameters the classification of trends in the analysis of multifractal spectra (2019) Proceedings of SPIE –The International Society for Optical Engineering, 11045, art. no. 1104510.https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11045/1104510/Detection-of-hidden-parameters-the-classification-of-trends-in-the/10.1117/12.2522386.full

63. Babichev, S., Lytvynenko, V., Gozhyj, A., Korobchynskyi, M., Voronenko, M. A Fuzzy model for gene expression profiles reducing based on the complex use of statistical criteria and shannon entropy (2019) Advances in Intelligent Systems and Computing, 754, pp. 545-554. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91008-6_55

64. Mashkov, V., Lytvynenko, V., Fiser, J., Voronenko, M. Credibility of system self-checking when tests are performed randomly (2018) International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, 1, art. no. 8526754, pp. 396-399. https://ieeexplore.ieee.org/document/8526754

65. Lurie, I., Lytvynenko, V., Osypcnko, V., Voronenko, M. The use of inductive methods for determination of the binding affinity of interacting biological molecules (2018) International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, 1, art. no. 8526753, pp. 483-487. https://ieeexplore.ieee.org/document/8526753

66. Mashkov, V., Lytvynenko, V., Fiser, J., Voronenko, M.Self-Diagnosis of the Systems with Intermittently Faulty Units (2018) Proceedings of the 2018 IEEE 2nd International Conference on Data Stream Mining and Processing, DSMP 2018, art. no. 8478605, pp. 411-414. https://ieeexplore.ieee.org/document/8478605

67. Babichev, S., Lytvynenko, V., Skvor, J., Korobchynskyi, M., Voronenko, M. Information Technology of Gene Expression Profiles Processing for Purpose of Gene Regulatory Networks Reconstruction (2018) Proceedings of the 2018 IEEE 2nd International Conference on Data Stream Mining and Processing, DSMP 2018, art. no. 8478452, pp. 336-341. https://ieeexplore.ieee.org/document/8478452

68. Fefelov, A., Lytvynenko, V., Voronenko, M., Babichev, S., Osypenko, V. Reconstruction of the Gene Regulatory Network by Hybrid Algorithm of Clonal Selection and Trigonometric Differential Evolution (2018) 2018 IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2018 – Proceedings, art. no. 8477436, pp. 305-309. https://ieeexplore.ieee.org/document/8477436

69. Babichev, S., Osypenko, V., Lytvynenko, V., Voronenko, M., Korobchynskyi, M. Comparison Analysis of Biclustering Algorithms with the use of Artificial Data and Gene Expression Profiles (2018) 2018 IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2018 - Proceedings, https://ieeexplore.ieee.org/document/8477436

70. Babichev, S., Skvor, J., Fiser, J., Lytvynenko, V. Technology of gene expression profiles filtering based on wavelet analysis (2018) International Journal of Intelligent Systems and Applications, 10 (4), pp. 1-7. https://www.academia.edu/es/77197132/

71. Wojcik, W., Osypenko, V.P., Osypenko, V.V., Lytvynenko, V.I., Askarova, N., Zhassandykyzy, M. Hydroecological investigations of water objects located on urban areas (2018) Environmental Engineering V, pp. 155-159. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781315281971-27/hydroecological-investigations-water-objects-located-urban-areas-w%C3%B3jcik-osypenko-osypenko-lytvynenko-askarova-zhassandykyzy

72. Smolarz, M., Wojcik, W., Gromaszek, K., Komada, P, Lytvynenko, V.I., Mussabekov, N., Yesmakhanova, L., Toigozhinova, A. Artificial intelligence methods in diagnostics of coal-biomass blends co-combustion in pulverised coal burners(2018) Environmental Engineering V, pp. 311-317. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781315281971-49/artificial-intelligence-methods-diagnostics-coal-biomass-blends-co-combustion-pulverised-coal-burners-smolarz-w%C3%B3jcik-gromaszek-komada-lytvynenko-ussabekov-yesmakhanova-toigozhinova

73. Smolarz, A., Lytvynenko, V., Wojcik, W., Didyk, O., Mussabekova, A. Multifractal spectra classification of flame luminosity waveforms (2018) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 10808, https://www.semanticscholar.org/paper/Multifractal-spectra-classification-of-flame-Smolarz-Lytvynenko/d079045a663f1fb32d5c811788e1c655cc7f663b

74. Babichev, S., Lytvynenko, V., Skvor, J., Fiser, J. Model of the objective clustering inductive technology of gene expression profiles based on SOTA and DBSCAN clustering algorithms (2018) Advances in Intelligent Systems and Computing, 689, pp. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-70581-1_2

75. Babichev, S., Krejci, J., Bicanek, J., Lytvynenko, V. Gene expression sequences clustering based on the internal and external clustering criteria (2017) Proceedings of the 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2017, https://ieeexplore.ieee.org/document/8098744

76. Babichev, S., Lytvynenko, V., Osypenko, V. Implementation of the objective clustering inductive technology based on DBSCAN clustering algorithm (2017) Proceedings of the 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2017, 1, art. no. 8098832, pp. 479-484. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8098832

77. Okrenets, S., Fefelov, A., Lytvynenko, V., Osypenko, V., Korobchynskyi, M., Voronenko, M. Synthesis and learning of fuzzy neural networks for solving forecasting problems (2017) Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2017, 2, art. no. 8095253, pp. 1088-1093.https://www.semanticscholar.org/paper/Synthesis-and-learning-of-fuzzy-neural-networks-for-Okrenets-Fefelov/a3f7295d5f7fe1058cfc85e6f80bbc903d2 956 17

78. Babichev, S., Taif, M.A., Lytvynenko, V., Osypenko, V. Criterial analysis of gene expression sequences to create the objective clustering inductive technology (2017) 2017 IEEE 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2017 - Proceedings, art. no. 7939756, pp. 244-248. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7939756

79. Babichev, S.A., Gozhyj, A., Kornelyuk, A.I., Lytvynenko, V.I.Objective clustering inductive technology of gene expression profiles based on SOTA clustering algorithm (2017) Biopolymers and Cell, 33 (5), pp. 379-392. http://dx.doi.org/10.7124/bc.000961

