Головна

Про університет / Новини університету / ЗАСТОСУВАННЯ ІТ-РІШЕНЬ У ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ЗАСТОСУВАННЯ ІТ-РІШЕНЬ У ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Робота секції «Застосування ІТ-рішень у повоєнному відновленні регіональної економіки» викликала дуже велику зацікавленість в учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновленні регіонів України», зібравши більше 100 представників від підприємств ІТ-бізнесу, науково-педагогічної спільноти та студентства.

Надзвичайно активно долучилися до роботи секції «Застосування ІТ-рішень у повоєнному відновленні регіональної економіки» викладачі та студенти спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека та захист інформації», 126 «Інформаційні системи та технології» кафедри комп’ютерних систем та мереж факультету інформаційних технологій та дизайну Херсонського національного технічного університету. Для викладачів кафедри комп’ютерних систем та мереж, участь у роботі цієї секції конференції стала джерелом нових наукових і методичних знань, натхнення для подальшого вдосконалювання концепцій викладання та навчально-методичних комплексів дисциплін. Студенти кафедри комп’ютерних систем та мереж, у процесі спілкування зі стейкхолдерами під час роботи секції «Застосування ІТ-рішень у повоєнному відновленні регіональної економіки», отримали посилену позитивну мотивацію до набуття сучасних знань і вмінь, активізації участі в науково-дослідній роботі, самовдосконалювання своєї особистості та фахової компетенції з метою підвищення рівня конкурентоспроможності на ринку праці. Логічним продовженням роботи цієї секції конференції стало обговорення поставлених на ній питань під час спеціального сумісного засідання всіх трьох секцій студентської наукової проблемної групи кафедри комп’ютерних систем та мереж факультету інформаційних технологій та дизайну ХНТУ, що було ініційоване студентами.

Засідання секції 6 «Застосування ІТ-рішень у повоєнному відновленні регіональної економіки» ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновленні регіонів України», що відбулося 25 квітня 2024 р., проводив модератор конференції, декан факультету інформаційних технологій та дизайну Херсонського національного технічного університету, кандидат технічних наук, доцент Козел Віктор Миколайович , який організував роботу секції в форматі активного та продуктивного діалогу. Ефективну технічну підтримку роботи секції здійснив Чорний Дмитро Олегович, асистент кафедри програмних засобів і технологій Херсонського національного технічного університету. Програмою роботи секції «Застосування ІТ-рішень у повоєнному відновленні регіональної економіки» було охоплене широке коло питань для обговорення за такою тематикою: повоєнне відновлення регіонів і освіта в сфері ІТ; відновлення регіональної економіки з використанням інформаційних технологій; сучасні тенденції застосування інформаційних технологій і ШІ; цифрові інструменти та відновлення інфраструктури; сучасні підходи до забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури.

Спікер Олександр Краковецький, CTO (Донор UA), CEO (DevRain) і Microsoft Al Most Valuable Professional (Microsoft) виступив із доповіддю «Освітній переворот: роль штучного інтелекту у створенні адаптивних навчальних екосистем». Доповідач Боскін Олег Осипович, старший викладач кафедри програмних засобів і технологій Херсонського національного технічного університету розкрив питання «Стратегії та заходи безпеки в соціальній інженерії: захист від маніпуляцій та шахрайства в онлайн середовищі». Спікер Зуб Павло, співкерівник групи компаній HOTKEY, представив відомості щодо стану реалізації проєкту Simbioz.EMS, місією котрого є зробити бізнес України конкурентним та інвестиційно привабливим, шляхом системного впровадження інноваційних інструментів діджиталізації світового рівня. Доповідь Хохлова Вадима Анатолійовича, Senior mobile-developer ТОВ «Tangram», та Добровольської Вікторії Анатоліївни, кандидата історичних наук, доцента, завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогіки Херсонської державної морської академії (м. Херсон) було присвячено темі «Розробка інформаційних систем з урахуванням аспектів міжкультурної комунікації». Спікери Щедролосьєв Дмитро Євгенович, керівник центру розробки DataArt у Херсоні та Третьякова Ірина Валеріївна, HRM Lead, DataArt Kherson) висвітлили тему «Освітні трансформації як наслідок змін світових тенденцій в ІТ». Виступ Величка Юрія Ігоровича, Technical Project Manager ІТ-індустрія Postindustria надав можливість слухачам долучитися до сучасного стану такого питання: «Потенціальні шляхи розвитку закладів вищої освіти в сфері інформаційних технологій розташованих в регіонах проведення бойових дій». Іванчук Олексій Вікторович, аспірант кафедри комп’ютерних систем та мереж Херсонського національного технічного університету, висвітлив тему «Модель SaaS як оптимальний метод доступу до програмного забезпечення». За підсумками дискусії, учасники секції дійшли таких висновків: удосконалення ІТ-освіти є вигідною інвестицією до прогресу підприємств ІТ-бізнесу; сучасні ІТ-фахівці мають бути на високому рівні обізнані з питаннями кібербезпеки; якість підготовки студентів і випускників факультету інформаційних технологій та дизайну ХНТУ дозволяє їм успішно долучатися до наукових проєктів практичного спрямування та бути конкурентоспроможними на вітчизняному та світовому ринку праці; для якнайшвидшої реалізації інвестиційних ІТ-проєктів, потрібна активна підтримка держави.