08. Мова освітнього процесу

  • Мовою освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі "Економіко-технологічний фаховий коледж ХНТУ" є державна мова.
  • Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства у ВСП "ЕТФК ХНТУ" створюються належні умови для вивчення державної мови.
  • ВСП "ЕТФК ХНТУ" сприяє вивченню мов міжнародного спілкування - англійської, німецької.