80. Babichev, S., Lytvynenko, V., Korobchynskyi, M., Taiff, M.A. Objective clustering inductive technology of gene expression sequences features (2017) Communications in Computer and Information Science, 716, pp. 359-372. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-58274-0_29

81. Smolarz, A., Wojcik, W., Gromaszek, K., Komada, P., Lytvynenko, V.I., Mussabekov, N., Yesmakhanova, L., Toigozhinova, A. Artificial intelligence methods in diagnostics of coal-biomass blends co-combustion in pulverised coal burners (2017) Environmental Engineering V – Proceedings of the 5th National Congress of Environmental Engineering, pp. 311318. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781315281971-49/artificial-intelligence-methods-diagnostics-coal-biomass-blends-co-combustion-pulverised-coal-burners-smolarz-w%C3%B3jcik-gromaszek-komada-lytvynenko-mussabekov-yesmakhanova-toigozhinova

82. Wojcik, W., Osypenko, V.P., Osypenko, V.V., Lytvynenko, V.I., Askarova, N., Zhassandykyzy, M. Hydroecological investigations of water objects located on urban areas (2017) Environmental Engineering V - Proceedings of the 5th National Congress of Environmental Engineering, pp. 155160. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781315281971-27/hydroecological-investigations-water-objects-located-urban-areas-w%C3%B3jcik-osypenko-osypenko-lytvynenko-askarova-zhassandykyzy

83. Mashkov, V., Fiser, J., Lytvynenko, V. Evaluation of testing assignment for system level self-diagnosis (2016) Proceedings of the 2016 IEEE 1st International Conference on Data Stream Mining and Processing, DSMP 2016, art. no. 7583498, pp. 15-18. https://ieeexplore.ieee.org/document/7583498

84. Babichev, S., Taif, M.A., Lytvynenko, V. Inductive model of data clustering based on the agglomerative hierarchical algorithm (2016) Proceedings of the 2016 IEEE 1st International Conference on Data Stream Mining and Processing, DSMP 2016, art. no. 7583499, pp. 19-22. https://ieeexplore.ieee.org/document/8526753

85. Babichev, S.A., Kornelyuk, A.I., Lytvynenko, V.I., Osypenko, V.V. Computational analysis of microarray gene expression profiles of lung cancer (2016) Biopolymers and Cell, 32 (1), pp. 70-79. http://dx.doi.org/10.7124/bc.00090F

86. Lytvynenko, V., Smolarz, A., Wojcik, W., Ballester, J., Kozhukhovskaya, O., Gromaszek, K. Optical combustion sensor data interpretation using hybrid negative selection algorithm with artificial immune networks (2015) Mathematical Modeling and Computing, 2 (1), pp. 58-70.https://doi.org/10.23939/MMC2015.01.058

87. Wojcik, W., Lytvynenko, V., Smailova, S. Modified cooperative immune algorithm for solving classification problems (2013) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 8698, art. no. 86980R. https://doi.org/10.23939/MMC2015.01.058

88. Samkov, A., Suslova, G., Litvinenko, V., Zakharchenko, Y. Project management of aeronautical system upgrade in uncertain conditions (2011) Aviation, 15 (3), pp. 69-75. http://dx.doi.org/10.3846/16487788.2011.625148

89. Samkov, A., Suslova, G., Litvinenko, V., Zakharchenko, Y. Methodological aspects of aeronautical system upgrade (2010) Aviation, 14 (4), pp. 104-111. http://dx.doi.org/10.3846/aviation.2010.16

90. Lytvynenko, V.I. Artificial immune systems as means for inductive construction of optimum models for complex objects (2008) Journal of Automation and Information Sciences, 40 (6), pp. 41-59. https://www.dl.begellhouse.com/en/journals/2b6239406

278e43e,4c9ea8481a106c5a,4fe473cc6cf81d24.html?sgstd=1

91. Litvinenko, V.I., Bidyuk, PI., Bardachov, J.N., Sherstjuk, V.G., Fefelov, A.A. Combining clonal selection algorithm and gene expression programming for time series prediction (2005) Proceedings of the Third Workshop - 2005 IEEE Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2005, art. no. 4062107, pp. 133-138.https://ieeexplore.ieee.org/document/4062107

93. Litvinenko, V.I., Fefelov, A.A., Tkachuk, A.A., Hodakov, V.E. The application of genetic algorithms in planning activities at extreme situations (2002) Proceedings of the Joint Conference on Information Sciences, 6, pp. 639-642. https://ieeexplore.ieee.org/document/4062107

93. Litvinenko, V.I., Burgher, J.A., Vyshemirskij, V.S., Sokolova, N.A. Application of genetic algorithm for optimization gasoline fractions blending compounding (2002) Proceedings - 2002 IEEE International Conference on Artificial Intelligence Systems, ICAIS 2002, art. no. 1048134, pp. 391-394. https://ieeexplore.ieee.org/document/1048134

94. Litvinenko, V.I., Burgher, J.A., Tkachuk, A.A., Gnatjuk, V.J. The application of the distributed genetic algorithm to the decision of the packing in containers problem (2002) Proceedings - 2002 IEEE International Conference on Artificial Intelligence Systems, ICAIS 2002, art. no. 1048132, pp. 386-390. https://ieeexplore.ieee.org/document/1048132/citations#citations

95. Babichev, S. A., Lytvynenko, V. I., & Taif, M. A. (2017). ESTIMATION OF THE INDUCTIVE MODEL OF OBJECTS CLUSTERING STABILITY BASED ON THE K-MEANS ALGORITHM FOR DIFFERENT LEVELS OF DATA NOISE. Radio Electronics, Computer Science, Control, (4). https://doi.org/10.15588/1607-3274-2016-4-7

96. Babichev, S., Vyshemyrska, S., & Lytvynenko, V. (2019). IMPLEMENTATION OF DBSCAN CLUSTERING ALGORITHM WITHIN THE FRAMEWORK OF THE OBJECTIVE CLUSTERING INDUCTIVE TECHNOLOGY BASED ON R AND KNIME TOOLS. Radio Electronics, Computer Science, Control, (1). https://doi.org/10.15588/1607-3274-2019-1-8

Лур’є І.А.

