Головна

Про університет / Вчена рада / Оголошення про конкурс

Оголошення про конкурс

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Херсонський національний технічний університет

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016, тел. +38(0382) 77-35-65

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР

 • менеджменту, маркетингу і туризму - 1,0 посада
 • галузевого перекладу та іноземних мов - 1,0 посада
 • фінансів, обліку та оподаткування – 1,0 посада
 • комп’ютерних систем та мереж – 1,0 посада
 • інформатики і комп’ютерних наук – 1,0 посада
 • програмних засобів і технологій – 1,0 посада
 • дизайну – 1,0 посада
 • харчових технологій – 1,0 посада
 • товарознавства, стандартизації та сертифікації – 1,0 посада
 • хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції – 1,0 посада
 • автоматизації, робототехніки і мехатроніки – 1,0 посада

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

– заяву на ім’я ректора про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч) і завізовану деканом факультету та профільним проректором;

– особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в Університеті);

– 2 фото 3х4 см (для претендентів, які не працюють в Університеті);

– копії дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів доцента, старшого наукового співробітника, професора (для претендентів, які не працюють в Університеті);

– копію паспорта (для претендентів, які не працюють в Університеті);

– копію трудової книжки (для претендентів, які не працюють в Університеті);

– список наукових та навчально-методичних праць (для претендентів, які працюють в Університеті, з часу останнього обрання);

– автобіографію (для претендентів, які не працюють в Університеті);

– оригінали всіх поданих документів для здійснення перевірки автентичності копій (для претендентів, які не працюють в Університеті);

– дані рейтингового оцінювання претендента (для претендентів, які працюють в Університеті);

- копію документа, що підтверджує рівень володіння державною мовою претендентом. Це може бути копія документа про повну загальну середню освіту, який підтверджує вивчення української мови як навчального предмета (дисципліни) або копію державного сертифіката про рівень володіння державною мовою;

– звіт претендента за попередній період діяльності, затверджений на засіданні відповідної кафедри;

– програма розвитку кафедри;

– згоду на обробку персональних даних (для претендентів, які не працюють в Університеті).

Претендентом, за його бажанням, можуть бути надані й інші документи, що засвідчують його професійні якості.

Документи приймаються упродовж 30 днів з дня опублікування оголошення та подаються особисто претендентом вченому секретареві ХНТУ за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 110/1, каб. № 204, надсилаються поштою або у сканованому вигляді (формат PDF) за посиланням:

https://cloud.recosha.com/s/cWsy8FrXM6XeFKT

29 серпня 2023 р.