Головна

Про університет / Новини університету / ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ І НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ЯК СТУДЕНТИ КАФЕДРИ ТСТС ДОСЯГАЮТЬ УСПІХІВ У НАУКОВІЙ СФЕРІ

ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ І НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ЯК СТУДЕНТИ КАФЕДРИ ТСТС ДОСЯГАЮТЬ УСПІХІВ У НАУКОВІЙ СФЕРІ

Навчання через науку стає все більш популярним методом освіти, який дозволяє студентам не лише засвоювати теоретичні знання, але й активно впроваджувати їх у практику. Цей підхід стимулює самостійність, креативність та дослідницький підхід до навчання, що є важливими складовими успішної кар'єри в науковій галузі.

Один із яскравих прикладів ефективності такого навчання можна побачити серед студентів, які активно публікують свої наукові досягнення. Впродовж останніх років, студенти кафедри ТСТС здійснили значний внесок у наукову спільноту через публікації статей у наукових журналах та участь у міжнародних конференціях.

Одним із основних аспектів, який забезпечує успіх студентів у науковій діяльності, є підтримка досвідчених викладачів та наукових керівників. Вони не лише надають методичну підтримку і поради щодо вибору тем досліджень, але і мотивують студентів до досягнення нових наукових результатів. Крім того, інтеграція студентських досліджень у наукове середовище сприяє активному обміну ідеями і знаннями. Участь у конференціях дає можливість не лише представити свої власні роботи, а й навчитися від інших дослідників, що сприяє розвитку критичного мислення та збагаченню наукового дискурсу.Зокрема, на нещодавній конференції «Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновленні регіонів України», та науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених з автоматичного управління присвяченої Дню ракетно-космічної галузі України були опубліковані тези за участі студентів групи 5АТ та групи 2АТ Падолочного Дмитра, Шильцина Ярослава, Салманова Расіма, Єременко Григорія. Дослідження підтримують основну автомобільну тематику кафедри – дослідження теплоакумуляційної техніки для полегшення пуску двигуна, але ж є і дослідження з матеріалознавчої тематики*. Таким чином, поєднання навчання та наукового дослідження відкриває студентам широкі можливості для самореалізації та професійного зростання. Воно стимулює креативність, розвиває аналітичне мислення та сприяє формуванню майбутніх лідерів у сфері науки.
1. Русанов С.А., Клюєв О.І., Шатохіна І.А., Шильцин Я.В., Салманов Р.С. Екологічні аспекти застосування теплоакумуляційної техніки на транспорті // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновленні регіонів України»: Збірник наукових праць / Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2024.2. Русанов С.А., Єременко Г.В., Клюєв О.І., Лобов О.О.Перспективи застосування теплоакумуляторів на автомобільному транспорті // Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених з автоматичного управління присвяченої Дню ракетно-космічної галузі України : Збірник наукових праць / Під редакцією Г.В. Рудакової та ін. - Херсон-Хмельницький : Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2024. - 154 с.*3. Макаренко В.Д., Лобов О.О., Падолочний Д.О. Дослідження впливу корозійного середовища на тривалу втомленість сталевих каналізаційних конструкцій // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновленні регіонів України»: Збірник наукових праць / Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2024.