1. Olszewski, S., Demchenko, V., Zaets, E., Lytvynenko, V., Lurie, I., Boskin, O., Gnatyuk, S. Streaming Algorithm to the Decomposition of a Polyatomic Molecules Mass Spectra on the Polychlorinated .Biphenyls Molecule Example (2022) Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 77, pp. 39-53. https://link.springer.com/chapter/ doi: 10.1007/978-3-030-82014-5_3

2. Olszewski, S., Tanasiichuk, Y., Mashkov, V., Lytvynenko, V., Lurie, I. Digital Method of Automated Non-destructive Diagnostics for High-power Magnetron Resonator Blocks (2022) International Journal of Image, Graphics and Signal Processing, 14 (1), pp. 40-49. https://www.mecs-press.org/ijigsp/v14n1.html

3. Olszewski, S., Lurie, I., Lytvynenko, V., Voronenko, M., Demchenko, V. Use of nonlinear models to estimate the spatio-temporal distribution of organochlorine pesticides (2021) CEUR Workshop Proceedings, 3021, pp. 180-188. http://ceur-ws.org/Vol-3021/

4. Lurie, I., Lytvynenko, V., Olszewski, S., Voronenko, M., Woicik, W., Boskin, O., Zhunissova, U., Sherstiuk, M. Application of inductive bayesian hierarchical clustering algorithm to identify brain tumors (2021) Advances in Intelligent Systems and Computing, 1246 AISC, pp. 567-584. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-54215-3_36

5. Lytvynenko, V., Kryvoruchko, O., Lurie, I., Savina, N., Naumov, O., Voronenko, M. Comparative studies of self-organizing algorithms for forecasting economic parameters (2020) International Journal of Modern Education and Computer Science, 12 (6), pp. 1-15. DOI: 10.5815/ijmecs.2020.06.01

6.Demchenko, V., Olszewski, S., Voronenko, M., Zaets, E., Savina, N., Lurie, I., Lytvynenko, V. Modeling and predicting the organochlorine pesticides concentration in the child's body based on their accumulation in the mother's body (2020) CEUR Workshop Proceedings, 2631, pp. 419-432. http://ceur-ws.org/Vol-2631/paper32.pdf

7.Lurie, I., Lytvynenko, V., Olszewski, S., Voronenko, M., Kornelyuk, A., Zhunissova, U., Boskin, I. The use of inductive methods to identify subtypes of glioblastomas in gene clustering (2020) CEUR Workshop Proceedings, 2631, pp. 406-418 http://ceur-ws.org/Vol-2631/

8. Hybrid Methods of GMDH-Neural Networks Synthesis and Training for Solving Problems of Time Series Forecasting // Volodymyr Lytvynenko, Waldemar Wojcik, Andrey Fefelov, Iryna Lurie, Nataliia Savina, Mariia Voronenko, Oleg Boskin, Saule Smailova // Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, 1020, pp. 513–531 (Scopus). DOI: 10.1007/978-3-030-26474-1_36

9. Forest cover type classification based on environment characteristics and machine learning technology // Vasyl Kiyko, Vasyl Lytvyn, Lubomyr Chyrun, Svitlana Vyshemyrska, Iryna Lurie, Mykhailo Hrubel// Communications in Computer and Information Science, 2020, 1158, pp. 501–524 (Scopus). DOI: 10.1007/978-3-030-61656-4_34

10.Lytvynenko, V., Savina, N., Krejci, J., Fefelov, A., Lurie, I., Voronenko, M., Lopushynskyi, I., Vorona, P. Dynamic bayesian networks in the problem of localizing the narcotic substances distribution (2020) Advances in Intelligent Systems and Computing, 1080 AISC, pp. 421-438. Cited 2 times.http://doi-org-443.webvpn.fjmu.edu.cn/ 10.1007/978-3-030-54215-3_20

11. Lytvynenko, V., Wojcik, W., Fefelov, A., Lurie, I., Savina, N., Voronenko, M., Boskin, O., Smailova, S. Hybrid Methods of GMDH-Neural Networks Synthesis and Training for Solving Problems of Time Series Forecasting (2020) Advances in Intelligent Systems and Computing, 1020, pp. 513-531. Cited 23 times. DOI: 10.1007/978-3-030-26474-1_36

12. Fefelova, I., Fefelov, A., Lytvynenko, V., DzierA%ak, R., Lurie, I., Savina, N., Voronenko, M., Vyshemyrska, S. Protein Tertiary Structure Prediction with Hybrid Clonal Selection and Differential Evolution Algorithms (2020) Advances in Intelligent Systems and Computing, 1020, pp. 673-688. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26474-1_47

13. Olszewski, S., Komada, P, Smolarz, A., Lytvynenko, V., Savina, N., Voronenko, M., Vyshemyrska, S., Omelchuk, A., Lurie, I. Some Features of the Numerical Deconvolution of Mixed Molecular Spectra (2020) Advances in Intelligent Systems and Computing, 1020, pp. 20-34. Cited 2 times.https://doi.org/10.1007/978-3-030-26474-1_2

14. Inductive technology of the target clusterization of enterprise's economic indicators of Ukraine // Lurie I., Podlevskyi A., Savina N., Voronenko M., Pashnina A., Lytvynenko V. // CEUR Workshop Proceedings, 2019, 2353, pp. 848–859 (Scopus).

15. Two step density-based object-inductive clustering algorithm // Lytvynenko V., Lurie I., Krejci J., Voronenko M., Savina N., Taif M.A. // CEUR Workshop Proceedings, 2019, 2386, pp. 117–135 (Scopus).

