Організаційний комітет

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

«СИНЕРГІЯ НАУКИ І БІЗНЕСУ

У ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ»

24-26 квітня 2024 року

ОРГАНІЗАЦІНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова конференції:

Чепелюк Олена Валеріївна – ректор Херсонського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, Лауреат національної премії України імені Бориса Патона, м. Херсон, Україна.

Співголови конференції:

 • Кирилов Юрій Євгенович – ректор Херсонського державного аграрно-економічного університету, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, м. Херсон, Україна;
 • Чернявський Василь Васильович – в.о. ректора Херсонської державної морської академії, доктор педагогічних наук, професор, м. Херсон, Україна;
 • Грищенко Іван Михайлович – ректор Київського національного університету технологій та дизайну, доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, м. Київ, Україна;
 • Матюх Сергій Анатолійович – ректор Хмельницького національного університету, кандидат економічних наук, доцент, м. Хмельницький, Україна;
 • Остроумова Вікторія Володимирівна – президент Херсонської Торгово-промислової палати, кандидат економічних наук, м. Херсон, Україна;
 • Грешта Віктор Леонідович – ректор Національного університету «Запорізька політехніка», кандидат технічних наук, професор, Голова Асоціації Азово-Чорноморських університетів України, м. Запоріжжя, Україна;
 • Косіор-Казберук Марта – ректор Білостоцького технічного університету, доктор наук, професор, м. Білосток, Польща;
 • Добровольскі Радослав – ректор Університету ім. Марії Складовської-Кюрі, доктор наук, професор, м. Люблін, Польща;
 • Леаль Вальтер – керівник дослідницького та трансфертного центру «Стійкий розвиток та управління кліматичними змінами» в Гамбурзькому університеті прикладних наук (BSc, PhD, DSc, DL, DPhil, DLitt), професор кафедри охорони здоров’я, м. Гамбург, Німеччина.

Члени оргкомітету конференції:

 • Артеменко Марія Павлівна – кандидат технічних наук, доцент, перший проректор Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна;
 • Бень Андрій Павлович – кандидат технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Херсонської державної морської академії, м. Херсон, Україна;
 • Берегова Галина Дмитрівна – доктор філософських наук, професор, професор кафедри загальноосвітніх гуманітарних та природничих дисциплін Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна;
 • Білик Анна Анатоліївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету, член Спілки театральних діячів України, член Національної Спілки журналістів України, член Наукового товариства імені Шевченка, м. Херсон, Україна;
 • Галавська Людмила Євгеніївна – доктор технічних наук, професор, начальник науково-дослідної частини Київського національного університету технологій та дизайну, лауреат Національної премії України імені Бориса Патона 2022 року, м. Київ, Україна;
 • Григорова Анжела Анатоліївна – кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри комп'ютерних систем та мереж Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна;
 • Дмитрієв Дмитро Олексійович – доктор технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри автоматизації, робототехніки і мехатроніки Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна;
 • Євтушенко Валентина Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна;
 • Захарченко Раїса Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмних засобів і технологій Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна;
 • Іванченко Андрій Володимирович – кандидат наук з державного управління, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, соціально-економічного розвитку та молодіжної політики Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна;
 • Коноваленко Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з наукової, інноваційної роботи та міжнародної співпраці Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького, член та співкоординатор "Фандрайзингу" ГО "Прогресильні", м. Запоріжжя, Україна;
 • Лавренко Сергій Олегович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності Херсонського державного аграрно-економічного університету, м. Херсон, Україна;
 • Луб’яний Павло Вікторович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри транспортних систем і технічного сервісу Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна;
 • Набока Руслан Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри менеджменту, маркетингу і туризму Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна;
 • Полєтаєва Ганна Норайрівна – кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна;
 • Салєба Людмила Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна;
 • Сідельникова Лариса Петрівна – доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри фінансів, обліку та оподаткування Херсонського національного технічного університету, Заслужений працівник освіти України, м. Херсон, Україна;
 • Синюк Олег Миколайович – доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна;
 • Скуйбіда Олена Леонідівна - кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища Національного університету "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя, Україна;
 • Стоянова Ольга Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри харчових технологій Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна;
 • Філіппова Вікторія Дмитрівна – доктор наук з державного управління, професор, в.о. завідувача кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна;
 • Шандова Наталія Вікторівна – доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна.

ІІ International scientific and practical conference

«SYNERGY OF SCIENCE AND BUSINESS

IN THE POST-WAR RESTORATION OF UKRAINIAN REGIONS»

April 24-26, 2024

ORGANIZING COMMITTEE

Organizing Committee General Chair:

Prof. Olena Chepelyuk, DSc, Rector of Kherson National Technical University, Winner of the National Prize of Ukraine named after Boris Paton, Kherson, Ukraine.

