Головна

Про університет / Новини університету / ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА МАГІСТРІВ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ: ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА МАГІСТРІВ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ: ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ

Навчальним планом підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» передбачено виконання індивідуальних завдань.

Творча, наближена до наукового осмислення і узагальнення робота можлива лише як результат організації самостійного навчання з обов’язковою присутністю в ній цілепокладання та його досягнення за допомогою ефективних технологічних схем самоосвіти. Крім того, така робота повинна бути індивідуалізованою з врахуванням рівня творчих можливостей кожного студента, його навчальних здобутків, професійних інтересів, навчальної активності тощо. Саме такий підхід став основою для виконання індивідуальних завдань магістрами кафедри фінансів, обліку та оподаткування.

Під час виконання індивідуальних завдань, як важливої складової навчального процесу, здобувачі 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійних програм «Облік і оподаткування» та «Фінанси і кредит» успішно прослухали курси:

- «CASE STUDY: як вирішувати складні завдання в бізнесі та в житті»;

- «ОСББ: Абетка успіху: Бухгалтерський облік для ОСББ»;

- «Є-data: можливості та ефективний контроль за публічними фінансами»

на платформі неформальної освіти Prometeus.

Кожен успішно пройдений курс індивідуальних завдань відкривав перед студентами нові широкі можливості. Такий підхід дозволив здобувачам не лише глибше вивчити предмет дослідження, але й розвинути навички до вирішення професійних завдань та можливостей реалізації творчого потенціалу.

В процесі виконання індивідуальних завдань студенти отримали важливий досвід самостійної роботи, адаптуючи знання до власних потреб та цілей, адже кожен курс став новим етапом у професійному та освітньому зростанні магістрів спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», забезпечуючи не лише теоретичні знання, а й практичні навички для подальших викликів.

Наприкінці кожного курсу здобувачі успішно пройшли фінальні тести і отримали іменні сертифікати, які підтверджують їхню здатність самостійно освоїти навчальний матеріал та відображають достатній рівень засвоєних знань і навичок, що становлять тверду основу для подальшого професійного зростання.

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування пишається досягненнями здобувачів спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», які є показником вдалого науково-педагогічного впливу та здатності викладачів надихати студентську молодь на вивчення та саморозвиток.