16. About innovation-investment designing of complex systems by inductive technology of system information-analytical research // Volodymyr Osypenko, Irina Lurie, Maryna Yakobchuk, Nataliia Savina, Oleg Boskin, Volodymyr Lytvynenko // Proceedings of the 2019 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2019, 2019, 1, pp. 424–430 (Scopus). DOI: 10.1109/IDAACS.2019.8924434

17.Voronenko, M., Lurie, I., Boskin, O., Zhunissova, U., Baranenko, R., Lytvynenko, V.Using Bayesian Methods for Predicting the Development of Children Autism (2019) 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory, ATIT 2019 - Proceedings, art. no. 9030523, pp. 525-529.DOI: 10.1109/ATIT49449.2019.9030523

18. Lytvynenko, V., Lurie, I., Voronenko, M., Fefelov, A., Savina, N., Lopushynskyi, I., Krejci, J., Vorona, P The use of Bayesian methods in the task of localizing the narcotic substances distribution (2019) International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, 2, art. no. 8929835, pp. 60-63. http://doi-org-443.webvpn.fjmu.edu.cn/10.1007/978-3-030-54215-3_20

19. Murzenko, O., Olszewski, S., Boskin, O., Lurie, I., Savina, N., Voronenko, M., Lytvynenko, V. Application of a combined approach for predicting a peptide-protein binding affinity using regulatory regression methods with advance reduction of features (2019) Proceedings of the 2019 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2019, 1, art. no. 8924244, pp. 431-435. DOI:10.1109/IDAACS.2019.8924244

20. Osypenko, V., Lurie, I., Yakobchuk, M., Savina, N., Boskin, O., Lytvynenko, V. About innovation-investment designing of complex systems by inductive technology of system information- analytical research (2019) Proceedings of the 2019 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2019, 1, art. no. 8924434, pp. 424-430.https://ieeexplore.ieee.org/document/8924434

21. Fefelov, A.O., Lytvynenko, V.I., Lurie, I.A., Osypenko, V.V., Melnychuk, I.M., Wojcik, W., Kalimoldayeva, S. Mutation schemes of the hybrid clonal selection algorithm for the reconstruction of gene regulatory networks (2019) Information Technology in Medical Diagnostics II - Proceedings of the International Scientific Internet Conference on Computer Graphics and Image Processing and 48th International Scientific and Practical Conference on Application of Lasers in Medicine and Biology, 2018, pp. 245-252. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9780429057618-9/mutation-schemes-hybrid-clonal-selection-algorithm-reconstruction-gene-regulatory-networks-fefelov-lytvynenko-lurie-osypenko-melnychuk-w%C3%B3jcik-kalimoldayeva

22. Smolarz, A., Olszewski, S., Lurie, I., Lytvynenko, V., Mussabekova, A., Tleshova, A. Detection of hidden parameters the classification of trends in the analysis of multifractal spectra (2019) Proceedings of SPIE –The International Society for Optical Engineering, 11045, art. no. 1104510.https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11045/1104510/Detection-of-hidden-parameters-the-classification-of-trends-in-the/10.1117/12.2522386.full

Корніловська Н.В.

1. Romanenko, V.I., Kornilovska, N.V. Expansion and compression of the momentum distribution of atoms in the field of the counter-propagating frequency-modulated waves. Eur. Phys. J. D 75, 250 (2021). https://doi.org/10.1140/epjd/s10053-021-00262-w

2. V. I. Romanenko, N. V. Kornilovska, O. G. Udovytska, L. P. Yatsenko. Spatial distribution of atoms in the field of intersecting standing bichromatic light waves/ UKRAINIAN JOURNAL OF PHYSICS. VOL 64 NO 2 (2019). – P 109-119. 0372-400Х (edition in ukrainian), 2071-0186 (edition in english), 2071-0194 (in electronicform) https://www.researchgate.net/publication/331354208_spatial_distribution_of_atoms_in_the_field_of_intersecting_standing_bichromatic_light_waves

3. V. I. Romanenko, N. V. Kornilovska. On the accuracy of error propagation calculations by analytic formulas obtained for the inverse transformation/ Ukrainian Journal of Physics. Vol. 64, No. 3 (2019). – P 217 -222. ISSN 2071-0194. (in electronic form) https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2019302/1344

4. N.V. Kornilovska, S. V. Vyshemyrska, I.A. Lurie. Modern information technologies for creating a consolidated information resource in monetary operations with cryptocurrency / Вісник Херсонського національного технічного університету. № 3(70). – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2019. – С. 133-140.

5. KornilovskaN.V., VyshemyrskaS.V., ZhovtonogV.О. Parsing internet resources using a chat bot to create a consolidated information resources in the field of employment in the field of information technology / Вісник Херсонського національного технічного університету. № 1(76). – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2021. – С. 99-105.

6. Kornilovska N.V.,Vyshemyrska S.V., Kolmykov M.О. Development of python electronic message information protection system using the PyCharm working area/ Вісник Херсонського національного технічного університету. № 1(76). – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2021. – С. 106-112.

7. Romanenko, V.I., Kornilovska, N.V., Yatsenko, L.P. Light pressure on nanoparticles in the field of counter-propagating bichromatic waves with an additional relaxation channel for the excited-state population. Ukrainian Journal of Physics, 2023, 68(4), Р 219–234. DOI: https://doi.org/10.15407/ujpe68.4.219 https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2022599

8. Serge Olszewski, Iryna Lurie, Volodymyr Lytvynenko, Violetta Demchenko, Mariia Voronenko, Natalia Kornilovska and Oleg Boskin. Regression Modeling for Monitoring Organochlorine Pesticide Residues. CEUR Workshop Proceedings, 2023, 3426, Р 204–218.

Вишемирська С.В.

