07. Інформація про ліцензований обсяг за кожною спеціальністю

Інформація про ліцензований обсяг

Спеціальність

Ліцензовані обсяги

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Освітній професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

71

Облік і оподаткування

40

72

Фінанси, банківська справа та страхування

30

76

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

50

121

Інженерія програмного забезпечення

30

182

Технології легкої промисловсоті
(Швейне виробництво"

30