Нормативна база

Рішення Комітету Верховної Ради України щодо рекомендацій круглого столу на тему: «Деякі аспекти реалізації державної сімейної політики в Україні» (протокол № 10 від 14 травня 2013 року)

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.04.2013 №1/9-235 "Про впровадження навчальних програм "Сімейні цінності"

Концепція сімейного виховання в системі освіти України "Щаслива родина". Схвалено Вченою радою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 9 від 14 листопада 2012 року)

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 №325 «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року»

Постанова Верховної Ради України від 08.12.2015 № 854-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Сімейна політика України - цілі та завдання»