1. Babichev S., Vyshemyrska S., Lytvynenko V. Implementation of Dbscan Clustering Algorithm within the Framework of the Objective Clustering Inductive Technology Based on R and Knime Tools. Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2019. № 1. С. 77-88. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/implementation-of-dbscan-clustering-algorithm-within-the-framework-of-the-objective-clustering-inductive-technology-based-on-r-and-knime/viewer

2. Ohnieva О., Vyshemyrska S., Papusha R. Risk analysis system Проблеми інформаційних технологій. 2019. №03(025). C. 18-29. URL: http://journals.kntu.net.ua/index.php/pit/article/view/495

3. Kornilovska N.V., Vyshemyrska S.V., Lurie I.A. Modern information technologies for creating a consolidated information resource in monetary operations with cryptocurrency. 2019. Вестник Херсонского национального технического университета. Вип. 3 (70). C. 133-139. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modern-information-technologies-for-creating-a-consolidated-information-resource-in-monetary-operations-with-cryptocurrency/viewer

4. Olszewski S., Komada P., Smolarz A., Lytvynenko V., Savina N., Voronenko M., Vyshemyrska S., Omelchuk A., Lurie I. Some Features of the Numerical Deconvolution of Mixed Molecular Spectra. Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. 2020. P. 20-34. URL://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-26474-1_2

5. Fefelova I., Fefelov A., Lytvynenko V., Dzierżak R., Lurie I., Savina N., Voronenko M., Vyshemyrska S. Protein Tertiary Structure Prediction with Hybrid Clonal Selection and Differential Evolution Algorithms. Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. 2020. P. 673-688. URL://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-26474-1_47

6. Danylyk V., Vysotska V., Lytvyn V., Vyshemyrska S., Lurie I., Luchkevych M. Detecting Items with the Biggest Weight Based on Neural Network and Machine Learning Methods. Data Stream Mining & Processing. 2020. P 383-396. URL://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-61656-4_26

7. Kiyko V., Lytvyn V., Chyrun L., Vyshemyrska S., Lurie I., Hrubel M. Forest Cover Type Classification Based on Environment Characteristics and Machine Learning Technology. Data Stream Mining & Processing. 2020. P 501-524. URL://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-61656-4_34

8. Vysotska V., Berko A., Lytvyn V., Kravets P., Dzyubyk L., Bardachov Yu., Vyshemyrska S. Information Resource Management Technology Based on Fuzzy Logic. International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence”. 2021. P. 164-192. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-54215-3_11

9. Kravets P., Lytvyn V., Vysotska V., Ryshkovets Yu., Vyshemyrska S., Smailova S. Dynamic Coordination of Strategies for Multi-agent Systems International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence”. 2021. P. 653-670. URL://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-54215-3_42

10. Bisikalo O., Vysotska V., Lytvyn V., Brodyak O., Vyshemyrska S., Rozov Yu. Experimental Investigation of Significant Keywords Search in Ukrainian Content Advances in Intelligent Systems and Computing V. 2021. Volume 1293. P. 3-29. URL: www.springer.com/gp/book/9783030632694

11. Naumov O., Voronenko M., Naumova O., Savina N., Vyshemyrska S., Korniychuk V., Lytvynenko V. Using Bayesian Networks to Estimate the Effectiveness of Innovative Projects. International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence”. 2022. P. 729-743. URL: link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-82014-5_50

12. Kornilovska N.V., Vyshemyrska S.V., Zhovtonog V.О. Parsing internet resources using a chat bot to create a consolidated information resources in the field of employment in the field of information technology. 2021. Вісник Херсонського національного технічного університету. Вип. 1(76). С. 99-105. URL: http://kntu.net.ua/ukr/content/download/85103/491932/file/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%201%20(76).pdf

13. Kornilovska N.V., Vyshemyrska S.V., Kolmykov M.О. Development of python electronic message information protection system using the PyCharm working area. 2021. Вісник Херсонського національного технічного університету. Вип. 1(76). С. 106-112. URL: http://kntu.net.ua/ukr/content/download/85103/491932/file/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%201%20(76).pdf

14. Sherstjuk V., Zharikova M., Didmanidze I., Dorovskaja I., Vyshemyrska S. Risk Modeling During Complex Dynamic System Evolution Using Abstract Event Network Model. CITRisk’2021: 2nd International Workshop on Computational & Information Technologies for Risk-Informed Systems, September 16–17, 2021, Kherson, Ukraine. P. 93-110. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3101/

15. Kravets P., Burov Ye., Lytvyn V., Vysotska V., Ryshkovets Yu., Brodyak O., Vyshemyrska V. Markovian Learning Methods in Decision-Making Systems. International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence”. 2022. P. 423-437. URL: link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-82014-5_28

16. Voronenko M., Kovalchuk O., Lytvynenko L., Vyshemyrska S., Krak Iu. An Expert System Prototype for the Early Diagnosis of Pneumonia. International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence”. 2022. P. 714-728. URL: link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-82014-5_49

17. Mashkov O., Bychkov А., Kalahnik G., Shevchenko V., Vyshemyrska S. Application of the Theory of Functional Stability in the Problems of Covering Territories by Sensory Networks. Lecture Notes in Data Engineering, Computational Intelligence, and Decision Making. 2023. P. 266-285. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-16203-9_16.

18. Novikov V., Voronenko M., Novikova A., Boskin O., Tyshchenko O., Rozov Yu., Bardachov Yu., Vyshemyrska S. Machine Learning of the Biotechnic System for Gastroesophageal Reflux Disease Monitoring. Lecture Notes in Data Engineering, Computational Intelligence, and Decision Making. 2023. P.387-406. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-16203-9_23

Вороненко М.О.

1. Using Bayesian Methods in the Task of Modeling the Patients' Pharmacoresistance Development. M. Voronenko, U. Zhunissova, S. Smailova, L. Lytvynenko, N. Savina, P. Mulesa, V. Lytvynenko . IAPGOŚ 2022, 12(2), р.77-82, p-ISSN 2083-0157, e-ISSN 2391-6761, http://doi.org/10.35784/iapgos.2968 2. Novel Methodology for Detecting Effective Features in Patients with Multiple Myeloma Szatkowska, M., Wójcik, W., Legieć, W., ...Lytvynenko, V., Voronenko, M. CEUR Workshop Proceedingsthis link is disabled, 2023, 3426, pp. 582–609 https://ceur-ws.org/Vol-3426/paper43.pdf 3/Regression Modeling for Monitoring Organochlorine Pesticide Residues Olszewski, S., Lurie, I., Lytvynenko, V., ...Kornilovska, N., Boskin, O. CEUR Workshop Proceedingsthis link is disabled, 2023, 3426, pp. 204–218 https://ceur-ws.org/Vol-3426/paper17.pdf
2. Using Bayesian Networks to Estimate the Effectiveness of Innovative Projects. Naumov,O., Voronenko,M., Naumova, O., ...Korniychuk, V., Lytvynenko, V. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies , 2022, 77, р. 729–743 https://doi.org/10.1007/978-3-030-82014-5_50

