Магістратура

       

Освітній рівень

Форма навчання

Бюджетні місця

Кредити

Денна / Заочна

МОН – до 10 осіб НАДС – до 100 осіб

90 ECT S

     

Термін навчання

Ліцензійний обсяг

Платне навчання (за 1 рік/всього)

Магістратура

1 рік 4 місяці

300 осіб із урахуванням терміну. навчання

Денна – 29500 / 44250 грн. *

Заочна – 20700 / 31050 грн. *

* Ціни 2023 року

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "Публічне управління та адміністрування"

 
 

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Обов’язкові дисципліни

1 семестр

2 семестр

,3 семестр

Професійна іноземна мова в публічному управлінні

Публічна політика

Бюджетна політика, фінанси та економіка врядування

Академічна мова, методологія та організація наукових досліджень

 

Комунікація та взаємодія в публічному управлінні

Психологічна взаємодія в публічному управлінні

 

Виробнича практика

Стратегічне управління та управління змінами

 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит

Публічна служба

 

Кваліфікаційна робота магістра

Територіальна організація публічної влади

   

Електронна демократія

   

Вибіркові дисципліни

Здобувач має обрати дисципліни вільного вибору відповідно до Положення про порядок забезпечення права студентів ХНТУ на вільний вибір навчальних дисциплін освітньої програми.

Для ознайомлення з переліком дисциплін скористайтеся Каталогом вибіркових дисциплін.

Для студентів магістерського рівня необхідно обрати5 дисциплін , з них 1 - з каталогу загальних дисциплін та 4 – з каталогу професійних дисциплін.

 

Дисципліна 1 з каталогу загальних дисциплін

 
 

Дисципліна 2 з каталогу професійних дисциплін

 
 

Дисципліна 3 з каталогу професійних дисциплін

 
 

Дисципліна 4 з каталогу професійних дисциплін

 
 

Дисципліна 5 з каталогу професійних дисциплін

 
 

Вільний вибір дисциплін

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Відповідно до Положення про порядок забезпечення права студентів ХНТУ на вільний вибір навчальних дисциплін освітньої програмикафедра державного управління і місцевого самоврядування пропонує для вивчення дисципліни профіесійного напрямку, які включені доКаталогу вибіркових дисциплін спеціальності 281 "Публіне управління та адміністрування".

Дисципліни вибіркового блоку викладаються у 2 семестрі.

Вибіркові дисципліни професійного напрямку (обрати 4 ) :

Осно ви соціолінгвістики

Управління проектами і програмами

Гендерна політика

Корпоративна культура державного службовця

Управління публічними закупівлями

Моделі і системи публічних комунікацій в публічному управлінні і адмініструванні

Історія державної служби

Лідерство і команда в публічному управлінні

Державна ономастична система

Управління корпоративними конфліктами

Ефективний тайм менеджмент

Управління консалтинговою діяльністю

Філософія держави і влади

Державно-конфесійні відносини

Обговорення проєкту освітньої програми

Пропонуємо для обговорення:

 

Запрошуємо здобувачів вищої освіти, роботодавців, випускників, абітурієнтів, представників професійної спільноти та академічних кіл, інших зацікавлених осіб взяти участь в обговоренні компонентів проєкту освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування другого (магістерського) рівня вищої освіти. Ваша участь допоможе удосконалити підготовку магістрів та забезпечити унікальність освітньої програми. Будемо вдячні, якщо Ви візьмете участь у обговоренні та висловите свої пропозиції через Анкету. Також, зауваження та пропозиції щодо змісту, форм та методів навчання за освітньо-професійною програмою Публічне управління та адміністрування, відгук або рецензію на програму можна надсилати на офіційну електронну пошту кафедри державного управління та місцевого самоврядування: magistrdu.kntu@gmail.com.

Порівняльна таблиця за результатами обговорення проєкту ОП 2020р.

Порівняльна таблиця за результатами обговорення проєкту ОП 2021р.

 

Результати опитування

                               

2019-2020н.р.

2020-2021 н.р.