Головна

Про університет / Новини університету / МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНЕ СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНЕ СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування к.е.н., доцент Оксана ПОСАДНЄВА у період з 12.02.2024 р. – 08.04.2024 р. взяла участь у Міжнародному дистанційному науково-педагогічному стажуванні на тему: «Управління трансфером освітніх технологій в країнах Європейського Союзу», організаторами якого виступили Технічний університет Данії та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян.

Міжнародне науково-педагогічне стажування викладачів є важливою складовою розвитку вищої освіти в сучасному світі. Ця ініціатива сприяє обміну досвідом та знаннями між викладачами з різних країн, підвищенню кваліфікації та розширенню міжнародних наукових контактів.

В процесі науково-педагогічного стажування були розглянуті такі теми:

- сучасні освітні технології (20 годин);

- сутність, класифікації, ефективність (20 годин);

- освітні технології (навчання в цифровому суспільстві) (20 годин);

- управління трансфером освітніх технологій в країнах ЄС (20 годин);

- використання трансферу технологій в освіті (20 годин);

- управління трансфером освітніх технологій в Україні (20 годин);

- роль трансферу технологій в освіті (Стенфордський університет) (20 годин);

- потенціал трансферу технологій (20 годин);

- трансфер технологій у XXI столітті (20 годин).

Загальний обсяг стажування – 6 кредитів (180 годин).

Умови євроінтеграції, які наразі відбуваються в Україні у різних сферах соціально-економічного життя, зокрема в науці, підвищують актуальність питання трансферу освітніх технологій. Розвиток процесів глобалізації науки та освіти, діджиталізація, посилення внутрішньої та міжнародної конкуренції між університетами вимагають подальшого розвитку академічного трансферу технологій. Тому проходження науково-педагогічного стажування за цією тематикою є одним із шляхів підвищення фахового рівня викладача.

За результатами успішного проходження стажування Оксана ПОСАДНЄВА отримала міжнародний сертифікат.

Викладачі кафедри фінансів, обліку та оподаткування Херсонського національного технічного університету постійно долучаються до заходів підвищення кваліфікації та науково-педагогічного стажування задля вдосконалення своєї професійної майстерності і отримання найкращих результатів у викладацькій і науковій діяльності. Отримана під час цих заходів інформація використовується в подальшій освітній діяльності для студентів спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».