3. An Expert System Prototype for the Early Diagnosis of Pneumonia. Voronenko,M., Kovalchuk,O., Lytvynenko,L., Vyshemyrska,S., Krak, I. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 2022, 77, р. 714–728 https://doi.org/10.1007/978-3-030-82014-5_49

4. Lytvynenko, V.I., Voronenko, M.O., Kovalchuk, O., Zhunissova, U., Lytvynenko, L.N. Bayesian methods application for the differential diagnosis of the chronic obstructive pulmonary disease CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2917, стр. 851–862, http://ceur-ws.org/Vol-2917/paper48.pdf

5. Bayesian networks application to forecast the national economies development taking into account the water factor N. Savina, N., Kovshun, N., Kostrychenko, V., Voronenko, M., Koval, V. Volume 915, 2021, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management 15-16 October 2021, Odesa, Ukraine, 2021, 915(1), рр. 1-9, 012033 https://doi.org/10.1088/1755-1315/915/1/012033

6. Model of the formation of geographic baric fields Koroliouk, D., Zoziuk, M., Krysenko, P., Voronenko, M., Yakymenko, Y. CEUR Workshop Proceedings this link is disabled, 2021, v.3021, стр. 171–179

7. Use of nonlinear models to estimate the spatio-temporal distribution of organochlorine pesticides Olszewski, S., Lurie, I., Lytvynenko, V., Voronenko, M., Demchenko, V. CEUR Workshop Proceedingsthis link is disabled, 2021, v.3021, стр. 180–188

8. Application of inductive bayesian hierarchical clustering algorithm to identify brain tumors Lurie, I., Lytvynenko, V., Olszewski, S., ...Zhunissova, U., Sherstiuk, M. Advances in Intelligent Systems and Computing, AISC, 2021, v.1246 pp. 567–584, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-54215-3_36

9. Volodymyr Lytvynenko, Oleksandr Naumov, Mariia Voronenko, Jan Krejci Larisa Naumova, Dmytro Nikytenko, Nataliia Savina or Lytvynenko V. et al. (2021) Dynamic Bayesian Networks Application for Evaluating the Investment Projects Effectiveness. Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1246. pp. 315–330 Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54215-3_20

10. Voronenko M.A.1, Nikytenko D. V.2, Krejci J.V.3,Savina N.B.2, Lytvynenko V.I . Assessing the possibility of a country's economic growth using static Bayesian network models. Proceedings of the Third International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2020), Zaporizhzhia, Ukraine,April 27-May 1,2020, рр. 462-473. ISSN 1613-0073 Vol-2608 URN: urn:nbn:de:0074-2608-1 http://ceur-ws.org/Vol-2608/

11. Violetta Demchenko, Serge Olszewski, Mariia Voronenko, Eva Zaets, Nataliia Savina, Iryna Lurie, Volodymyr Lytvynenko Modeling and Predicting the Organochlorine Pesticides Concentration in the Child’s Body Based on their Accumulation in the Mother’s Body. Proceedings of the 2nd International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT+DS 2020). Volume I: Main Conference, Lviv-Shatsk, Ukraine, June 2-3, 2020. рр. 419-432 Vol-2631 urn:nbn:de:0074-2631-6 ISSN 1613-0073 http://ceur-ws.org/Vol-2631/

12. Iryna Lurie, Volodymyr Lytvynenko, Serge Olszewski, Mariia Voronenko, Alexander Kornelyuk, Ulzhalgas Zhunissova, Оleg Boskin The Use of Inductive Methods to Identify Subtypes of Glioblastomas in Gene Clustering Proceedings of the 2nd International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT+DS 2020). Volume I: Main Conference, Lviv-Shatsk, Ukraine, June 2-3, 2020. рр. 406-418 urn:nbn:de:0074-2631-6 ISSN 1613-0073 http://ceur-ws.org/Vol-2631/

13. Iryna Lurie,Volodymyr Lytvynenko,Serge Olszewski,Mariia Voronenko,Waldemar Woicik,Oleg Boskin, Ulzhalgas Zhunissova,Michael Sherstiuk or Lurie I. et al. (2021) Application of Inductive Bayesian Hierarchical Clustering Algorithm to Identify Brain Tumors. In: Babichev S., Lytvynenko V., Wójcik W., Vyshemyrskaya S. (eds) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1246. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54215-3_36

14. Volodymyr Lytvynenko, Oleksandr Naumov, Mariia Voronenko, Jan Krejci Larisa Naumova, Dmytro Nikytenko, Nataliia Savina or Lytvynenko V. et al. (2021) Dynamic Bayesian Networks Application for Evaluating the Investment Projects Effectiveness. In: Babichev S., Lytvynenko V., Wójcik W., Vyshemyrskaya S. (eds) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1246. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54215-3_20

15. Lytvynenko, V., Kryvoruchko, O., Lurie, I., Savina, N., Naumov, O., Voronenko, M. Comparative studies of self-organizing algorithms for forecasting economic parameters (2020) International Journal of Modern Education and Computer Science, 12 (6), pp. 1-15. DOI: 10.5815/ijmecs.2020.06.01

16. Olszewski, S., Zajets, Y., Demchenko, V., Boskin, O., Voronenko, M., Lytvynenko, V., Perova, I., Stepanchikov, D. Expansion of the capabilities of chromatography-mass spectrometry due to the numerical decomposition of the signal with the mutual superposition of mass spectra (2020) Communications in Computer and Information Science, 1158, pp. 218-237. DOI: 10.1007/978-3-030-61656-4_14

