Науково-методична література

Мета проекту – підготовка учнівської молоді до майбутнього сімейного життя на основі традиційних для України сімейних цінностей, родинних традицій і звичаїв, подружніх і батьківсько-дитячих взаємин.

Мета реалізується через виконання таких завдань:

– усвідомлення юнаками і дівчатами традиційних для українського народу сімейних цінностей як моральної основи життєдіяльності кожної сучасної людини;

– оволодіння учнями знаннями щодо створення та розвитку щасливої сім’ї, джерелом якої є любов;

– поглиблення уявлень учнівської молоді про специфіку подружніх, родинних і дитячо-батьківських взаємин;

– формування звички і потреби використовувати в повсякденному житті стильові характеристики чоловічої і жіночої поведінки;

– розвиток учнівської молоді ціннісного ставлення до майбутньої власної сім’ї, її створення, розвитку та процвітання на основі любові, поваги та згуртованості;

– актуалізація потреби в самовдосконаленні й розвитку особистісних якостей, необхідних для майбутнього сімейного життя.

Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах:

- практико-орієнтований посібник навчальної програми «Сімейні цінності» (9 годин) для педагогічних працівників /авт. колектив: О.В. Мельник, Т.В. Кравченко, Л.В. Канішевська, В.Г. Панок/;

- навчально-методичний посібник до зазначеної програми (70 годин) для педагогічних працівників /авт. колектив: О.В. Мельник, Т.В.Кравченко, Л.В. Канішевська, В.Г. Панок/;

- програма підготовки педагогів до реалізації курсу «Сімейні цінності» в системі післядипломної освіти /автори: О.В. Мельник, Л.В. Корецька, В.І.Прит/

- сімейні цінності Василя Сухомлинського: тематичний збірник статей В.О. Сухомлинського до навчальної програми "Сімейні цінності"/ укладачі: Корецька Л.В., Пріт В.І., Ємельяненко С.А., Царик Л.П., Наумова Н.К/

Посібники укладені відповідно до змісту комплексу зазначених вище навчальних програм сімейного виховання «Сімейні цінності».