ПЕРЕДЕРІЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ

Здобувач наукового ступеня: ПЕРЕДЕРІЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ

Шифр спеціальності: 05.13.06 – інформаційні технології

На здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Назва дисертації: «Моделі, методи та інформаційні технології прийняття рішень в організаційно-технічних системах критичного застосування»