Програми вступих іспитів (АСПІРАНТУРА)

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

Спеціальність 051 Економіка

Освітньо-наукова програма: Економіка

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітньо-наукова програма: Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Спеціальність 073 Менеджмент

Освітньо-наукова програма: Менеджмент

Спеціальність 075 Маркетинг

Освітньо-наукова програма: Маркетинг

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

Освітньо-наукова програма: Комп'ютерні науки

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології

Освітньо-наукова програма: Інформаційні системи та технології

Спеціальність 132 Матеріалознавство

Освітньо-наукова програма: Матеріалознавство

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

Освітньо-наукова програма: Хімічні технології та інженерія

Спеціальність 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Освітньо-наукова програма: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Спеціальність 181 Харчові технології

Освітньо-наукова програма: Харчові технології

Спеціальність 182 Технології легкої промисловості

Освітньо-наукова програма: Технології легкої промисловості

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-наукова програма: Публічне управління та адміністрування

Програма вступного іспиту з іноземної мови для всіх спеціальностей всіх галузей знань для здобуття освітньо-наукового ступеня доктор філософії