2023 р.

26.12.2023 Участь викладачів ХНТУ у ГО Educators and scholars international foundation

21.12.2023 ІІІ Міжнародна науково-практичнаї Інтернет-конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції»

08.12.2023 Участь у міжнародному засідання Ради проректорів у м.Познань

5.12.2023 Х Всеукраїнська науково-практична заочна конференція молодих учених і студентів «Науково-практичні розробки молодих учених в хімічній, харчовій та парфумерно-косметичній галузях промисловості»

01.12.2023 Кафедра фінансів, обліку та оподаткування взяла участь у міжнародному підвищенні кваліфікації

30.11.2023 ХНТУ та Таврійський державний агротехнологічний університету ім. Д.Моторного підписали договір про співпрацю

20.11.2023 Участь студ. В.Ворошило у міжнародному молодіжному обміні у рамках програми Erasmus+

29.11.2023 Міжнародне підвищення кваліфікації гарантами освітніх програм «Харчові технології» Зубкової К. та «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» Стоянової О.

27.11.2023 Міжнародне стажування в.о завідувача кафедри Галузевого перекладу та іноземних мов доц.Подвойська О.В.

23.11.2023 Міжнародне підвищенні кваліфікації на тему «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ПРИ ПІДГОТОВЦІ НАУКОВИХ РОБІТ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД» кафедри фінансів, обліку та оподаткування

16.11.2023 Участьпостійно діючого студентського наукового гуртка «Економіст» у Всеукраїнському круглому столі

14.11.2023 ХНТУ приймає професора Університет Сан Дієго, Каліфорнія (San Diego State University) Марка Сігеля

13.11.2023 Участь викладачів загальноосвітніх, гуманітарних та природлничих дисциплін у Всеукраїнській науково-практичій інтернет-конференції «Розвиток інноваційної компетентності педагога в закладах освіти»

10.11.2023 Кафедра фінансів, обліку та оподаткування взяла участь у круглому столі «Виклики сьогодення: новий досвід та нові можливості в обліково-контрольних дисциплінах»

10.11.2023 Підписання Угоди про створення асоціації Азово-чорноморських університетів

07.11.2023 Кафедра Економіки, підприємництва та економічної безпеки пройшла міжнародне підвищення кваліфікації з напрямку «Неформальна освіта при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського Союзу та Україні»

06.11.2023 Студентка кафедри дизайну посіла 2 місце у Міжнародному конкурсі наукових робіт ЗО

02.11.2023 Участь Голови Ради молодих вчених у XXXII Міжнародному науковому симпозіумі (Словаччина)

02.11.2023 Участь вчених ХНТУ у вебінарі для експертів з експертизи проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок (досліджень і розробок)

02.11.2023 Участь молодих вчених ХНТУ у відкритті цифрової платформи «Українська наукова діаспора» за участі МОН

01.11.2023 Участь кафедри зовнішньоекономічної діяльності ХНТУ взяли участь у міжнародній конференції «Сучасні парадигми розвитку національної та світової економіки» (Республіка Молдова)

01.11.2023 Участь кафедри ДУМС у міжнародному підвищенні кваліфікації на тему: «Академічна доброчесність та тайм-менеджмент при підготовці наукових робіт: зарубіжний та вітчизняний досвід»

30.10.2023 Участь кафедри фінансів, обліку та оподаткування міжнародному післядипломному стажуванні «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи»

27.10.2023 Участь кафедри зовнішньоекономічної діяльності у міжнародній конференції «Сучасні парадигми розвитку національної та світової економіки» (Республіка Молдова)

19.10.2023 Участь випускника кафедри Дизайну у International Photography Awards

19.10.2023 Участь кафедри АРМ у Міжнародному підвищенні кваліфікації «ТРАНСФЕР ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ»

17.10.2023 Участь кафедри фінансів, обліку та оподаткування у міжнародному підвищенні кваліфікації «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії в країнах Європейського Союзу та Україні»

13.10.2023 Студенти кафедри менеджменту, маркетингу і туризму переможці Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент»

06.10.2023 Аспірант кафедри АРМ прийняв участь у конференції MEES`2023 (2023 IEEE 5th International Conference on Modern Electrical and Energy System)

03.10.2023 Студент ка кафедри Дизайну перемогла у Всеукраїнському конкурсі “Код нації”

03.10.2023 Кафедра ЗЕД ХНТУ спільно з Державною установою «Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України» провела XІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні домінанти трансформації економіки з урахуванням повоєнних викликів»

29.09.2023 Студента кафедри Дизайну переміг у МІЖНАРОДНОМУ МИСТЕЦЬКОМУ КОНУРСІ «УКРАЇНСЬКА МІФОЛОГІЯ»

26.09.2023 ХНТУ та Національний університет «Запорізька політехніка» підписали договір про співпрацю

21.09.2023 Студенти спец. 051 Економіка перемогли у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

19.09.2023 Участь проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків у засіданні Ради проректорів з міжнародного співробітництва на базі КНУ ім. Т. Шевченка

08.09.2023 Участь кафедри «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», у ХХХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку»

28.08.2023 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ»

04.08.2023 Про результати діяльності студентської наукової проблемної групи «Фінансовий простір»

24.07.2023 Участь студентки кафедри ЗЕД у проєкті «Girls Diplomatic Academy 1.0»

19.07.2023 Візит проректора з навчальної роботи ХНТУ у м. Краків та м. Варшава в рамках координаційних заходів за міжнародним проектом Erasmus+ 609995-EPP-1-2019-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP «Qualifications recognition support for Ukrainian universities»

06.07.2023 Кафедра товарознавства, стандартизації та сертифікації пройшла онлайн-стажування “Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація” (BeSustainAble-101085651)

03.07.2023 Перемога студентки кафедри менеджменту, маркетингу і туризму в інтелектуальному змаганні з темою: «Соціально-економічний феномен – «Українська незламність»: реалії та перспективи для бізнесу у інноваційному та стратегічному аспектах діяльності»

28.06.2023 Перемога у VІІ Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт ЗВО зі спец. 075 «Маркетинг»

26.06.2023 Перемога студентів спец.051 Економіка у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт

21.06.2023 Участь кафедри Дизайну у Міжнародному проєкті "Культурно-освітня програма мистецького спрямування країнами Європи: Польща, Краків". Nowohuckie centrum kultury. "DELIGHT-kinetic Skulptures" by Piotr Bozyk

20.06.2023 Матеріали 3-го Міжнародного наукового воркшопу Computational & Information Technologies for Risk-Informed Systems (CITRisk-2022) за участю ХНТУ

16.06.2023 V Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан і перспективи розвитку хімічної, харчової та парфумерно-косметичної галузей промисловості»

15.06.2023 Міжнародна науково-практична конференція «Повоєнний розвиток України: виклики та драйвери відновлення і сталого функціонування економіки в умовах євроінтеграційних процесів», одним із співорганізаторів якої є ХНТУ

15.06.2023 Участь кафедри ТСС у другій хвилі проєкту «Глобальна інноваційна програма екологічно чистих технологій для малих та середніх підприємств України»

13.06.2023 Студенти– учасники постійно діючого студентського наукового гуртка «Економіст» брали участь у роботі І Всеукраїнського студентського круглого столу «Командна робота в умовах воєнного стану в Україні»

05.06.2023 Кафедра ТСС пройшла стажування в рамках проєкту-модуля Жан Моне «Business Models for Sustainability: Challenges and Digital Transformations»

01.06.2023 Науковій роботі колективу авторів за участі ХНТУ присуджено Національну премію України імені Бориса Патона 2021 року

31.05.2023 Участь кафедри менеджменту, маркетингу і туризму взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ»

26.05.2023 VII Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної енергетики»

24.05.2023 Кафедра ЗЕД взяла участь в освітньому курсі «Impact of Changing EU-Russia Relations on the Development of Eastern Partnership» («Вплив зміни у відносинах між ЄС та Росією на розвиток Східного партнерства»)

19.05.2023 Кафедра дизайну ХНТУ - один з переможців 1 хвилі БІЗНЕС АКАДЕМІЇ Регіонального акселератора GCIP для інновацій, технологій та стартапів у Херсонській області

17.05.2023 VІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови як засіб міжкультурної комунікації»

16.05.2023 Міжнародне науково-педагогічне стажування в Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems (Рига, Латвія) кафедри фінансів, обліку та оподаткування

26.04.2023 Підписання меморандуму між Херсонським національним технічним університетом та Південним міжрегіональним управлінням Державної служби з питань праці

24.04.2023 Про конкурс студентських відеоробіт з темами "Математика це цікаво" та "Математика в моїй майбутній професії"

18.04.2023 Про заходи міжнародного консорціуму в рамках виконання трирічного міжнародного проекту Bridge: Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society (2020-1-SE01-KA203-077973)

14.04.2023 Навчальний візит делегації ХНТУ у м. Краків в рамках міжнародного проєкту 609995-EPP-1-2019-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP за програмою Erasmus+ «Qualifications recognition support for Ukrainian universities»

14.04.2023 Випуск монографії «Концептуальні підходи та механізми стимулювання розвитку соціально-економічних систем та суб’єктів ринку»

10.04.2023 Щорічна Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Іноземні мови в комунікативному просторі»

30.03.2023 Участь кафедри ДУМС участь у засіданні Міжнародної конференції “Відновлення громад: план дій”

29.03.2023 Про онлайн-засідання студентської наукової проблемної групи «Актуальні проблеми обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції»

09.03.2023 ХНТУ і Міжнародний Європейський Університе підписали угоду про співробітництво

08.03.2023 НТР «Розробка експериментально-дослідних зразків бавовняних текстильних матеріалів із вогнезахисними та антимікробними властивостями для військово-цивільного застосування» ХНТУ пройшла конкурсний відбір

06.03.2023 Кафедра Економіки, підприємництва та економічної безпеки пройшла міжнародне підвищення кваліфікації«Неформальна освіта при підготовці бакалаврів в країнах європейського союзу та Україні» (м. Люблін (Республіка Польща))

17.02.2023 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні»

16.02.2023 Участьвикладачів кафедри Економіки, підприємництва та економічної безпек у Міжнародній конференції «Цифрова трансформація та диджитал технології для сталого розвитку всіх галузей сучасної науки і практики»

11.02.2023 Участь кафедри фінансів, обліку та оподаткування у VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами»

28.01.2023 3-й Міжнародний науковий семінар Computational & Information Technologies for Risk-Informed Systems (CITRisk-2022), співорганізаторами якого є ХНТУ

22.01.2023 Онлайн зустріч-нарада міжнародного консорціуму в рамках виконання трирічного міжнародного проекту Bridge: Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society (2020-1-SE01-KA203-077973)

02.01.2023 ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції»