Головна

Про університет / Вчена рада / План роботи Вченої ради

План роботи Вченої ради

План роботи Вченої ради Херсонського національного технічного університету у 2023 - 2024 навчальному році

Дата

Порядок денний

Відповідальні

28.08.2023

1. Внесення змін до складу Вченої ради ХНТУ у 2023/2024 н. р.

Вчений секретар, Голова ВР

2. Створення Наглядової ради ХНТУ

Голова ВР, ректор

3. Затвердження Плану роботи Вченої ради на 2023-2024 н. р.

Вчений секретар

4. Внесення змін до структури Херсонського національного технічного університету.

Проректор з навчальної роботи

5. Перебіг вступної кампанії в університеті у 2023 році

Відповідальний секретар Приймальної комісії

6. Затвердження положень у Херсонському національному технічному університеті

Вчений секретар

7. Різне

 

26.09.23

1. Нагородження співробітників Херсонського національного технічного університету з нагоди професійного свята Дня працівника освіти

Голова ВР, ректор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків

2. Внесення змін до складу Вченої ради ХНТУ у 2023/2024 н. р

Вчений секретар

3. Затвердження Регламенту роботи Херсонського національного технічного університету на 2023-2024 н. р.

Перший проректор

4. Перебіг вступної кампанії в університеті у 2023 році

Відповідальний секретар Приймальної комісії

5. Підсумки прийому до аспірантури ХНТУ у 2023 році

Завідувач аспірантури

6. Різне

 

31.10.23

1. Посилення ролі української мови в формуванні особистості майбутнього фахівця

Фахівець відділу з організації виховної роботи студентів

2. Організація та проведення навчальної, виробничої та переддипломної практики здобувачів освіти у 2023/2024 н. р.

Начальник навчального відділу

3. Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів 2023 року набору

Завідувач аспірантури

4. Різне

 

28.11.2023

1. Внутрішня система забезпечення якості освіти

Проректор з навчальної роботи

2. Формування складу екзаменаційних комісій з захисту кваліфікаційних робіт магістрів

Начальник навчального відділу

3. Затвердження гарантів освітніх програм та склад груп забезпечення спеціальностей

Начальник навчально-методичного відділу

4. Різне

 

26.12.2023

1. Підсумки вступної кампанії у 2023 році

Відповідальний секретар Приймальної комісії

2. Затвердження Правил прийому до ХНТУ у 2024 році

Відповідальний секретар Приймальної комісії

3. Затвердження правил прийому до аспірантури та докторантури ХНТУ у 2024 році

Завідувач аспірантури

4. Затвердження персонального складу Приймальної комісії на 2024 рік.

Відповідальний секретар Приймальної комісії

5. Річний звіт відділу аспірантури та докторантури

Завідувач аспірантури

6. Різне

 

30.01.2024

1. Затвердження піврічної атестації аспірантів та докторантів

Завідувач аспірантури

2. Результати зимової екзаменаційної сесії та організацію освітнього процесу у весняному семестрі.

Начальник навчального відділу

3. Результати рейтингового оцінювання якості роботи професорсько-викладацького складу університету у 2022/2023 навчальному році.

Проректор з навчальної роботи

4. Різне

 

27.02.2024

1. Запобігання корупції в ХНТУ

Перший проректор, провідний юрисконсульт

2. Затвердження фінансового звіту університету за 2023 рік та кошторису доходів і видатків на 2024 рік.

Головний бухгалтер, начальник планово-фінансового відділу

3. Результати опитування здобувачів освіти

Проректор з навчальної роботи

4. Виконання кошторису органу студентського самоврядування ХНТУ за 2023 рік та затвердження кошторису на 2024рік.

Президент Студентського парламенту

5. Виховна робота в університеті: стан і шляхи її удосконалення

Фахівець відділу з організації виховної роботи студентів

6. Різне

 

26.03.2024

1. Готовність до вступної кампанії у 2024 році.

Відповідальний секретар Приймальної комісії

2. Підсумки господарської діяльності університету у 2022/2023 н. р. та план роботи на 2023/2024 н. р.

Проректор з адміністративно-господарської роботи

3. Результати самооцінювання та перегляд освітніх програм

Начальник Центру забезпечення якості вищої освіти

4. Затвердження програм вступних іспитів до аспірантури у 2024 р.

Завідувач аспірантури

5. Різне

 

30.04.2024

1. Затвердження програм фахових вступних іспитів до ХНТУ у 2024 р.

Відповідальний секретар Приймальної комісії

2. Закріплення навчальних дисциплін за кафедрами університету

Начальник навчального відділу

4. Різне

 

28.05.24

1. Затвердження вартості підготовки аспірантів в ХНТУ набору 2024 року.

Завідувач аспірантури

2. Затвердження вартості навчання у ХНТУ для набору 2024 року.

Перший проректор

3. Затвердження освітніх програм та навчальних планів підготовки здобувачів ХНТУ набору 2024 року.

Проректор з навчальної роботи

4. Різне

 

25.06.24

1. Підсумки навчальної та навчально-методичної роботи університету у 2023/2024 навчальному році.

Проректор з навчальної роботи

2. Затвердження звітів річної атестації аспірантів та докторантів.

Завідувач аспірантури

3. Затвердження рішення про відрахування, переведення на наступний курс навчання аспірантів та докторантів

Завідувач аспірантури

4. Підсумки виконання плану роботи Вченої ради ХНТУ у 2023/2024 навчальному році.

Вчений секретар

5. Різне