Головна

Про університет / Новини університету / АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» ТА 075 «МАРКЕТИНГ» НА ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ, МАРКЕТИНГУ І ТУРИЗМУ

АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» ТА 075 «МАРКЕТИНГ» НА ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ, МАРКЕТИНГУ І ТУРИЗМУ

26 червня 2024 року на засіданні кафедри менеджменту, маркетингу і туризму проведено атестацію здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг».

На атестації були присутні здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, завідувач кафедри менеджменту, маркетингу і туризму Набока Р.М, завідувачка аспірантури і докторантури ХНТУ Куліш І.М., наукові керівники здобувачів та члени кафедри.

Для проходження атестації аспіранти підготували та надали своїм науковим керівникам для затвердження атестаційний лист та річний звіт з наукової складової. Аспіранти кафедри продемонстрували високий рівень зацікавленості до процесу наукового пошуку та виконання дисертаційного дослідження в рамках визначених тем. Було відмічено наукову активність аспірантів кафедри та їх участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновленні регіонів України», яка проводилась 24-26 квітня 2024 року під егідою МОН. (http://surl.li/jqdxmn)
Куліш Ірина Миколаївна розповіла останні новини про умови підготовки дисертаційних робіт, вимоги щодо кількості і якості наукових публікацій.
Завідувач кафедри, Набока Руслан Миколайович, акцентував увагу на необхідності вчасно виконувати всі вимоги: дотримуватися індивідуального плану виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії, публікувати наукові результати у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection, монографіях, активно приймати участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.
В результаті обговорення члени кафедри прийняли позитивні рішення щодо затвердження всіх звітів аспірантів і рекомендували їх для подальшого навчання в аспірантурі.Атестацію пройшли здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:1. Спеціальності 073 «Менеджмент»:1.Сіроштан Вікторія Олександрівна, (2-й р.н.), керівник – к.е.н., доцент Набока Р.М.2.Рижих Максим Ігорович (1-й р.н.), керівник – д.е.н., професор Корчевська Л.О.3.Шандов Ростислав Андрійович, (1-й р.н.), керівник – к.е.н., доцент Набока Р.М.4.Бериславський Сергій Миколайович, (1-й р.н.), керівник – д.е.н., професор Савін С.Ю.5.Білан Євгеній Віталійович, (1-й р.н.), керівник – к.е.н., доцент Бериславська А.В.6.Близький Артем Миколайович, (1-й р.н.), керівник – к.е.н., доцент Якушев О.В.7.Зубарєв Сергій Володимирович, (1-й р.н.), керівник – к.е.н., доцент Якушев О.В.8.Міронов Андрій Ігорович, (1-й р.н.), керівник – к.е.н., доцент Кокорєва О.В.9.Новіцький Микола Вікторович, (1-й р.н.), керівник – д.е.н., професор Джерелюк Ю.О.10.Островський Володимир Ігорович, (1-й р.н.), керівник – д.е.н., професор Савін С.Ю.11.Остроус Гліб Станіславович, (1-й р.н.), керівник – д.е.н., професор Савін С.Ю.12. Підкуйко Андрій Борисович, (1-й р.н.), керівник – к.е.н., доцент Бериславська А.В.13.Попович Нелік Нелікович, (1-й р.н.), керівник – д.е.н., професор Джерелюк Ю.О.14.Морозова Юлія Михайлівна, (1-й р.н.), керівник – д.е.н., професор Корчевська Л.О.2. Спеціальності 075 «Маркетинг»:15.Іващенко Сергій Миколайович (1-й р.н.), керівник – к.е.н., доцент Глинська А.Є.16.Лященко Олександр Леонідович, (1-й р.н.), керівник – к.е.н., доцент Глинська А.Є.17.Максименко Юрій Миколайович, (1-й р.н.), керівник – к.е.н., доцент Глинська А.Є.18.Понідзельський Іван Вікторович, (1-й р.н.), керівник – к.е.н., доцент Кокорєва О.В.19.Сердюк Олександр Павлович, (1-й р.н.), керівник – к.е.н., доцент Якушев О.В.