17. Voronenko, M., Naumov, O., Naumova, L., Topalova, E., Filippova, V., Lytvynenko, V. Analysis of the Effectiveness of an Investment Project Using Statistical Bayesian Networks (2020) 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 – Proceedings, art. no. 9208982, pp. 408-411. https://ieeexplore.ieee.org/document/9208982

18. Volodymyr Lytvynenko, Dmytro Nikytenko, Mariia Voronenko, Jan Krejci, Nataliіa Savina. Comparative Study of Noisy-MAX Nodes and General Nodes in Bayesian Network Models. Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). Volume I: Main Conference Lviv, Ukraine, April 23-24, 2020. CEUR Workshop Proceedings 2604, CEUR-WS.org 2020, Vol-2604, pp. 56-66 http://ceur-ws.org/Vol-2604/ ISSN 1613-0073

19. Iryna Fefelova, Andrey Fefelov, Mariia Voronenko , Alexander Kornelyuk, Anatoliy Sachenko, Eduard Ryzhkov, Volodymyr Lytvynenko “Predicting the Protein Tertiary Structure by Hybrid Clonal Selection Algorithms on 3D Square Lattice”, INTERNATIONAL WORKSHOP IT PROJECT MANAGEMENT 2020 (TCSET2020), February 18-20, рр. 965 – 968, 2020 DOI: 10.1109 / TCSET49122.2020.235581

20. M. Voronenko, I. Lurie, O. Boskin, U. Zhunissova, R. Baranenko and V. Lytvynenko, "Using Bayesian Methods for Predicting the Development of Children Autism," 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT), Kyiv, Ukraine, 2019, pp. 525-529, doi: 10.1109/ATIT49449.2019.9030523.

21. Volodymyr Lytvynenko, Nataliia Savina, Jan Krejci, Andry Fefelov, Іrina Lurie, Mariia Voronenko, Ivan Lopushynskyi and Petro Vorona «Dynamic Bayesian Networks in the Problem of Localizing the Narcotic Substances Distribution», Springer, AISC, volume 1080, pp.421-438. Print ISBN 978-3-030-33694-3, https://doi.org/10.1007/978-3-030-33695-0_29

22. Volodymyr Lytvynenko, Nataliia Savinа, Мariia Voronenko, Anna Pashnina, Roman Baranenko, Nataliia Krugla, Ivan Lopushynskyi. Development of the Dynamic Bayesian Network to Evaluate the National Law Enforcement Agencies’ Work. In: “The crossing point of Intelligent Data Acquisition & Advanced Computing Systems and East & West Scientists” (IDAACS-2019), pp. 418-424, September 18-21, Metz, France IEEE Catalog number: CFP19803-USB ISBN: 978-1-7281-4068-1

23. Volodymyr Lytvynenko, Nataliia Savinа, Мariia Voronenko, Nadia Doroschuk, Saule Smailova, Оleg Boskin, Tatyana Kravchenko. Development, Validation and Testing of the Bayesian Network of Educational Institutions Financing. In: “The crossing point of Intelligent Data Acquisition & Advanced Computing Systems and East & West Scientists” (IDAACS-2019), pp. 412-418, September 18-21, Metz, France IEEE Catalog number: CFP19803-USB ISBN: 978-1-7281-4068-1

24. Olszewski S., Komada P., Smolarz A., Lytvynenko V, Savina N, Voronenko M, Vyshemyrska S., Omelchuk A., Lurie I. (2020) Some Features of the Numerical Deconvolution of Mixed Molecular Spectra. In: Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1020, pp.20-34, Springer, Cham DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-26474-1_2

25. Mashkov V., Bicanek J., Bardachov Y., Voronenko M. (2020) Unconventional Approach to Unit Self-diagnosis. In: Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1020. pp.673-688, Springer, Cham DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-26474-1_6

26. Mashkov O., Kosenko V., Savina N., Rozov Y., Radetska S., Voronenko M. (2020) Information Technologies for Environmental Monitoring of Plankton Algae Distribution Based on Satellite Image Data. In: Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1020.pp.434-446, Springer, Cham DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-26474-1_31

27. Volodymyr Lytvynenko, Waldemar Wojcik, Andrey Fefelov, Iryna Lurie, Nataliia Savina, Mariia Voronenko, Oleg Boskin, Saule Smailova. (2020) Hybrid Methods of GMDH-Neural Networks Synthesis and Training for Solving Problems of Time Series Forecasting. In: Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1020.pp.513-531, Springer, Cham DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-26474-1_36

28. Iryna Fefelova, Andrey Fefelov, Volodymyr Lytvynenko, Róża Dzierżak, Iryna Lurie, Nataliia Savina, Mariia Voronenko, Svitlana Vyshemyrska. (2020) Protein Tertiary Structure Prediction with Hybrid Clonal Selection and Differential Evolution Algorithms. In: Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1020.pp.673-688, Springer, Cham DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-26474-1_47

29. Volodymyr Lytvynenko, Irіna Lurie, Jan Krejci, Mariia Voronenko, Nataliіa Savina, Mohamed Ali Taif. Two Step Density-Based Object-Inductive Clustering Algorithm. Proceedings of the Second International Workshop «Modern Machine Learning Technologies and Data Science» (MoMLeT&DS-2019), Shatsk, Ukraine, June 2-4, 2019, pp. 117-136. ISSN 1613-0073 http://ceur-ws.org/Vol-2386/

30. Fefelov A.O., Lytvynenko V.I., Taif M.A., Savina N.B.,Voronenko M.A., Lurie I.A., Boskin O.O.. Hybrid immune algorithms in the gene regulatory networks reconstruction. Proceedings of the Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine,April 15-19,2019, рр. 185-210. ISSN 1613-0073 URN: urn:nbn:de:0074-2353-0 http://ceur-ws.org/Vol-2353/

31. Viktor Mashkov, Jiri Fiser,Volodymyr Lytvynenko, Maria Voronenko. Evaluation of testing assignment for system level selfdiagnosis. Proceedings of the Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine,April 15-19,2019, рр. 1004-1019. ISSN 1613-0073 URN: urn:nbn:de:0074-2353-0 http://ceur-ws.org/Vol-2353/

32. Viktor Mashkov, Jirí Fiser, Volodymyr Lytvynenko and Maria Voronenko Diagnosis of Intermittently Faulty Units at System Level Data 2019, MDPI, Basel, Switzerland, 4(1), 44; doi:10.3390/data4010044, ISSN 2306-5729. Proceedings are indexed in the Emerging Sources Citation Index (ESCI), Web of Science and Scopus. https://mbox2.i.ua/read /INBOX/5c9e79d3b4d6/ ?p=4&_rand =1716142896

Карамушка М.В.

