06. Освітні та освітньо-професійні програми та перелік освітніх компонентів, передбачених відповідною програмою

Освітньо-професійні програми підготовки фахових молодших бакалаврів у ВСП "Економіко-технологічний фаховий коледж ХНТУ"

https://cutt.ly/BPl2hsn