Organizing Committee Co-Chairs:

 • Prof. Yuriy KYRYLOV, DSc, Rector of Kherson State Agrarian and Economic University, Honoured Worker of Science and Technology of Ukraine, Kherson, Ukraine;
 • Prof. Vasyl CHERNIAVSKYI, Doctor of Education, Acting Rector of Kherson State Maritime Academy, Kherson, Ukraine;
 • Prof. Ivan HRYSHCHENKO, DSc, Rector of Kyiv National University of Technologies and Design, academician of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Honoured Worker of Education of Ukraine, Winner of the National Prize of Ukraine in the sphere of Sciences and Technology, Kyiv, Ukraine;
 • Associate Prof. Serhiy Matyukh, PhD in Economics, Rector of Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, Ukraine;
 • Viktoriya Ostroumova, PhD in Economics, President of Kherson Chamber of Commerce and Industry, Kherson, Ukraine;
 • Prof. Viktor Greshta, PhD in Technical Sciences, Rector of National University Zaporizhzhia Polytechnic, Chairman of the Azov Sea-Black Sea Regions Universities Association, Zaporizhzhia, Ukraine;
 • Prof. Dr. Marta Kosior-Kazberuk, DSc, Rector of Bialystok University of Technology, Bialystok, Poland;
 • Prof. Dr. Radosław Dobrowolski, DSc, Rector of Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland;
 • Prof. Leal Walter, BSc, PhD, DSc, DL, DPhil, DL, DTech, Director of the Research and Transfer Centre "Sustainability Development and Climate Change Management" at the Hamburg University of Applied Sciences, Hamburg, Germany.

Committee Members:

 • Associate Prof. Mariia ARTEMENKO, PhD in Technical Sciences, First Vice-Rector of Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine;
 • Prof. Andrii BEN, PhD in Technical Sciences, Vice-Rector of Kherson State Maritime Academy, Kherson, Ukraine;
 • Prof. Halyna BEREHOVA, Doctor of Philosophy, Department of Humanitarian and Natural Sciences of Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine;
 • Associate Prof. Anna BILYK, PhD in Arts, Department of Design of Kherson National Technical University, member of the Ukrainian Union of Theatre Practitioners, member of National Ukrainian Union of Journalists, member of Scientific Society named after Taras Shevchenko, Kherson, Ukraine;
 • Associate Prof. Dmytro DMYTRIIEV, DSc, Acting Head of the Department of Automation, Robotic Technology and Mechatronics of Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine;
 • Prof. Viktoriia FILIPPOVA, Doctor of Public Administrations, Acting Head of the Department of Public Administration and Governance of Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine;
 • Associate Prof. Anzhela GRIGOROVA, PhD in Technical Sciences, Acting Head of the Department of Computer Systems and Networks of Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine;
 • Prof. Liudmyla HALAVSKA, DSc, Head of the Research Department of Kyiv National University of Technologies and Design, Laureate of the 2022 National Prize of Ukraine named after Borys Paton, Kyiv, Ukraine;
 • Associate Prof. Andrii IVANCHENKO, PhD in Public Administrations, Vice-Rector on Academic and Scientific Work, Social and Economic Development and Youth Policy of National University ‘Zaporizhzhia Politekhnika’, Zaporizhzhia, Ukraine;
 • Associate Prof. Tetiana KONOVALENKO, PhD of Education, Vice-Rector on Scientific, Innovative and International Activity of Melitopol State Teachers’ Training University named after Bogdan Khmelnytskyi, coordinator of Fundraising Direction of NGO ‘Progresylni’, Zaporizhzhia, Ukraine;
 • Associate Prof. Serhii LAVRENKO, PhD in Agricultural Sciences, Vice-Rector on Scientific and International Activity of Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine;
 • Associate Prof. Pavlo LUBIANYI, PhD in Technical Sciences, Head of the Department of Transport Systems and Technical Services of Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine;
 • Associate Prof. Ruslan NABOKA, PhD in Economics, Acting Head of the Department of Management, Marketing and Tourism of Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine;
 • Associate Prof. Hanna POLIETAIEVA, PhD in Technical Sciences, Acting Head of the Department of Design of Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine;
 • Associate Prof. Liudmyla SALIEBA, PhD in Technical Sciences, Acting Head of the Department of Chemical Technologies, Analyses and Food Safety of Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine;
 • Prof. Natalia SHANDOVA, Doctor of Economics, Acting Head of the Department of Economics, Entrepreneurship and Economic Safety of Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine;
 • Prof. Larysa SIDELNYKOVA, Doctor of Economics, Acting Head of the Department of Finance, Accounting and Taxation of Kherson National Technical University, Honoured Worker of Education of Ukraine, Kherson, Ukraine;
 • Associate Prof. Olena SKUIBIDA, PhD in Technical Sciences, Department of Labour Safety and Environmental Protection of National University ‘Zaporizhzhia Politekhnika’, Zaporizhzhia, Ukraine;
 • Associate Prof. Olga STOIANOVA, PhD in Technical Sciences, Department of Food Production Technologies of Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine;
 • Prof. Oleh SYNIUK, DSc, Vice-Rector on Scientific Activity of Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, Ukraine;
 • Associate Prof. Valentyna YEVTUSHENKO, PhD in Technical Sciences, Acting Head of the Department of Commodity Science, Standardization and Certification of Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine;
 • Associate Prof. Raisa ZAKHARCHENKO, PhD in Technical Sciences, Department of Programming Tools and Technologies of Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine;