2023 р.

26.12.2023 Участь викладачів ХНТУ у ГО Educators and scholars international foundation

21.12.2023 ІІІ Міжнародна науково-практичнаї Інтернет-конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції»

08.12.2023 Участь у міжнародному засідання Ради проректорів у м.Познань

01.12.2023 Кафедра фінансів, обліку та оподаткування взяла участь у міжнародному підвищенні кваліфікації

20.11.2023 Участь студ. В.Ворошило у міжнародному молодіжному обміні у рамках програми Erasmus+

29.11.2023 Міжнародне підвищення кваліфікації гарантами освітніх програм «Харчові технології» Зубкової К. та «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» Стоянової О.

27.11.2023 Міжнародне стажування в.о завідувача кафедри Галузевого перекладу та іноземних мов доц.Подвойська О.В.

23.11.2023 Міжнародне підвищенні кваліфікації на тему «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ПРИ ПІДГОТОВЦІ НАУКОВИХ РОБІТ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД» кафедри фінансів, обліку та оподаткування

14.11.2023 ХНТУ приймає професора Університет Сан Дієго, Каліфорнія (San Diego State University) Марка Сігеля

07.11.2023 Кафедра Економіки, підприємництва та економічної безпеки пройшла міжнародне підвищення кваліфікації з напрямку «Неформальна освіта при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського Союзу та Україні»

06.11.2023 Студентка кафедри дизайну посіла 2 місце у Міжнародному конкурсі наукових робіт ЗО

02.11.2023 Участь Голови Ради молодих вчених у XXXII Міжнародному науковому симпозіумі (Словаччина)

01.11.2023 Участь кафедри зовнішньоекономічної діяльності ХНТУ взяли участь у міжнародній конференції «Сучасні парадигми розвитку національної та світової економіки» (Республіка Молдова)

01.11.2023 Участь кафедри ДУМС у міжнародному підвищенні кваліфікації на тему: «Академічна доброчесність та тайм-менеджмент при підготовці наукових робіт: зарубіжний та вітчизняний досвід»

30.10.2023 Участь кафедри фінансів, обліку та оподаткування міжнародному післядипломному стажуванні «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи»

27.10.2023 Участь кафедри зовнішньоекономічної діяльності у міжнародній конференції «Сучасні парадигми розвитку національної та світової економіки» (Республіка Молдова)

19.10.2023 Участь випускника кафедри Дизайну у International Photography Awards

19.10.2023 Участь кафедри АРМ у Міжнародному підвищенні кваліфікації «ТРАНСФЕР ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ»

17.10.2023 Участь кафедри фінансів, обліку та оподаткування у міжнародному підвищенні кваліфікації «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії в країнах Європейського Союзу та Україні»

06.10.2023 Аспірант кафедри АРМ прийняв участь у конференції MEES`2023 (2023 IEEE 5th International Conference on Modern Electrical and Energy System)

03.10.2023 Кафедра ЗЕД ХНТУ спільно з Державною установою «Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України» провела XІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні домінанти трансформації економіки з урахуванням повоєнних викликів»

29.09.2023 Студента кафедри Дизайну переміг у МІЖНАРОДНОМУ МИСТЕЦЬКОМУ КОНУРСІ «УКРАЇНСЬКА МІФОЛОГІЯ»

21.09.2023 Студенти спец. 051 Економіка перемогли у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

19.09.2023 Участь проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків у засіданні Ради проректорів з міжнародного співробітництва на базі КНУ ім. Т. Шевченка

08.09.2023 Участь кафедри «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», у ХХХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку»

28.08.2023 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ»

24.07.2023 Участь студентки кафедри ЗЕД у проєкті «Girls Diplomatic Academy 1.0»

19.07.2023 Візит проректора з навчальної роботи ХНТУ у м. Краків та м. Варшава в рамках координаційних заходів за міжнародним проектом Erasmus+ 609995-EPP-1-2019-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP «Qualifications recognition support for Ukrainian universities»

06.07.2023 Кафедра товарознавства, стандартизації та сертифікації пройшла онлайн-стажування “Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація” (BeSustainAble-101085651)

26.06.2023 Перемога студентів спец.051 Економіка у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт

21.06.2023 Участь кафедри Дизайну у Міжнародному проєкті "Культурно-освітня програма мистецького спрямування країнами Європи: Польща, Краків". Nowohuckie centrum kultury. "DELIGHT-kinetic Skulptures" by Piotr Bozyk

20.06.2023 Матеріали 3-го Міжнародного наукового воркшопу Computational & Information Technologies for Risk-Informed Systems (CITRisk-2022) за участю ХНТУ

15.06.2023 Міжнародна науково-практична конференція «Повоєнний розвиток України: виклики та драйвери відновлення і сталого функціонування економіки в умовах євроінтеграційних процесів», одним із співорганізаторів якої є ХНТУ

15.06.2023 Участь кафедри ТСС у другій хвилі проєкту «Глобальна інноваційна програма екологічно чистих технологій для малих та середніх підприємств України»

05.06.2023 Кафедра ТСС пройшла стажування в рамках проєкту-модуля Жан Моне «Business Models for Sustainability: Challenges and Digital Transformations»

31.05.2023 Участь кафедри менеджменту, маркетингу і туризму взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ»

24.05.2023 Кафедра ЗЕД взяла участь в освітньому курсі «Impact of Changing EU-Russia Relations on the Development of Eastern Partnership» («Вплив зміни у відносинах між ЄС та Росією на розвиток Східного партнерства»)

19.05.2023 Кафедра дизайну ХНТУ - один з переможців 1 хвилі БІЗНЕС АКАДЕМІЇ Регіонального акселератора GCIP для інновацій, технологій та стартапів у Херсонській області

17.05.2023 VІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови як засіб міжкультурної комунікації»

16.05.2023 Міжнародне науково-педагогічне стажування в Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems (Рига, Латвія) кафедри фінансів, обліку та оподаткування

18.04.2023 Про заходи міжнародного консорціуму в рамках виконання трирічного міжнародного проекту Bridge: Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society (2020-1-SE01-KA203-077973)

14.04.2023 Навчальний візит делегації ХНТУ у м. Краків в рамках міжнародного проєкту 609995-EPP-1-2019-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP за програмою Erasmus+ «Qualifications recognition support for Ukrainian universities»

30.03.2023 Участь кафедри ДУМС участь у засіданні Міжнародної конференції “Відновлення громад: план дій”

09.03.2023 ХНТУ і Міжнародний Європейський Університе підписали угоду про співробітництво

06.03.2023 Кафедра Економіки, підприємництва та економічної безпеки пройшла міжнародне підвищення кваліфікації«Неформальна освіта при підготовці бакалаврів в країнах європейського союзу та Україні» (м. Люблін (Республіка Польща))

16.02.2023 Участьвикладачів кафедри Економіки, підприємництва та економічної безпек у Міжнародній конференції «Цифрова трансформація та диджитал технології для сталого розвитку всіх галузей сучасної науки і практики»

11.02.2023 Участь кафедри фінансів, обліку та оподаткування у VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами»

28.01.2023 3-й Міжнародний науковий семінар Computational & Information Technologies for Risk-Informed Systems (CITRisk-2022), співорганізаторами якого є ХНТУ

22.01.2023 Онлайн зустріч-нарада міжнародного консорціуму в рамках виконання трирічного міжнародного проекту Bridge: Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society (2020-1-SE01-KA203-077973)

02.01.2023 ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції»