Програмний комітет

І Міжнародна науково-практична конференція

«СИНЕРГІЯ НАУКИ І БІЗНЕСУ

У ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ»

24-26 квітня 2024 року

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Члени програмного комітету конференції:

 • Гружецкі Вєслав – проректор з науки та міжнародного співробітництва Університету ім. Марії Складовської-Кюрі, доктор наук, професор, м. Люблін, Польща;
 • Жарікова Марина Віталіївна – доктор технічних наук, професор, Університет Бундесвера Мюнхен, м. Нойбіберг, Німеччина;
 • МакДеніел Гері – професор, університет WSB Merito University, м. Варшава, Польща;
 • Мельник Інна Василівна – доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту геотехніки Словацької Академії наук, м. Кошице, Словацька Республіка;
 • Озтуна Хачі Якуп – декан факультету мистецтв, професор кафедри графіки, Університет Докуз Эйлюль (Dokuz Eylül University), м. Ізмір, Туреччина;
 • Пікль Стефан Вольфганг – доктор технічних наук, професор, Університет Бундесвера Мюнхен, Нойбіберг, Німеччина;
 • Рігос Кармен Імбах – професор факультету образотворчого мистецтва Національного університету мистецтв, м. Буенос-Айрес, Аргентина;
 • Солер Енріке Хіменезпрезидент Університету ICU, м. Мадрид, Іспанія;
 • Франкович Марек – професор Ягелонського університету, м. Краків, Польща;
 • Балін Володимир Петрович – Віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП);
 • ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО Людмила Михайлівна - проректор з наукової та інноваційної діяльності Київського національного університету технологій та дизайну, доктор економічних наук, професор, м. Київ, Україна;
 • ГУДЗЬ Петро Васильович доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічних досліджень Академії Куявсько-Поморської, м. Бидгощ, Польща; професор кафедри менеджменту Національного університету "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя, Україна;
 • ГУСЄВ Віктор Миколайович – начальник відокремленого структурного підрозділу "Морський фаховий коледж Херсонської державної морської академії", кандидат технічних наук, професор, м. Херсон, Україна;
 • ІВАНЧЕНКОВА Лариса Володимирівна ректор Одеського національного технологічного університету, доктор економічних наук, професор, м. Одеса, Україна;
 • КОСІВ Василь Михайлович – ректор Львівської національної академії мистецтв, доктор мистецтвознавства, м. Львів, Україна;
 • Куликовський Руслан Анатолійович -проректор з науково-педагогічної роботи та питань перспектив розвитку Національного університету «Запорізька політехніка», кандидат технічних наук, доцент, м. Запоріжжя, Україна;
 • КЮНЦЛІ Романа Василівна доктор мистецтвознавства, в.о. професора кафедри архітектури Львівського національного університету природокористування, м. Львів, Україна;
 • ЛИТВИНЕНКО Володимир Іванович – доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри інформатики і комп'ютерних наук Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна;
 • ЛОПАТОВСЬКИЙ Віктор Григорович – проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету, кандидат економічних наук, доцент, м. Хмельницький, Україна;
 • МИХАЙЛОВ Михайло Сергійовичпроректор з навчально-педагогічної роботи та міжнародної діяльності Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, кандидат економічних наук, м. Херсон, Україна;
 • ОЛЕНКОВСЬКА Лариса Павлівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, директор Херсонського Регіонального відділення Асоціації міст України, член Херсонської міської громадської організації «Ліга професіоналів»;
 • ПАСІЧНИЙ Василь Миколайович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій, м. Київ, Україна;
 • РУДАКОВА Ганна Володимирівна – доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації, робототехніки і мехатроніки Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна;
 • САРІБЄКОВА Юлія Георгіївна – проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Херсонського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, Лауреат національної премії України імені Бориса Патона, м. Херсон, Україна;
 • СОБОЛЄВ Олександр Валерійович – ректор Харківської державної академії дизайну і мистецтв, професор, кандидат мистецтвознавства, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, член Спілки дизайнерів України, заступник керівника Східного науково-мистецького центру Національної академії мистецтв України, м. Харків, Україна;
 • ФАЛЬКО Наталя Миколаївна – ректор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат психологічних наук, доцент, м. Мелітополь, Україна;
 • ХАДЖИНОВА Олена Вікторівна в.о. ректора ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», доктор економічних наук, професор, м. Марiуполь, Україна;
 • ШЕРСТЮК Володимир Григорович – проректор з навчальної роботи Херсонського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, м. Херсон, Україна;
 • Яковець Інна Олександрівна - завідувач кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету, доктор мистецтвознавства, професор, м. Черкаси, Україна

Секретар конференції:

ТИМЧЕНКО Надія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, вчений секретар Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна.

Загальна координація:

ПОНОМАРЕНКО Лариса Валентинівна – в.о. завідувача відділу з навчально-наукової роботи і міжнародної діяльності Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна.

ЧЕПУРОВА Оксана Олексіївна – провідний фахівець відділу з навчально-наукової роботи і міжнародної діяльності Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна.

ІІ International Scientific and Practical Conference

«SYNERGY OF SCIENCE AND BUSINESS

IN THE POST-WAR RESTORATION OF UKRAINIAN REGIONS»

April 24-26, 2024

PROGRAM COMMITTEE

Members of Program Committee:

 • Prof. Marek FRANKOWICZ, The Jagiellonian University, Krakow, Poland;
 • Prof. Wiesław I. GRUSZECKI, Vice-Rector for Science and International Cooperation of Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland;
 • Prof. GarryMcDANIEL, WSB Merito University, Warsaw, Poland;
 • Inna MELNYK, DSc, Senior Researcher of Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovak Republic;
 • Prof. Yakup ÖZTUNA, Dean of the Faculty of Fine Arts, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey;
 • Prof. Stefan W. PICKL, DSc, University of the Bundeswehr Munich, Neubiberg, Germany;
 • Prof. Carmen Imbach RIGOS, Faculty of Fine Arts of National University of Arts, Buenos Aires, Argentina;
 • Jose Enrique Jimenez SOLER, Presidente at ICU En Español, Madrid, Spain;
 • Prof. Maryna ZHARIKOVA, DSc, University of the Bundeswehr Munich, Neubiberg, Germany;
 • Volodymyr BALIN, Vice-President of «Association of International Road Carriers of Ukraine» (ASMAP UA), Kyiv, Ukraine;
 • Associate Prof. Natalia FALKO, PhD, Rector of Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Melitopol, Ukraine;
 • Associate Prof. Viktor GUSEV, PhD in Technical Sciences, Director of Maritime Professional College of Kherson State Maritime Academy, Kherson, Ukraine;
 • Prof. Liudmyla HANUSHCHAK-YEFIMENKO, DSc in Economics, Vice-Rector for Scientific and Innovative Activity of Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine;
 • Prof. Petro HUDZ, DSc in Economics, Head of Economic Studies Department of Kujawy and Pomorze Academy, Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland; Department of Management of National University ‘Zaporizhzhia Polytechnik’, Zaporizhzhia, Ukraine;
 • Prof. Larysa IVANCHENKOVA, DSc in Economics, Rector of Odesa National University of Technology, Odesa, Ukraine;
 • Prof. Olena KHADZHYNOVA, DSc in Economics, Acting Rector of Pryazovskyi State Technical University, Mariupol, Ukraine;
 • Romana KIUNTSLI, DSc in Arts, Acting professor of the Department of Architecture of Lviv National Environmental University, Lviv, Ukraine;
 • Vasyl KOSIV, DSc in Arts, Rector of Lviv National Academy of Arts, Lviv, Ukraine;
 • Associate Prof. Ruslan KULYKOVSKYI, PhD in Technical Sciences, Vice-Rector for Education, Scientific and Prospects Development of National University ‘Zaporizhzhia Polytechnik’, Zaporizhzhia, Ukraine;
 • Associate Prof. Viktor LOPATOVSKYI, PhD in Economics, Vice-Rector for Academic and Scientific Work of Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, Ukraine;
 • Prof. Volodymyr LYTVYNENKO, DSc, Head of Information and Computer Sciences Department of Kherson National Technical University, Honoured Worker of Science and Technology of Ukraine, Kherson, Ukraine;
 • Mykhailo MYKHAILOV, PhD in Economics, Vice-Rector for Academic, Scientific and International Activity of National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov, Kherson, Ukraine;
 • Associate Prof. Larysa OLENKOVSKA, PhD in Public Administration, Department of Public Administration and Governance of Kherson National Technical University, Director of the Kherson Regional Branch of Association of Ukrainian Cities, member of Kherson NGO "League of Professionals", Kherson, Ukraine;
 • Prof. Vasyl PASICHNYI, DSc, Head of the Department of Meat Processing and Meat Products Technologies of the National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine;
 • Prof. Hanna RUDAKOVA, DSc, Department of Automation, Robotic Technology and Mechatronics of Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine;
 • Prof. Yulia SARIBEKOVA, DSc, Vice-Rector for Research, Science and International Affairs of Kherson National Technical University, Winner of the National Prize of Ukraine named after Boris Paton, Kherson, Ukraine;
 • Prof. Volodymyr SHERSTIUK, DSc, Vice-Rector for Academic Affairs of Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine;
 • Prof. Oleksandr SOBOLEV, PhD in Arts, Rector of Kharkiv State Academy of Design and Arts, member correspondent of National Academy of Arts of Ukraine, member of Designers’ Union of Ukraine, Deputy Director of the Eastern Scientific and Creative Centre of the Ukrainian National Academy of Arts, Kharkiv, Ukraine;
 • Prof. Inna YAKOVETS, DSc in Arts, Head of the Design Department of Cherkasy State Technological University, Cherkasy, Ukraine;

Conference Secretary:

Associate Prof. Nadiya TYMCHENKO, PhD in Economics, Scientific Secretary of Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine.

General Coordination:

Larysa PONOMARENKO, Head of Academic and Scientific Work and International Activity Department of Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine.

Oksana CHEPUROVA, Senior Specialist of Academic and Scientific Work and International Activity Department of Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine