Виховна робота

Виховна робота на кафедрі інформатики і комп’ютерних наук» здійснюється

у відповідності до Конституції України, законів «Про освіту», «Про вищу освіту», Указу Президента України «Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні», «Концепції національного виховання студентської молоді» МОН України інших нормативних актів, що регламентують підготовку висококваліфікованих спеціалістів, організацію навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації. На початку навчального року розробляються план виховної роботи кафедри та плани кураторів, у яких відображені основні моменти виховної роботи співробітників кафедри зі студентами на навчальний рік. Документи обговорюються і затверджуються на методичному засіданні кафедри.

Викладачами Н.В.Корніловської та І.А.Лурь’є на кафедрі щороку проводиться олімпіада з програмування серед студентів 1-3 курсів.

Викладачі кафедри популяризують науку серед школярів. Так викладачі, В.І.Литвиненко, С.В.Вишемирська та І.А.Лур’є є постійними членами журі Малої академії наук.