Про факультет

Наприкінці 1950-х років в рамках повоєнного відновлення рішенням Уряду Херсон мав перетворитися на індустріальний центр. Для здійснення цих планів необхідні були фахівці технічних спеціальностей, тому і з'явився в нашому місті навчальний заклад, здатний забезпечити ці потреби.

Факультет інженерії та транспорту один із найстарших в нашому університеті, при його створенні у 1963 році він мав назву механіко-технологічний.

З розвитком економіки змінювалась потреба в фахівцях певних професій, тому кафедри факультету крокували в ногу з часом і готували спеціалістів актуальних спеціальностей.

Високо кваліфіковані викладачі навчають конструювати, виготовляти і ремонтувати будь-які машини і техніку: транспортну, електричну, енергетичну, механічну, побутову; управлінню перевезеннями вантажів і пасажирів; проєктуванню інтелектуальних систем автоматизації та керуванню з використанням штучного інтелекту, технологій машинного навчання та нейронних мереж.

Випускники факультету готуються до роботи на підприємствах різних галузей і форм власності. Після одержання навичок практичної роботи вони можуть займати посади керівників підприємств, структурних підрозділів, відділень і служб.

Факультет постійно вдосконалює навчальний процес, впроваджує сучасні методи навчання з використанням передових інформаційно-комп'ютерних технологій, підсилює методичне забезпечення навчальних дисциплін, розвиває наукові й виробничі зв'язки. Практична підготовка проводиться на передових промислових, автотранспортних і енергетичних підприємствах і організаціях із залученням висококваліфікованих фахівців-виробничників. Індивідуально організовується практична підготовка за кордоном.

На факультеті функціонують виборчі органи студентського самоврядування у вигляді студентських рад груп, курсів, факультету, гуртожитку, які захищають права й інтереси студентів, сприяють навчальній, науковій і творчій діяльності, допомагають у створенні різноманітних студентських кружків, секцій. Регулярно, при сприянні студентських рад, проводяться соціологічні дослідження серед студентів.

На факультеті має місце активна наукова робота. Готуються та захищаються кандидатські та докторські дисертації.

Студенти факультету беруть участь у наукових дослідженнях з бюджетної й господарчої тематики кафедр, у наукових конференціях, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, є авторами й співавторами наукових статей, є активними учасниками міжнародних та всеукраїнських конкурсів, олімпіад та науково-практичних конференцій.