1. Карамушка М.В., Фролов М.В. Теоретичні основи моделювання бізнес-процесів. Економічна кібернетика: шлях до цифрової економіки: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Дніпро. – 2019. – С. 144-148.

2. Карамушка М.В., Докан В.М. Методичний підхід до оцінювання рівня антикризового потенціалу підприємства. Молодь у світі сучасних технологій: матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Херсон. – 2019. – С. 117-119.

3. Карамушка М.В., Фролов М.В. Класифікація видів моделювання бізнес-процесів. Молодь у світі сучасних технологій: матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Херсон. – 2019. – С. 166-169.

4. Карамушка М.В. Система управління туристичним підприємством з використанням сучасних інформаційних технологій. Стратегії, моделі та інформаційні технології в системах управління: колективна монографія / за ред. К.т.н., доцента Райко Г.О. – Херсон. – 2019. – 152с. – с. 141-152.

5. Карамушка М.В., Гумматов Г.Н. Застосування інформаційних технологій для інноваційного управління підприємством. Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні: Матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Херсон. – 2019. – С. 138-141. 6. Карамушка М.В., Поштар А.В. Зародження криптографії як інструменту захисту інформації.Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні: Матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Херсон. – 2019. – С. 74-76.

7. Карамушка М.В., Петров О.М. Інноваційні стратегії компаній нової економіки: сектор інформаційно-комунікаційних технологій. Молодь у світі сучасних технологій: матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Херсон. – 2020. – С. 161-164.

8. Карамушка М.В., Сітнікова А. К. Нові інструменти управління на базі інтернет-технологій і їх адаптація до управління персоналом, партнерами і продуктами компанії. Молодь у світі сучасних технологій: матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Херсон. – 2020. – С. 316-319.

9. Карамушка М.В., Тишковець А. С. Методика оцінки потенціалу економічної стійкості ІТ – підприємства. Молодь у світі сучасних технологій: матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Херсон. – 2020. – С. 213-216. 10. Карамушка М.В., Оцінка ефективності інноваційного управління підприємством на базі інформаційних систем. Використання інформаційних та комунікаційних технологій в сучасному цифровому суспільстві: колективна монографія / за ред. К.т.н., доцента Райко Г.О. – Херсон. – 2020. – 148с. – с. 118-130.

11. Карамушка М.В., Жук П.А. Концепція стратегічного управління страховими проектами.Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні: Матеріали ІIІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Херсон. – 2020. – С. 172-174.

12. Карамушка М.В., Лаптєва Я.В. Оцінка впровадження ІТ на підприємстві. Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні: Матеріали ІIІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Херсон. – 2020. – С. 121-124. 13. Karamushka M., Sokolov S. Optimal Control Problem For A Blood Insulin-Glucose Balance Mathematical Model елект. Сучасні інформаційні технології: стан та перспективи розвитку: Матеріали X Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів. - Херсон. – 2021. - С. 136-138.

14. Карамушка М.В., Хохлова В.С. Управління проєктною діяльністю в будівництві на основі цифрових технологій. Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Херсон. - 2021. – С. 184-187.

15. Карамушка М.В., Пустова А.К. Современное внедрение информационных систем на предприятии. Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Херсон. - 2021. – С. 120-121. 16. Карамушка М.В., Розсоховатський В.В. CRM та бізнес-процеси: Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Херсон. - 2022. – С. 78-80.

17. Карамушка М.В., Пустова А.К. Інформаційна економіка у повоєнному відновленні регіональної економіки. Синергія науки і бізнесу у повоєному відновлені Херсонщини. Міжнародна науково- практична конференція. Херсон. – 2023.

СВІДОЦТВА І ПАТЕНТИ

Анотація

Свідоцтва і патенти

Цивільський Ф.М., Передерій В.І., Серік О.А.

Комп’ютерна програма моніторингу педагогічного навантаження у ВНЗ, орієнтована на непрофесійного користувача «АРМ Викладач»

Передерій В.І., Цивільський Ф.М., Проців А.М.

Комп’ютерна підпрограма захисту інформації в адаптованих системах підтримки прийняття рішень ( АСППР) «Shiphr – EXPERT»

Цивільський Ф.М., Передерій В.І., Стасевич І.Ю.

Комп’ютерна програма обліку та моніторингу знань студентів «ЕКСПЕРТ-1»

Цивільський Ф.М., Передерій В.І.

Комп’ютерна програма контролю, моніторингу та прийняття рішень по підвищенню ефективності індивідуальних знань студентів у вищих навчальних закладах «ЕКСПЕРТ -2» (комп’ютерна програма «TestKSM»

Цивільський Ф.М., Передерій В.І., Соколовський О.Л.

Комп’ютерна програма формування та визначення експертних оцінок за допомогою теореми Байєса з використанням WEB середовища «ЕКСПЕРТ-3»

Рогальський Ф.Б., Корніловська Н.В.

Полосовий фільтр

Рогальський Ф.Б., Корніловська Н.В.

Широкополосний активний режекторний фільтр

Рогальський Ф.Б., Корніловська Н.В.

Широкополосний активний полосовий фільтр

Рогальський Ф.Б., Корніловська Н.В.

Широкополосний активний полосовий фільтр

Рогальський Ф.Б., Корніловська Н.В.

Широкополосний активний режекторний фільтр

Рогальський Ф.Б., Бражник О.М., Корніловська Н.В.

Широкосмуговий активний фільтр з цифровим регулюванням добротності